Les 8 GHZ begeleiding

Begeleiding in de GHZ
Marchel Buijs
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Begeleiding in de GHZ
Marchel Buijs

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Doel
Aan het einde van deze les kan verschillende begeleidingsmethodes benoemen en kan daarbij de belangrijkste kenmerken van deze methodes benoemen.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Inhoud
- vorige les
- theorie begeleiding

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

vorige les
- Zorgvragers met aandoeningen aan het bewegingsstelsel
- Zorgvragers met aandoeningen aan het ruggenmerg
-zintuigelijk

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Begeleidingsmethode


Systematische manier om van een begin naar een eindsituatie toe te werken


Begeleidingsstijl


De manier waarop de begeleider met de methode omgaat

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Grondregels begeleiding
- neemt wensen en zorgvragers serieus
- past methodieken toe om de wensen en behoeften van de zorgvragers leren kennen.
- ruimte om keuzes te  maken.
- ondersteuning in leren kennen eigen behoeften
- veilige omgeving
- regie over waar nodig

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Attitude
houding

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Video

Binnenkijk TV - Op Kwadijkerpark 19 wonen mensen met een ernstige en matige verstandelijke beperking. De meeste mensen met hulp nodig bij de dagelijkse verzorging. Iedereen heeft een eigen kamer met eigen badkamer.
Wat valt je op aan
de visie op begeleiden
van deze woonvorm?

Slide 9 - Mind map

This item has no instructions

1. Heijkoop
2. Methode Urlings
3. Son Rise
4. Gentle teaching
5. TEACCH
6. Methode Vlaskamp
7. Oplossingsgericht
    werken
1. Heijkoop
2. Methode Urlings
3. Son Rise
4. Gentle teaching
5. TEACCH
6. Methode Vlaskamp
7. Oplossingsgericht 
    werkens
8. PDL
9. Persoonsgerichte zorg
10. Zintuigactivering
11. Validation
12. ROB
13. Affectief Bewuste
     benadering
14. Belevingsgerichte zorg
15. Eigen initiatief model
16. Triple-C

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Opdracht (30 min)
Neem een begeleidingsmethode, die in de GHZ kan voorkomen. Zoek bij deze methode de belangrijkste kenmerken, bedenk een rollenspel waarbij deze kenmerken aanbod komen, voer dit rollenspel uit. 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

afsluiting
vragen?
doel?
evalueren leerdoel

Slide 12 - Slide

This item has no instructions