Unité 2: Le Futur Proche et Le Futur

FUTUR PROCHE - FUTUR (SIMPLE)
1 / 27
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

FUTUR PROCHE - FUTUR (SIMPLE)

Slide 1 - Slide

Les objectifs
1. Ik kan een zin in de futur proche maken.
2. Ik kan een zin in de futur simple maken.

Slide 2 - Slide

Le programme
  1. Hoe maak je de futur proche?
  2. Hoe ging het werkwoord ALLER ook al weer?
  3. Hoe maak je de futur (simple)?
  4. Verder oefenen met verbuga.eu

Slide 3 - Slide

Futur Proche
Als je wilt zeggen dat iets binnen zeer korte tijd gaat plaatsvinden, gebruik je de futur proche. De futur proche bestaat uit een vorm van het werkwoord ALLER + het hele werkwoord (de infinitif)
Opdracht 1: luister (volgende dia) nog eens naar de présent van het werkwoord ALLER

Slide 4 - Slide

vais
vas
va
allons
allez
vont
Je
Tu
il, elle, on
Nous
Vous
ils, elles

Slide 5 - Drag question

Hoe maak je de futur proche?
Hoe zet je een werkwoord in de futur proche?

Stap 1: Neem de juiste vorm van het werkwoord ALLER
Bijvoorbeeld: je vais

Stap 2: Zet hier het hele werkwoord achter.

Slide 6 - Slide

Stap 3
Je vais partir                                                  Ik ga vertrekken
Tu vas partir                                                  Jij gaat vertrekken
Il va partir                                                       Hij gaat vertrekken
Elle va partir                                                  Zij gaat vertrekken
On va partir                                                   Men gaat/wij gaan vertrekken
Nous allons partir                                      Wij gaan vertrekken
Vous allez partir                                         Jullie gaan/ u gaat vertrekken
Ils vont partir                                               Zij gaan vertrekken
Elles vont partir                                         Zij gaan vertrekken 

Slide 7 - Slide

wij gaan kopen
A
nous allons buyer
B
nous avons acheter
C
nous allons acheter
D
nous avons buyer

Slide 8 - Quiz

Vertaal:
Ik ga kopen

Slide 9 - Open question

wij gaan worden
A
nous allons devenir
B
nous avons venir
C
nous allons deviner
D
nous allons venir

Slide 10 - Quiz

Vertaal:
Hij gaat worden

Slide 11 - Open question

jij gaat winnen
A
tu va gagner
B
tu vais gagner
C
tu alle gagner
D
tu vas gagner

Slide 12 - Quiz

Vertaal:
Zij gaan winnen (mnl)

Slide 13 - Open question

Le futur 
Om aan te geven dat iets in de toekomst gaat gebeuren, gebruik je de futur (simple). In het Nederlands maak je de toekomende tijd met behulp van het werkwoord zullen. 

Slide 14 - Slide

Hoe maak je de futur?
Hoe zet je een werkwoord in de futur?

Stap 1: Neem het hele werkwoord.
Bijvoorbeeld: parler (praten)

Stap 2: Zet hier de juiste uitgang achter : ai/as/a/ons/ez/ont

NB! Bij werkwoorden die eindigen op -re, zoals perdre, vervalt de e.

Slide 15 - Slide

stap 3
Je parler + ai :            je parlerai                                         Ik zal praten
Tu parler + as ;          tu parleras                                      Jij zal praten
Il parler + a :                il parlera                                          Hij zal praten
Elle parler + a :           elle parlera                                     Zij zal praten
On parlera+ a :           on parlera                                       Men zal/wij zullen praten
Nous parler+ ons :   nous parlerons                            Wij zullen praten
Vous parler + ez :      vous parlerez                              Jullie zullen/u zal praten
Ils parler + ont :         ils parleront                                  Zij zullen praten
Elles parler+ ont :    elles parleront                              Zij zullen praten

Slide 16 - Slide

Regelmatige ww.
-ER: donner                                                                    +  ai
                                                                                                  as
-IR: partir                                                                              a
                                                                                                  ons
-RE: vendre (min de E !) = vendr                                ez
                                                                                                  ont

Slide 17 - Slide

Onregelmatige ww
être = zijn              => stam ser                                                               De uitgangen blijven hetzelfde als 
avoir = hebben   => stam aur                                                               bij de regelmatige werkwoorden !
aller = gaan          => stam ir                                                                   (nl. ai/as/a/ons/ez/ont)
pouvoir = kunnen => stam pourr                                                       LET OP:
vouloir = willen      => stam voudr                                                      Dit zijn ook de ww die je op de toets
savoir = weten       => stam saur                                                         moet kennen !!!
venir = komen        => stam viendr
voir = zien                => stam verr
faire = doen            => stam fer
devoir = moeten  => stam devr

Slide 18 - Slide

jij zult kopen (acheter)
A
tu vas acheter
B
tu achètes
C
tu acheteras
D
tu vas achter

Slide 19 - Quiz

ik zal winnen (gagner)
A
je vais gagner
B
je gagne
C
je gagnerai
D
j'ai gagné

Slide 20 - Quiz

wij zullen gaan (aller)
A
vous allerez
B
vous allez aller
C
nous allons aller
D
nous irons

Slide 21 - Quiz

Zij zal verliezen
A
Elle perdra
B
Elle perdrera
C
Elle perdais
D
Elle va perdre

Slide 22 - Quiz

Zij zullen weten
A
Ils saureront
B
Ils sauront
C
Ils savoirent
D
Ils savaient

Slide 23 - Quiz

Vertel in het Frans wat je vanavond gaat doen; gebruik de Futur proche

Slide 24 - Open question

Vertel in het Frans wat je volgend jaar zomer gaat doen (Futur simple)

Slide 25 - Open question

Vertel in één minuut wat je zojuist geleerd en geoefend hebt
timer
1:00

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Link