Voorbereiding schoolexamen

Voorbereiding SE1
BTE
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Beeldende vormingMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Voorbereiding SE1
BTE

Slide 1 - Slide

Koninklijk Theater Carré Amsterdam 

Slide 2 - Slide

Welke klassieke bouwelementen kon je herkennen in dit gebouw ?

Slide 3 - Open question

Het gebouw ziet er statig uit.
Hoe komt dit?

Slide 4 - Mind map

Het gebouw ziet er harmonieus uit, hoe komt dit?

Slide 5 - Open question

Waarom zie je klassieke elementen zoveel terugkomen in de architectuur?
A
Was eenvoudig na te maken en daardoor minder duur en tijdrovend.
B
Mensen vinden het mooi en daardoor verzekerd van een mooi gebouw.
C
De klassieke elementen zijn nodig voor de constructie van een gebouw.
D
Klassieke oudheid staat symbool voor rijkdom en macht, omdat het een belangrijke tijd in de geschiedenis was.

Slide 6 - Quiz

Klassieke oudheid
Het wordt gezien als de basis van de Westerse beschaving en was een tijd van machtige keizers.
Klassieke elementen: zuilen, kapitelen, timpanen, symmetrische bouw.

Slide 7 - Slide

Jean-Francois Millet het Angelus 1859

Slide 8 - Slide


A
Figuratief
B
Abstract
C
Realistisch

Slide 9 - Quiz

Welke vormen van ruimtesuggestie zijn zichtbaar?

Slide 10 - Open question

Dit schilderij komt uit de
A
Middeleeuwen
B
Barok
C
Realisme
D
Romantiek

Slide 11 - Quiz

Waar kijk je naar als je een vraag krijgt over de 'voorstelling' van een kunstwerk?
A
Naar de mening die de kunstenaar wil overbrengen
B
Naar het Wie, Wat en Waar. Dus het verhaal van het kunstwerk.
C
Naar de functie van het kunstwerk
D
Naar de vormgeving van het kunstwerk

Slide 12 - Quiz

Als het bij voorstelling om een mensfiguur gaat, dan kun je kijken naar:

Slide 13 - Mind map

ANTWOORD:
- Uitdrukking
- Houding
- Gebaar
-Blikrichting
- Attribuut

Slide 14 - Slide

Noem zoveel mogelijk vormgevingsaspecten

Slide 15 - Open question

Laatste avondmaal,
Leonardo da Vinci 1495 - 1498

Slide 16 - Slide

Geef een voorbeeld van een voorstellingsaspect en een vormgevingsaspect hoe de aandacht op Jezus wordt gelegd.

Slide 17 - Open question

Wat is een hanteringswijze?

Slide 18 - Mind map

Slide 19 - Slide

Omschrijf de hanteringswijze

Slide 20 - Open question

Welk kleurcontrast herken je?
En waar zie je dit contrast?

Slide 21 - Mind map

!LET OP
  • Schrijf ALTIJD het vormgevingsaspect op voordat je hem gaat omschrijven, bijvoorbeeld: RUIMTE: er is overlapping en afsnijding te zien.
  • zorg dat je zo duidelijk mogelijk bent in je antwoord.
  • Bij een vergelijking omschrijf altijd beide kunstwerken!
  • Schrijf niet je mening op, beschrijf alleen feiten. Praat dus niet over leuk, stom, gek, vreemd, grappig of raar. ( tenzij hierom gevraagd wordt natuurlijk ;)

Slide 22 - Slide

BELANGRIJKSTE TIP
Blijf duidelijk in je antwoord!
Met alleen 'gezicht' of 'kleur' zeg je eigenlijk niets .

Gebruik liever 2 woorden, zoals:
Glimlachend gezicht
Sombere kleur

Slide 23 - Slide

OEFEN OEFEN OEFEN
  • Zorg dat je alle kennis bezit van kunstbeschouwing deel 1 en Kunstgeschiedenis deel 2 H4 en H5
  • Weet wanneer je moet kijken naar voorstelling en wanneer naar vormgeving.
  • Waar waar je naar moet kijken bij voorstelling.
  • Weet waar je naar moet kijken bij vormgeving.
  • Oefen met de vragen uit je Werkboek!

Slide 24 - Slide

SUCCES!!

Slide 25 - Slide