Probleemgedrag

Probleemgedrag
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Probleemgedrag

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
aan het einde van de les: 
  • weet je wat probleemgedrag inhoudt 
  • ben je in staat om aan de slag te gaan met de e-learning probleemgedrag

Slide 2 - Slide

Waarom dit onderwerp?
- 80 – 90% van de mensen met dementie vertoont gedragsproblemen. ​
- Probleemgedrag komt ook voor bij mensen met een verstandelijke beperking Probleemgedrag komt ook voor bij mensen met een verstandelijke beperking 

Slide 3 - Slide

Wat versta jij onder probleemgedrag?

Slide 4 - Open question

Definitie 
* Alle gedrag van de cliënt dat door deze cliënt en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. ​
​ 

* In de herziene richtlijn Probleemgedrag bij dementie (2018) is deze definitie aangepast: 'Probleemgedrag is gedrag dat gepaard gaat met lijdensdruk of dat tot gevaar leidt voor de persoon met dementie of voor mensen in zijn of haar omgeving. 

Slide 5 - Slide

Concreet hebben we het over 
Fysieke- en verbale agressie, zelfverwonding, weglopen, dwalen, roepen, teruggetrokken gedrag vertonen, angst, onrust, overmatig drinken en drugsgebruik. 

Slide 6 - Slide

Waarom wordt het door de zorgverlener als probleem ervaren? 

Slide 7 - Slide

Uitdaging op de werkvloer 
Veel probleemgedrag is afhankelijk van de situatie, de persoonlijkheidskenmerken van de cliënt zelf en de mensen om hem of haar heen ​

In de praktijk wordt nogal eens naar snelle oplossingen gegrepen die bij de cliënt zelf liggen zoals afzonderen of rustgevende medicatie. Eerst zoeken naar de oorzaak van het probleemgedrag

Slide 8 - Slide

Oorzaken
Er zijn verschillende factoren of signalen​
​Gedrag – en dus ook probleemgedrag – heeft bijna altijd te maken met de omgeving en dus ook met de medewerkers die op een bepaalde manier omgaan met het (probleem)gedrag. 

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Methodisch werken om oorzaak  te achterhalen
Achtergronden van probleemgedrag zijn vaak ingewikkeld zijn. Daarom is het nodig methodisch te werk te gaan om de verschillende  factoren die invloed kunnen hebben, te achterhalen. Dat doe je samen met andere professionals en met naasten van de cliënt bijvoorbeeld via een stappenplan. 

Slide 11 - Slide

maak individueel de volgende e learning 
(zie ook Magister)
https://www.free-learning.nl/modules/probleemgedrag/start.html ​

Slide 12 - Slide