Passive - deel 2

Good afternoon!
1 / 18
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2,3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Good afternoon!

Slide 1 - Slide

What is the passive? 
Why do we use it?

How do we make it?

Slide 2 - Slide

1. Pupils throw paper balls at me.
--> Pupils are active: they throw the ball.
--> throw = tegenwoordige tijd!

Passive: Paper balls are thrown at me (by pupils)

2. Pupils threw paper balls at me, but I kicked them out.
--> threw = verleden tijd!

Passive: Paper balls were thrown at me.

In beide gevallen het voltooid deelwoord thrown

Slide 3 - Slide

Zin van actief naar passief...
Angry penguins | attackmy sister.
Onderwerp (S)                       lijdend voorwerp (O)
1. Lijdend voorwerp (object) komt vooraan in de zin te staan. 
2. Kijk in welke tijd de zin staat voor het hulpwerkwoord. 
tegenwoordige tijd? Gebruik: am / is / are | verleden tijd? Gebruik: was / were
3. Gebruik het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord

My sister is attacked (by angry penguins // by zombies).

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Rewrite the sentence using a passive voice.

Somebody steals my chocolate.

Slide 6 - Open question

Rewrite the sentence using a passive voice.

Somebody kicks my cat.

Slide 7 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Somebody stole my wallet.

Slide 8 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Somebody killed my neighbour.

Slide 9 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Penguins are attacking my sister.

Slide 10 - Open question

Challenging! Rewrite the sentence using the passive voice.
Da Vinci was painting the Mona Lisa.

Slide 11 - Open question

The mechanic has not repaired the DVD recorder.

Slide 12 - Open question

I will not write the essay.

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Link

Slide 15 - Link

Slide 16 - Link

What have you learned today?

Slide 17 - Open question

Ask a question you still have

Slide 18 - Open question