PDO Les 9 Taal en denken

Pedagogiek Opvoeding & Ontwikkeling
                          Hoofdstuk 6
1 / 16
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Pedagogiek Opvoeding & Ontwikkeling
                          Hoofdstuk 6

Slide 1 - Slide

Nodig bij de komende lessen:

* Leer- en werkboek: Basisboek Opvoeding en Ontwikkeling.
* Eventueel pen en papier voor aantekeningen.


Slide 2 - Slide

Wat gaan we vandaag behandelen?
- Terugblik op de vorige les.
- Doelen van de les.
- Start met inleveropdracht. 
- Huiswerk voor volgende week.

Slide 3 - Slide

Van welke ontwikkeling is sprake bij:
Leren wat goed en kwaad is
A
Lichamelijke ontwikkeling
B
Cognitieve ontwikkeling
C
Morele ontwikkeling
D
Emotionele ontwikkeling

Slide 4 - Quiz

Welke van de zintuigen is het beste in staat om emotionele herinneringen op te roepen?

Slide 5 - Open question

Als je waarnemingen en ervaringen combineert, spreken we over:
A
Begrijpen
B
Denken
C
Ontwikkeling
D
Vaardigheden

Slide 6 - Quiz

Wat is een ander woord voor cognitie?
A
Begrijpen
B
Gevoel
C
Inzien
D
Kennis

Slide 7 - Quiz

_________________Doelen van deze les:________________________

Aan het eind van de les kun je uitleggen hoe taal en denken te maken hebben met het zelfbewustzijn.Slide 8 - Slide

Werken aan je opdracht 


timer
15:00

Slide 11 - Slide

                   Start hoofdstuk 6
Boek: Opvoeding en Ontwikkeling

Slide 12 - Slide

Onderwerpen die aan bod komen in hoofdstuk 6 

6.1 Taal en denken
6.2 Taalontwikkeling bij het jonge kind
6.3 Taalontwikkeling bij oudere kinderen
6.4 Meertaligheid

Slide 13 - Slide

6.1 Taal en denken

Slide 14 - Slide


                Passende verwerkingsopdracht

Slide 15 - Slide

________________________________Aan de slag________________________________________

- Doorlezen de leerstof van § 6.1.
- theorievragen van § 6.1  werkboek 'Opvoeding en Ontwikkeling'.

Huiswerk:_______________________________________________________________________
-bovenstaande nog niet aan toegekomen? Dan wordt dat huiswerk voor de
komende les.
                                                                       ~Slide 16 - Slide