Долгион ба дуу /бататгал/

Долгион ба дуу
Бататгал
1 / 10
next
Slide 1: Slide
Primary EducationAge 13

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 20 min

Items in this lesson

Долгион ба дуу
Бататгал

Slide 1 - Slide

1

Slide 2 - Video

02:10
Долгион хэрхэн яаж тархаж байна вэ?

Slide 3 - Open question

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Дууны долгионы давтамж их, далайц нь бага үед дуу хэрхэн сонсогдох вэ?
A
Бүдүүн, чанга сонсогдоно.
B
Бүдүүн, сул сонсогдоно.
C
Нарийн, сул сонсогдоно.
D
Нарийн, чанга сонсогдон.

Slide 7 - Quiz

Хөгжмийн эгшиг нэг октав дээшлэхэд давтамж хэрхэн яаж өөрчлөгдөх вэ?

Slide 8 - Open question

Хаврын улиралд агаарын дундаж температурыг 17°С байна гэж үзвэл энэ температурт дууны тархах хурд хэдэн м/с болох вэ? Бодолтоо зургаар оруулна уу!

Slide 9 - Open question

Долгион саадыг тойрох үзэгдэл
Ойлт
Хугарал
Дифракц
Интерференц

Slide 10 - Poll