3 havo herhaling blok 1

deze les
Absenten
vraag van de dag
nakijken opdracht 7.2-7.4
wat te leren van blok 1
herhaling blok 1


1 / 38
next
Slide 1: Slide
NederlandsSecondary Education

This lesson contains 38 slides, with text slides.

Items in this lesson

deze les
Absenten
vraag van de dag
nakijken opdracht 7.2-7.4
wat te leren van blok 1
herhaling blok 1


Slide 1 - Slide

absenten

Slide 2 - Slide

Weetje van de dag
Hoeveel woorden gebruikt de gemiddelde Nederlands per dag?

4.000 (ga op je tafel zitten)
8.000 (ga naast of achter je tafel staan)
16.000 (ga op je stoel staan)


Slide 3 - Slide

Nakijken opdracht 7

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Wat leren voor de toets?
Fictie
Grammatica
Spelling
Over Taal 
Lezen

Slide 7 - Slide

Fictie
Drie hoofdvormen fictie:
Proza: korte verhalen (novelle, romans) wat is het verschil?
Poëzie: gedichten en liedteksten
Toneel: toneel en films


 

Slide 8 - Slide

redenen om te lezen
  • Vermaak
  • Je helpen de wereld te ontdekken
  • Je helpen jezelf en anderen te begrijpen
  • Nadenken over levensvragen
  • Moeilijke dingen verwerken
Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

grammatica
zinsontleden
woordbenoemen
hoofd- en bijzinnen


Slide 13 - Slide

vraag van de dag
Hoeveel mensen spreken de 'kleinste taal' van de wereld?

3 (ga op je stoel staan)
8 (ga op tafel zitten)
20 (ga achter/naast je tafel staan)
Slide 14 - Slide

Busuu

Slide 15 - Slide

zinsontleden
wwg
nwg
ond
lv
mv
vzv
bwb
bvb
bijstelling

Slide 16 - Slide

oefening
ontleed de volgende zin:
Over het algemeen reageren patiënten met die ziekte goed op het medicijn

Slide 17 - Slide

Over het algemeen reageren patiënten met die ziekte goed op het medicijn
wwg/nwg
ond
lv
mv
vzv
bwb
bvb
bijstelling

Slide 18 - Slide

Over het algemeen = bwb
reageren = wwg
patiënten met die ziekte = ond
met die ziekte = bvb bij ‘patiënten’
goed = bwb
op dit medicijn = vzv

Slide 19 - Slide

Vanavond is bij ons te gast mevrouw Jung, deskundige op het gebied van taalkunde
wwg/nwg
ond
lv
mv
vzv
bwb
bvb
bijstelling

Slide 20 - Slide

Vanavond = bwb
is te gast = nwg
bij ons = bwb
mevrouw El Amrani, deskundige op het gebied van de ruimtevaart = ond
deskundige op het gebied van de ruimtevaart = bijstelling
op het gebied van de ruimtevaart = bvb bij ‘deskundige’
van de ruimtevaart = bvb bij ‘gebied’

Slide 21 - Slide

woordsoortbenoeming
znw        pers. vnw.                                    onb. vnw.
lw            bez. vnw.                                      onb. hoofdtelw.
bnw        wederkerend vnw                   onb. rangtelw.
vz            wederkerig vnw.                      bep. hoofdtelw.
zww        vr. vnw.                                         bep. rangtelw.
hww        aanw. vnw.                                 ondersch. vw
kww         betr. vnw.                                   nevensch. vw.
bw

Slide 22 - Slide

bijwoord
Bijwoorden zijn woorden die een werkwoord, een ander bijwoord, een bijvoeglijk naamwoord, een hele zin of soms een zelfstandig naamwoord nader bepalen.

Morgen wordt het heel lekker weer.

Slide 23 - Slide

betrekkelijk voornaamwoord
De sollicitant die als eerste reageerde, was ook de beste.

die heeft betrekking op sollicitant.

Slide 24 - Slide

oefening
Benoem alle woorden uit deze zin


Slide 25 - Slide

De aardige man gaf mij gisteren een heel leuk cadeautje.
znw        pers. vnw.                                    onb. vnw.
lw            bez. vnw.                                      onb. hoofdtelw.
bnw        wederkerend vnw                   onb. rangtelw.
vz            wederkerig vnw.                      bep. hoofdtelw.
zww        vr. vnw.                                         bep. rangtelw.
hww        aanw. vnw.                                 ondersch. vw
kww         betr. vnw.                                   nevensch. vw.
bw

Slide 26 - Slide

De aardige man gaf     mij            gisteren een heel leuk cadeautje.
lw   bnw       znw  zww  pers. vnw     bw       lw   bijw  bnw   znw
znw        pers. vnw.                                    onb. vnw.
lw            bez. vnw.                                      onb. hoofdtelw.
bnw        wederkerend vnw                   onb. rangtelw.
vz            wederkerig vnw.                      bep. hoofdtelw.
zww        vr. vnw.                                         bep. rangtelw.
hww        aanw. vnw.                                 ondersch. vw
kww         betr. vnw.                                   nevensch. vw.
bw

Slide 27 - Slide

hoofd- en bijzinnen
Ik eet graag erwtensoep als de Elfstedentocht op tv is.
pv in bijzin staat achteraan.
Ik eet vandaag erwtensoep, want de Elfstedentocht is vandaag op tv.

Slide 28 - Slide

voegwoorden
onderschikkend: als, of, zodra etc
nevenschikkend: want, of (wisselend) maar etc. 

Slide 29 - Slide

spelling
werkwoordspelling
homofonen 
verwarwoorden

Slide 30 - Slide

werkwoordspelling

Slide 31 - Slide

snapje

Slide 32 - Slide

verwarwoorden
Hij licht of hij ligt op de bank.

Slide 33 - Slide

oefenen
cambiumned spelling of grammatica

Slide 34 - Slide

Over Taal 
Leren: woordjes bij opdracht 1 

Slide 35 - Slide

Lezen
tekstdoelen
opbouw alinea
hoofdgedachte
verbindingsmanieren

HERHALING

Slide 36 - Slide

VERBANDEN
BLZ. 30 leren! Deze moet je kennen en herkennen. 

Slide 37 - Slide

Nu maken

Slide 38 - Slide