Herhaling hoofdstuk 7 criminaliteit

HERHALING H7 CRIMINALITEIT
1 / 27
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 3

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 58 min

Items in this lesson

HERHALING H7 CRIMINALITEIT

Slide 1 - Slide

This item has no instructions


WAT IS 'CRIMINALITEIT'?

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

Noem vijf belangrijke oorzaken van crimineel gedrag

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Je houdt dan geen rekening met anderen
Strafbare feiten die minder erg zijn. Zoals fietsen zonder licht.
Ernstige stafbare feiten zoals vernieling, diefstal, verkrachting, moord en handel in drugs.
Een lijst met misdrijven waarvoor je bent gestraft
Overtredingen
Misdrijven
Strafblad
Asociaal gedrag

Slide 4 - Drag question

This item has no instructions

Noem drie verschillen tussen een misdrijf en een overtreding

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Slide 6 - Video

This item has no instructions

WAT IS EEN VOG (VERKLARING OMTRENT GEDRAG)?
A
Een verklaring waaruit blijkt dat jouw verleden bezwaar vormt voor jouw toekomstige werk
B
Een verklaring waaruit blijkt dat jij geschikt bent voor de baan
C
Een verklaring waaruit blijkt dat je jouw verleden geen bezwaar vormt voor jouw toekomstige werk
D
Een verklaring waaruit blijkt dat jij je diploma hebt gehaald en aan alle eisen voldoet.

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer krijg je een strafblad?

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Bevel waarin staat dat politie je huis mag doorzoeken
Als je lichaam en kleding worden onderzocht
Als je meegenomen wordt naar het politiebreau voor verder verhoor
Politieverslag waarin alle informatie staat over het misdrijf en over de verdachte
Proces-verbaal
Fouilleren
Arrestatie
Huiszoekingsbevel

Slide 9 - Drag question

This item has no instructions

Iemand die een misdrijf begaat:
1. is een crimineel
2. krijgt een strafblad
A
1 is juist, 2 is onjuist
B
1 is onjuist, 2 is juist
C
1 en 2 zijn beiden juist
D
1 en 2 zijn beiden onjuist

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Wanneer moet je naar Halt?
A
Als je tussen de 18 en 21 jaar bent en een licht misdrijf pleegt
B
Als je tussen de 12 en 18 jaar bent en je een licht misdrijf pleegt
C
Als je tussen de 12 en 18 jaar bent en een misdrijf pleegt
D
Als je tussen de 18 en 21 jaar bent en een misdrijf pleegt

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Welke overtredingen heb jij gehoord in het filmpje?

Slide 13 - Mind map

- zwart rijden
- openbaar dronkenschap
- schoolverzuim
- winkeldiefstal
- verwisselen van kaartje

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Welke middelen zijn ingezet om Anne Faber te vinden?

Slide 15 - Mind map

- Telefoon: 
Selfie en laatst gezien signaal
- Zoekactie familie
Jas is gevonden
- Omgeving uitgezocht
Spullen zijn gevonden bij kliniek waar veroordeelde TBS'er zat voor verkrachting

Michaël P. 
28 jaar celstraf
TBS

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Michael krijgt 28 jaar en TBS. Wat betekent TBS (terbeschikkingstelling)
A
De verdachte is gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar . De verdachte wordt geestelijk onderzocht en gaat in therapie
B
De verdachte komt nooit meer vrij uit de gevangenis
C
De verdachte wordt alleen in een cel opgesloten en mag niet bij andere celgenoten
D
De verdachte moet de rest van zijn leven, wekelijks melden bij het politiebureau

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Ben je het eens met de straf van Michael P?
EENS
ONEENS

Slide 18 - Poll

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Je zag de officier van justitie in beeld. Wat is haar taak?
A
Zij bepaalt de straf
B
Zij helpt de verdachte
C
Zij getuigt in de rechtszaak
D
zij wil bewijzen dat de verdachte schuldig is

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

De rechter, officier van jusititie en de advocaat gaan vragen stellen
Officier van justitie eist de straf
Eerst controleert de rechter alle persoonlijke gegevens
Rechter veroordeelt de verdachte door het vonnis uit te spreken
Officier van justitie leest de aanklacht voor
Stap 1. 
Stap 2. 
Stap 3. 
Stap 4. 
Stap 5. 

Slide 21 - Drag question

This item has no instructions

Uitspraak van de rechter over de straf
De beschuldiging waarvan de verdachte wordt verdacht
Een straf waarbij de verdachte onbetaald werk moet doen 
Aanklacht
vonnis 
Taakstraf

Slide 22 - Drag question

This item has no instructions

Wat is het doel van straffen. Meerdere antwoorden zijn goed:
A
Anderen af te schrikken
B
De samenleving veiliger te maken
C
Wraak te nemen
D
Het gedrag van de verdachte te verbeteren

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Wat vind jij?
Moeten we in Nederlands criminelen harder aanpakken? Of proberen om criminaliteit meer te voorkomen?

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Hoe noem je het als we criminaliteit harder moeten aanpakken?
A
Retentie
B
Regressie
C
Preventie
D
Repressie

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Hoe noem je het als we criminaliteit moeten voorkomen?
A
Retentie
B
Regressie
C
Preventie
D
Repressie

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Linkse partijen zoals GroenLinks. Willen graag dat wij in Nederland goed voor elkaar zorgen. Waar zullen zij liever voor kiezen? Repressie of preventie?
Repressie
Preventie

Slide 27 - Poll

This item has no instructions