Workshop Uitleg CGI

Het CGI (criterium gericht interview)
1 / 31
next
Slide 1: Slide
VerzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 31 slides, with text slides.

Items in this lesson

Het CGI (criterium gericht interview)

Slide 1 - Slide

Wat houdt een CGI examen in?

Voor het CGI examen verzamel je gedurende je werkperiode bewijsstukken 

Aan de hand van deze bewijsstukken voer je een gesprek om je examen af te laten tekenen

Slide 2 - Slide

Onderwerpen
Kwaliteit en deskundigheid
onvoorziene crisissituatie 
nieuwe medewerker begeleiden
Start met 1 gesprek...dus niet alle gesprekken op 1 moment

Slide 3 - Slide

aanvragen examen via coach
lay-out bewijsstuk;

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Het interview
 • Alle 7 beoordelingscriteria komen minimaal 1x aan bod tijdens het gesprek
 • Het is toegestaan dat je voor jezelf per bewijsstuk max. 5 steekwoorden noteert als notitie
 • De startvraag bij de CGI luidt:
  Op welk bewijsstuk ben je het meest trots? 
 • De afsluitende vraag bij het CGI luidt:
  Wil je tot slot nog iets toevoegen wat van belang kan zijn bij het beoordelen van de beoordelingscriteria? 

Slide 6 - Slide

Professionele ontwikkeling en kwaliteit

Maximaal 5 bewijsstukken tot het bevorderen van je professionele ontwikkeling

Maximaal 5 bewijsstukken met betrekking je bijdrage aan goede kwaliteit van zorg

Slide 7 - Slide

Vb. beoordelingscriteria
1. Onderbouwt hoe en waarom zij proactief vakinhoudelijke ontwikkelingen en veranderende wet en regelgeving in de sector heeft bijgehouden
2. Onderbouwt hoe zij feedback doelbewust heeft gebruikt om zich verder te ontwikkelen
3. Onderbouwt hoe zij voor haar werkzaamheden meetbare en uitdagende verbeterdoelen heeft geformuleerd en hoe zij haar verantwoordelijkheid heeft getoond om deze te behalen
4. Onderbouwt op welke wijze ze eigen kennis en expertise begrijpelijk heeft overgedragen
5. Onderbouwt hoe zij heeft bijgedragen aan de inzet van technologische hulpmiddelen binnen de organisatie
6. Onderbouwt hoe zij doelgericht de eigen deskundigheid heeft ingezet om de werkzaamheden en de zorg te verbeteren

Slide 8 - Slide

Beoordelingscriteria Deskundigheid 1
Onderbouwt de keuze van de bewijsstukken voor het bevorderen van eigen deskundigheid:

• Waarom heb je voor deze bewijsstukken gekozen?
• Hoe heeft dit bewijsstuk(ken) jouw deskundigheid vergroot?
• Wat heb je aan deze deskundigheid in de KO?

Slide 9 - Slide

Beoordelingscriteria Deskundigheid 2
Onderbouwt hoe en waarom zij vakliteratuur heeft gebruikt om eigen deskundigheid te bevorderen:
• Welke vakliteratuur (vakblad, boek, website van niveau en recent) heb je gebruikt voor dit examen?
• Waarom heb je voor deze literatuur gekozen?
• Hoe/waarvoor heb je die literatuur gebruikt?
• Wat heb je van deze vakliteratuur geleerd?

Slide 10 - Slide

Beoordelingscriteria Deskundigheid 3
Onderbouwt hoe ontvangen feedback heeft bijgedragen aan de eigen ontwikkeling:
• Welke positieve en negatieve feedback heb je ontvangen tijdens de opleiding?
• Wat vond je ervan om feedback te krijgen?
• Wat heb je met die feedback gedaan?
• Welke invloed heeft die feedback gehad op jouw ontwikkeling?

Slide 11 - Slide

Beoordelingscriteria Deskundigheid 4
Onderbouwt waarom en op welke wijze eigen deskundigheid is gedeeld met andere betrokkenen
  • Welke deskundigheid/informatie heb je gedeeld in de klas of op stage?
• Op welke wijze heb je jouw deskundigheid gedeeld?
• Met wie?
• Welke reacties kreeg je hierop?
• Waarom heb je dit gedeeld/wat wilde je hiermee bereiken?
• Wat was het effect van het delen met anderen?

Slide 12 - Slide

Beoordelingscriteria Kwaliteitszorg

Slide 13 - Slide

Beoordelingscriteria Kwaliteitszorg 5
Onderbouwt hoe de inzet van protocollen, procedures en/of wettelijke richtlijnen heeft bijgedragen aan het bewaken van kwaliteitszorg:
• Welke protocollen/richtlijnen heb jij in een bewijsstuk verwerkt?
• Wat is de invloed van dit protocol op kwaliteitszorg in de ko?
• Wat is voor jou de waarde van een protocol/richtlijn binnen de ko?


Slide 14 - Slide

Beoordelingscriteria Kwaliteitszorg 6
Onderbouwt hoe zij gesignaleerde knelpunten/tekortkomingen besproken heeft met de juiste persoon:
• Welke knelpunten (in werkwijze) heb jij gesignaleerd m.b.t. kwaliteitszorg?
• Met wie heb jij knelpunten/tekortkomingen besproken?
• Hoe heb je dit besproken?
• Wat was de reactie hierop?

Slide 15 - Slide

Beoordelingscriteria Kwaliteitszorg 7
Onderbouwt aan de hand van een voorbeeld hoe zij anderen gemotiveerd heeft om protocollen/procedures rondom kwaliteitsverbetering op de juiste wijze te hanteren:
• Wat is jouw actie geweest tot verbetering van de kwaliteit binnen de ko?
• Waarom koos je hiervoor?
• Hoe heb je dit verbetervoorstel vormgegeven?
• Hoe heb je dit verbetervoorstel gedeeld binnen de ko?
• Wat is het resultaat van jouw verbeteractie geweest?

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

De beoordeling
Een twee is oke!!!
Ja mag 1x een 1 en geen 0 scoren

Slide 18 - Slide

Wat als.....
Indien niet voldoende dan heb je recht op 1 herkansing

Slide 19 - Slide

Wat zijn bewijsstukken?
Alle verzamelde materiaal dat wij zien dat het echt waar is dat je bijv. aan je eigen deskundigheid hebt gewerkt.

Wat kunnen bewijsstukken zijn?
- Boeken
- Tijdschriften
- Protocollen
-Verslag van werkwijze (met handtekening werkbegeleider)

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Reageren in crisissituatie
Bewijsstuk: evaluatieverslag van de onvoorziene situatie
Minimaal 1 evaluatieverslag

Ook bij dit examen moeten alle criteria worden gedekt!

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Nieuwe medewerker

Slide 27 - Slide

Wat lever je dus in?


- Verslag waarin je de criteria dekt
- Verslag op welke wijze je hebt gehandeld en waarom
- Bewijsformulier 

Slide 28 - Slide

CGI stukken aanleveren
 • Lever minimaal tien werkdagen voor het CGI je verslag aan. Zie in dit document per onderwerp wat je moet aanleveren.
 •  Zorg dat je voor- en achternaam + klas op het verslag staan
 • Lever het verslag digitaal aan (voorkeur in PDF) in maximaal 1 bestand per examen (dus 1 PDF bestand voor CGI onvoorziene situatie en 1 PDF bestand voor kwaliteit en deskundigheid, voor GHZ: 1 bestand voor nieuwe medewerker begeleiden)

Slide 29 - Slide

Meenemen naar je gesprek
 • Je Prove2Move mappen!
 • Je mag je eigen verslagen zelf ook voor je houden tijdens het gesprek.


Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide