10.1 Het zenuwstelsel

H10. Regeling
1 / 33
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

H10. Regeling

Slide 1 - Slide

10.1 Het zenuwstelsel
Doel:
Je kunt de delen en functies van het zenuwstelsel benoemen. 


Geluid komt je oren binnen. Zintuigcellen in je oren sturen vervolgens informatie naar je hersenen. Daar word je je bewust van wat je hoort: het is je beste vriend die ‘hoi!’ roept.

Slide 2 - Slide

Zenuwstelsel
Centraal zenuwstelsel: hersenen en ruggenmerg

Zenuwen

Slide 3 - Slide

Prikkel
Een invloed uit het milieu op een organisme

Slide 4 - Slide

Impulsen
Een elektrisch signaal die door de zenuwen kunnen worden voortgeleid.

Slide 5 - Slide

Werking zenuwstelsel

Slide 6 - Slide

Wist je dat?
Reactie van hersenen naar spieren gaat met snelheid van 200 km/uur

Slide 7 - Slide

Zenuwcellen
Een zenuwcel heeft een cellichaam en uitlopers
Door de uitlopers wordt een signaal (impuls) doorgegeven

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

10.1      Het zenuwstelsel
Opdracht 1 t/m 6

Slide 10 - Slide

Typen zenuwcellen
- Gevoelszenuwcellen

- Bewegingszenuwcellen

- Schakelcellen

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Gevoelszenuwcel

Slide 13 - Slide

Bewegingszenuwcel

Slide 14 - Slide

Schakelcel

Slide 15 - Slide

Doorgeven van impuls

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Welke zenuwcellen zitten voornamelijk in het centrale zenuwstelsel?
A
schakelcellen
B
sensorische zenuwcel
C
motorische zenuwcel

Slide 18 - Quiz

een zenuwcel bestaat uit heel veel zenuwen
A
juist
B
onjuist

Slide 19 - Quiz

Typen zenuwen
Gevoelszenuwen
Bewegingszenuwen
Gemengde zenuwen

Zenuw: een bundel uitlopers van zenuwcellen, omgeven door een laag bindweefsel

Slide 20 - Slide

Gemengde zenuw
Bevat zowel uitlopers van gevoelszenuwcellen als van bewegingszenuwcellen.

Slide 21 - Slide

Bindweefsel
Stevige laag die bescherming biedt aan de zenuw

Slide 22 - Slide

10.3 Ruggenmerg

Slide 23 - Slide

Doelen
Je kan de delen van het ruggenmerg noemen met hun kenmerken en functies.

Slide 24 - Slide

Functies ruggenmerg


Impulsen geleiden van zenuwen uit de romp en de ledematen naar de hersenen en omgekeerd

Slide 25 - Slide

Ruggenmerg
Het ruggenmerg wordt beschermd door het bot. 


Slide 26 - Slide

Grijze en witte stof
Grijze stof: midden
Schakelcellen en cellichaam bewegingscellen

Witte stof: Zijkant
Uitlopers (isolerend laagje zorgt voor witte kleur)

Slide 27 - Slide

Zenuwknoop:
De cellichamen van gevoelszenuwcellen liggen bij elkaar in een verdikking.

Slide 28 - Slide

Zenuwcellen in ruggenmerg

Slide 29 - Slide

Waar bestaat het buitenste gedeelte van het ruggenmerg uit?
A
Witte stof
B
Grijze stof

Slide 30 - Quiz

Waar liggen de cellichamen van schakelcellen en bewegingszenuwcellen?
A
in de witte stof
B
in de grijze stof

Slide 31 - Quiz

waar zitten de meeste celkernen
A
grijze stof
B
witte stof
C
zenuwknoop

Slide 32 - Quiz

Aan de slag...
Huiswerk opdrachten bijwerken
Leren voor het tentamen
Kijk op biologiepagina.nl
Examenkracht.nl

Slide 33 - Slide