Groepsdynamica 22/23

Groepsdynamica

1 / 19
next
Slide 1: Slide
MentorlesMBOStudiejaar 4

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Groepsdynamica

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Doelen:
- Je krijgt een beeld van groepsvorming in het algemeen
- Je gaat specifiek nadenken over de groepsvorming in je mentorklas / klas die je lesgeeft
- Je maakt kennis met het sociogram. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn jou ervaringen met groepsvorming?

Slide 3 - Mind map

Veiligheid: jezelf kunnen zijn en toch tot een groep behoren.
Invloed: mensen willen over het doen en laten van de groep meebepalen. (wat zijn de waarden en de daaruit volgende regels)
Persoonlijk contact: relaties die op een of andere manier met een persoonlijke voorkeur te maken hebben.

Alle groepsleden hebben deze basisbehoeften en zijn eropuit deze te bevredigen 

Kenmerken positieve groep
(Donker-van der Meer & Tempert, 2013) (Van Engelen, 2007)
studenten zijn- meestal- eensgezind en gemotiveerd om groepsdoelen te behalen


studenten voelen zich medeverantwoordelijk voor de groep

studenten tonen respect voor de mening en het karakter van een ander groepslid

studenten zijn bereid tot samenwerking
- De leden zijn eensgezind en gemotiveerd om groepsdoelen te behalen
  
- Groepsleden voelen zich medeverantwoordelijk voor de groep

- De leden tonen respect voor de mening en het karakter van een ander groepslid

- Groepsleden zijn bereid tot samenwerking


Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Welk kenmerk van een
positieve groep herken je in jouw (mentor) klas
en hoe is dit tot stand gekomen?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Gevolgen van een positieve groep
- Hoog leerrendement
- Leerlingen komen met plezier naar school
- Conflicten worden opgelost en hebben geen blijvend effect
- Geen pestgedrag
- Ontwikkeling van positieve zelfbeelden
- Allerlei activerende werkvormen zijn in te zetten

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Sleep onderstaande begrippen...
...naar de bijbehorende uitleg
Normen en waarden, gewenst gedrag
Proces van in de groep raken
Positieve en negatieve invloeden
Verbinding, trouw, elkaar stimuleren
Groepscultuur
Groepscohesie
Groepsdruk
Groepssocialisatie

Slide 8 - Drag question

This item has no instructions

Behoeften binnen een groep:
- Veiligheid
- Invloed
- Persoonlijk contact 

Slide 9 - Slide

Veiligheid: jezelf kunnen zijn en toch tot een groep behoren.
Invloed: mensen willen over het doen en laten van de groep meebepalen. (wat zijn de waarden en de daaruit volgende regels)
Persoonlijk contact: relaties die op een of andere manier met een persoonlijke voorkeur te maken hebben.
Inclusie: Wat doe ik om inclusie te versterken
Controle: wat doe ik om macht en invloed in balans te houden
Affectie: wat doe ik om groepsleden te verbinden
Allerlaatste fase is Adjourning

Slide 10 - Slide

Storming is de belangrijkste fase, in de groepsvorming een uniek moment waarop je regels met de groep kunt afstemmen want de groep is opzoek naar zekerheid. (is maar 1x, daarna is de beïnvloeding veel moeilijker)
Positieve groepsnormen- en waarden
1. Iedereen voelt zich veilig in de groep
2. We respecteren elkaar
3. We communiceren positief met elkaar
4. We werken samen en helpen elkaar
5. Japanse levensles; we zijn medeverantwoordelijk voor elkaars geluksgevoel

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Beinvloeden van groepsnormen in de eerste 6 weken
- Docent toont zich democratisch
- Je bent onderdeel van de groep en je neemt vanuit die rol  een leiderspositie in 
- Open praten over gewenst gedrag en de normen en waarden van de school
- Stel de juiste vragen aan positieve leiders
- Zeg geen wij maar jullie, laat leerlingen hun eigen positieve waarden noemen en opschrijven en refereer hier aan
- Inzetten van coöperatieve werkvormen

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Tips:
  • het doel van de werkvorm aan laten sluiten bij het actuele lesthema 
  • studenten in verschillende samenstellingen met elkaar laten samenwerken

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Deel je aanpak en coöperatieve werkvormen
die jij inzet tijdens de eerste
6 weken van het nieuwe schooljaar
bij het vormen van een positieve
samenwerkende
groep

Slide 14 - Mind map

This item has no instructions

Sociogram 
- sociale verbindingen en relaties die in een groep of klas spelen zichtbaar te maken. 
- Heldere rapportages op basis van het Sociogram geven de totale groepscohesie en onderlinge aantrekking en afstoting tussen groepsleden weer.

https://www.sometics.com/nl/sociogram 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
Bedenk welke vraag je zou kunnen stellen voor het sociogram en welke informatie je hier uit wil halen. 

vb: Je komt met de klas terecht op een onbewoond eiland, wie kies je als leider?

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

'Als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig' 

mr. Toshiro Kanamori

Slide 19 - Slide

This item has no instructions