Basiszorg leerjaar 1 les 3

Basiszorg periode 1.2

Week 3
Werkproces B1-K1-W2
Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg
1 / 21
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Basiszorg periode 1.2

Week 3
Werkproces B1-K1-W2
Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg

Slide 1 - Slide

BOOM
Mensen: Thema 5.1 t/m 5.3
Methodisch begeleiden: Thema 13
Methodisch Begeleiden: Thema 16.1, 16.2, 16.5 en 16.7

Code:
 Basiszorg VLMZO1A en 1B 2022
Groepscode: XQJ2-3CDZ

Slide 2 - Slide

Portfolio
Voor dit vak ga je bewijsmateriaal verzamelen voor je portfolio.

Werkproces: B1-K1-W2
Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg 


Slide 3 - Slide

Leerdoel
5: ondersteunen bij zelfzorg
7: werken aan onderling vertrouwen en creeert een veilige situatie 
8: benoemd benodigde handelingen passend bij zelfzorgmomenten

Slide 4 - Slide

Boek
Methodisch Begeleiden
Thema 13 Randvoorwaarden bij begeleidingsactiviteiten

Slide 5 - Slide

Theorie
Begeleidingsactiviteiten zijn alle activiteiten en handelingen die erop gericht zijn om de cliënt te ondersteunen. 

Bij begeleidingsactiviteiten kun je drie grote aandachtsgebieden onderscheiden waar de ondersteuning op gericht is op: 


Slide 6 - Slide

Theorie
zelfzorg
wonen
participatie

Slide 7 - Slide

Wat is volgens jou zelfzorg?

Slide 8 - Open question

Wat is volgens jou wonen?

Slide 9 - Open question

Wat is participatie?

Slide 10 - Open question

Theorie
Zelfzorg is gericht op activiteiten die de cliënt zo veel mogelijk zelf verricht op het gebied van de persoonlijke verzorging. Naast lichamelijke verzorging en hygiëne gaat het ook om intimiteit, veiligheid en een gezonde leefstijl.

Slide 11 - Slide

Theorie
Bij wonen gaat het om activiteiten die gericht zijn op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in een woonomgeving. Denk aan aspecten als.....

Slide 12 - Slide

Theorie
huishouden en een opgeruimde, schone leefomgeving
voorraden bijhouden, boodschappen doen
maaltijden bereiden
verzorgen van textiel (wassen, strijken, opruimen)
omgaan met geld en bijhouden van een eenvoudige (financiële) administratie

Slide 13 - Slide

Theorie
 Bij participatie ben je gericht op mensen deel te laten nemen aan de maatschappij middels scholing, persoonlijke ontwikkeling, werk (inkomen) en vrijetijds- en dagbesteding.

Slide 14 - Slide

Theorie
Randvoorwaarden bij een activiteit:
veiligheid
structuur
flexibiliteit
hygiëne
ergonomie

Slide 15 - Slide

Opdracht is duo's
Ga naar Boom, het boek Methodisch Begeleiden en kies hoofdstuk 13 Randvoorwaarden bij begeleidingsactiviteiten


timer
10:00

Slide 16 - Slide

Opdracht is duo's
Opdracht 2: een stelling over veiligheid

Schrijf de eerste zin op, we kunnen het ook klassikaal gaan bespreken, dan schrijven we de zin op het bord.
timer
10:00

Slide 17 - Slide

Opdracht individueel 
Opdracht 3 begeleidingsactiviteiten

Opdracht 4 bewust handelen

Opdracht 5 hygienisch en ergonomich werken
Slide 18 - Slide

Tot slot
Opdracht 1 en 2 hebben we zojuist in de les gedaan

Opdracht 3,4 en 5 hebben jullie individueel in Boom gemaakt van het boek Methodisch Begeleiden

Slide 19 - Slide

Volgende week
Cliënt, Casus en Dilemma

Aan de slag met een casus uit de praktijk, misschien heb je zelf een casus?


Slide 20 - Slide

Tot volgende week

Slide 21 - Slide