Getallen MW H0 2BBL

1 / 21
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Getallen
We starten het het onderdeel getallen. We behandelen de hoofdstukken 0 en 1 voor het eerste hoofdstuk.

Slide 2 - Slide

Noem het verschil/ de verschillen tussen een cijfer en een getal.

Slide 3 - Open question

Grote getallen
10 000   tienduizend
100 000    honderdduizend
1 000 000   miljoen
10 000 000 tien miljoen
100 000 000 honderd miljoen
1 000 000 000 miljard

Slide 4 - Slide

Hoe spreek je dit uit:
1 000
A
Honderd
B
Duizend
C
Honderdduizend

Slide 5 - Quiz

Hoe schrijf je honderd miljoen?
A
100
B
100 000
C
100 000 000
D
100 000 000 000

Slide 6 - Quiz

Schrijf in woorden:
5 000 000 en
130 000 000

Slide 7 - Open question

AHW bladzijde 8:
1, 2ab, 4, 5, 7 en 8

Slide 8 - Slide

Som
Als je twee getallen bij elkaar optelt, krijg je de som van die twee getallen.
1+2=3

Slide 9 - Slide

Verschil
Als je twee getallen van elkaar aftrekt, krijg je het verschil van die twee getallen.
3-2=1

Slide 10 - Slide

Product
Als je twee getallen met elkaar vermenigvuldigt, krijg je het product van die twee getallen.
2x4=8

Slide 11 - Slide

Som
Verschil
Product
6x8
765+98
872-82
87+762
868-96
8976x76
87x7
87-6

Slide 12 - Drag question

Veelvoud en deler
15 is een veelvoud van 5, want 3 x 5 = 15 (Het zit dus in de tafel van 5.)
2 is een deler van 24, want je kunt 24 : 2 uitrekenen (het zit dus in de tafel van 2.)

Slide 13 - Slide

Geef vier voorbeelden van een even getal.

Slide 14 - Open question

Geef drie voorbeelden van een oneven getal

Slide 15 - Open question

AHW bladzijde 10:
9acegi, 10, 12, 14, 15, 16

Slide 16 - Slide

Aantekeningen:
Som is optellen (+)
Verschil is aftrekken (-)
Product is vermenigvuldigen (x)

Slide 17 - Slide

Aantekeningen:
Alle uitkomsten van de tafel van 6, noem je een veelvoud van 6.
Als je een getal kunt delen door 6, dan is 6 een deler van dat getal.

Slide 18 - Slide

Voorrangsregels
Bij + en - ga je in volgorde van links naar rechts. (gelijkwaardig)
Bij x en : ga je in volgorde van links naar rechts. (gelijkwaardig)
Piramide overnemen van de volgende pagina.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Wat is het antwoord van 8-7+1?
A
0
B
1

Slide 21 - Quiz