5.1 Het zenuwstelsel

Tentamen juni
H4 Regeling
H5 Zintuigen
H6 Stevigheid en beweging
1 / 36
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Tentamen juni
H4 Regeling
H5 Zintuigen
H6 Stevigheid en beweging

Slide 1 - Slide

H5. Regeling

Slide 2 - Slide

4.1 Het zenuwstelsel
Doel:

Je kunt de delen en functies van het zenuwstelsel benoemen. 

Slide 3 - Slide

Zenuwstelsel
Centraal zenuwstelsel: hersenen en ruggenmerg

Zenuwen

Slide 4 - Slide

Prikkel
Een invloed uit het milieu op een organisme

Slide 5 - Slide

Impulsen
Een elektrisch signaal die door de zenuwen kunnen worden voortgeleid.

Slide 6 - Slide

werking zenuwstelsel

Slide 7 - Slide

Wist je dat?
Reactie van hersenen naar spieren gaat met snelheid van 200 km/uur

Slide 8 - Slide

Zenuwcellen
Een zenuwcel heeft een cellichaam en uitlopers
Door de uitlopers wordt een signaal (impuls) doorgegeven

Slide 9 - Slide

4.1 Het zenuwstelsel
Opdracht 1 t/m 5

Slide 10 - Slide

Typen zenuwcellen
- Gevoelszenuwcellen

- Bewegingszenuwcellen

- Schakelcellen

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Gevoelszenuwcel

Slide 13 - Slide

Bewegingszenuwcel

Slide 14 - Slide

Schakelcel

Slide 15 - Slide

Doorgeven van impuls

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Welke zenuwcellen zitten voornamelijk in het centrale zenuwstelsel?
A
schakelcellen
B
sensorische zenuwcel
C
motorische zenuwcel

Slide 18 - Quiz

een zenuwcel bestaat uit heel veel zenuwen
A
juist
B
onjuist

Slide 19 - Quiz

Typen zenuwen
Gevoelszenuwen
Bewegingszenuwen
Gemengde zenuwen

Zenuw: een bundel uitlopers van zenuwcellen, omgeven door een laag bindweefsel

Slide 20 - Slide

Gemengde zenuw
Bevat zowel uitlopers van gevoelszenuwcellen als van bewegingszenuwcellen.

Slide 21 - Slide

Bindweefsel
Stevige laag die bescherming biedt aan de zenuw

Slide 22 - Slide

Opdrachten maken
5.2 Zenuwcellen en zenuwen
Opdracht 6 t/m 12

Slide 23 - Slide

5.3 Ruggenmerg

Slide 24 - Slide

Doelen
Je kan de delen van het ruggenmerg noemen met hun kenmerken en functies.

Slide 25 - Slide

Functies ruggenmerg


Impulsen geleiden van zenuwen uit de romp en de ledematen naar de hersenen en omgekeerd

Slide 26 - Slide

Ruggenmerg
Het ruggenmerg wordt beschermd door het bot. 


Slide 27 - Slide

Grijze en witte stof
Grijze stof: midden
Schakelcellen en cellichaam bewegingscellen

Witte stof: Zijkant
Uitlopers (isolerend laagje zorgt voor witte kleur)

Slide 28 - Slide

Zenuwknoop:
De cellichamen van gevoelszenuwcellen liggen bij elkaar in een verdikking.

Slide 29 - Slide

Zenuwcellen in ruggenmerg

Slide 30 - Slide

Waar bestaat het buitenste gedeelte van het ruggenmerg uit?
A
Witte stof
B
Grijze stof

Slide 31 - Quiz

Waar liggen de cellichamen van schakelcellen en bewegingszenuwcellen?
A
in de witte stof
B
in de grijze stof

Slide 32 - Quiz

waar zitten de meeste celkernen
A
grijze stof
B
witte stof
C
zenuwknoop

Slide 33 - Quiz

Huiswerk 5.3 Ruggenmerg
Mavo; opdracht 16 t/m 21

Slide 34 - Slide

Praktische opdracht: Tuinkers
Telt 5% mee van je schoolexamen (SE)
Telt 3x mee voor je rapportcijfer

(haal je cijfer dus op!)

Slide 35 - Slide

In de voorjaarsvakantie:


Onderzoeksvraag
Hypothese
Materialen
Werkwijze

Slide 36 - Slide