Passive

1 / 24
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2,3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

What is the passive? 
Why do we use it?

How do we make it?

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Video

Slide 5 - Video

Zin van actief naar passief...
Angry penguins | attackmy sister.
Onderwerp (S)                       lijdend voorwerp (O)
1. Lijdend voorwerp (object) komt vooraan in de zin te staan. 
2. Kijk in welke tijd de zin staat voor het hulpwerkwoord. 
tegenwoordige tijd? Gebruik: am / is / are | verleden tijd? Gebruik: was / were
3. Gebruik het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord

My sister is attacked (by angry penguins // by zombies).

Slide 6 - Slide

1. Pupils throw paper balls at me.
--> Pupils are active: they throw the ball.
--> throw = tegenwoordige tijd!

Passive: Paper balls are thrown at me (by pupils)

2. Pupils threw paper balls at me, but I kicked them out.
--> threw = verleden tijd!

Passive: Paper balls were thrown at me.

In beide gevallen het voltooid deelwoord thrown

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Link

Slide 9 - Link

Slide 10 - Link

Slide 11 - Slide

Rewrite the sentence using a passive voice.

Somebody steals my chocolate.

Slide 12 - Open question

Rewrite the sentence using a passive voice.

Somebody kicks my cat.

Slide 13 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Somebody stole my wallet.

Slide 14 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Somebody killed my neighbour.

Slide 15 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Penguins are attacking my sister.

Slide 16 - Open question

Challenging! Rewrite the sentence using the passive voice.
Da Vinci was painting the Mona Lisa.

Slide 17 - Open question

The mechanic has not repaired the DVD recorder.

Slide 18 - Open question

The cleaner has cleaned the office.

Slide 19 - Open question

Slide 20 - Link

Slide 21 - Link

Slide 22 - Link

What have you learned today?

Slide 23 - Open question

Ask a question you still have

Slide 24 - Open question