1hv - de ontkenning

De ontkenning
Le 31 mars 2021
HV1 
1 / 20
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

De ontkenning
Le 31 mars 2021
HV1 

Slide 1 - Slide

Planning du jour 
Objectifs
- Ik kan een Franse zin ontkennend maken met behulp van een stappenplan.
- Ik kan korte Franse zinnen zelfstandig ontkennend maken.
Activités
- Voorkennis activeren                  5 min.
- Texte: Je m'appelle Jessica      10 min.
- Théorie: De ontkenning             15 min.
- Faire des exercices                      10 min.
- Exit ticket                                          5 min.

Slide 2 - Slide

Le verbe aller
1. Het werkwoord aller betekent                A) zijn (c)      B) gaan (m)
2. Je .....                                                                  A) vais (a)     B) vas (h)
3. Nous .....                                                            A) allons (i)  B) allez (a)
4. Elle .....                                                               A) vas (i )       B) va (s)
5. Ils ......                                                                 A) ont (s)       B) vont (o)
6. Het werkwoord aller + infinitief heet   A) futur (n)   B) passé (e)

Le mot français: ...............
Dit woord past bij het thema van dit hoofdstuk omdat .................
timer
3:00

Slide 3 - Slide

ALLER - GAAN

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

La négation - De ontkenning
Hoe maak ik een Franse zin ontkennend?​

De ontkenning in het Frans bestaat uit twee delen: ne + pas. 

Om zinnen ontkennend te maken, zet je het eerste deel 
van de ontkenning (ne) vóór de persoonsvorm en het 
tweede deel (pas) direct achter de persoonsvorm.

Ik ga niet naar huis. – Je ne vais pas à la maison.

Slide 9 - Slide

La négation - De ontkenning
Attention!
Als de persoonsvorm begint met een klinker of een stomme h dan verandert ne in n’.​

Zij heeft niet gepraat. – Elle n’a pas parlé.


Slide 10 - Slide

Le hamburger 

Slide 11 - Slide

Les lunettes

Slide 12 - Slide

Stappenplan
1: Bepaal wat de persoonsvorm in de zin is.

2: Plaats ne voor de persoonsvorm.

3: Plaats pas achter de persoonsvorm.

Slide 13 - Slide

La negation - De ontkenning
Quoi?             Maak de Franse zinnen ontkennend
Comment?  Individuellement
Résultat?     On corrige les phrases directement en classe
Temps?         5 minutes maximum

Slide 14 - Slide


Maak de zin ontkennend:
Nous parlons français.

Slide 15 - Open question


Maak de zin ontkennend:
Elle chante une chanson.

Slide 16 - Open question


Maak de zin ontkennend:
Charlotte a un chien.

Slide 17 - Open question


Maak de zin ontkennend:
Il a 13 ans.

Slide 18 - Open question

Au travail / Devoirs
Quoi?            Fais exercice 16B.1 t/m 16B.3 + exercice 16C.2 (iPad) 
Comment? Individuellement
Résultat?    Kijk je werk direct na in de online methode
Temps?       10 minutes
Prêt?             Apprends les mots de Apprendre 1 + le verbe aller (Quizlet)

Deadline pour le 7 avril:
Fais exercice 16B.1 t/m 16B.3 + exercice 16C.2
Apprends Apprendre 1 et 2 + le verbe aller (mondeling overhoren)
timer
10:00

Slide 19 - Slide

Exit ticket
Objectifs
- Ik kan een Franse zin ontkennend maken met behulp van een stappenplan.
- Ik kan Franse zinnen met het werkwoord 'aller' ontkennend maken.

Avant de partir --> vul voor het verlaten van de les deze exit ticket in!

Slide 20 - Slide