blok 5 modernisme , kubisme en futurisme

Modernisme
expressionisme (vorige les)
kubisme ( vandaag)
futurisme ( vandaag)

Huis achter de bomen, George Braque ( fauvisme)
1 / 25
next
Slide 1: Slide
KunstMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Modernisme
expressionisme (vorige les)
kubisme ( vandaag)
futurisme ( vandaag)

Huis achter de bomen, George Braque ( fauvisme)

Slide 1 - Slide

welke stroming behoort niet tot de expressionisten ?
A
de Fauvisten
B
Impressionisme
C
der Blaue Reiter
D
Die Brucke

Slide 2 - Quiz

welke kunstenaar is geen moderne kunstenaar ?
A
Vincent van Gogh
B
Picasso
C
Paul Gauguin
D
Jacques-Louis David

Slide 3 - Quiz

dynamiek, veel primaire en secundaire kleuren en geometrische vormen zijn kenmerkend voor de :
A
Fauvisten
B
Der Blaue Reiter
C
Die brucke
D
Expressionisten

Slide 4 - Quiz

Kubisme
Pablo Picasso en George Braque
niet met het gevoel maar met hetverstand worden de dingen bekeken
wiskundige vormentaal & geen perspectief

Analytisch kubisme
(diverse aanzichten, monotoom kleurgebruik, geen emotie)
Synthetisch kubisme
(collage achtige technieken, kleur)

Slide 5 - Slide

                                           saxofoon 
                                                                                                envelop opdracht


Slide 6 - Slide

                     Pablo Picasso
                                                                Les Demoiselles d'Avignon (1907)
                                start van kubisme
            Picasso
                                        Afrikaanse invloeden

Slide 7 - Slide

                               George Braque
                                            Viool en kan (1910) 

Slide 8 - Slide

analytisch kubisme
meerder aanzichten
geen emotie
monotoom kleurgebruik

Slide 9 - Slide

Kies  de twee analytisch kubistische schilderijen !

Slide 10 - Drag question

Synthetisch kubisme
(samengaan tot een geheel)
vaak collagetechnieken toegepast
meer kleur

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Futurisme
Technologie in beweging
* technolgische vernieuwingen
* meerdere momenten in een beeld
* snelheid en dynamiek

Slide 13 - Slide

beweging en snelheid
Luigi Russolo 
Auto op snelheid

Slide 14 - Slide

vormtaal gelijk aan kubisme
                                                                       geometrische vormen
                                                          gefragmenteerd

                                           ( Geestesgesteldheden, Umberto Boccioni)

Slide 15 - Slide

onderwerpen:auto, machines, steden, moderne techniek

Slide 16 - Slide

                             Fel kleurgebruik
                                                 Dynamiek van een fietser
                                 Umberto Boccioni

Slide 17 - Slide

krachtlijnen om snelheid te benadrukken

Slide 18 - Slide

welk kenmerk hoort niet bij futurisme ?
A
beweging en snelheid
B
fel kleurgebruik
C
stillevens zijn een geliefd onderwerp
D
moderne technieken

Slide 19 - Quiz

                         beweging in beeld

Slide 20 - Slide

voorstanders van de Toekomst
                          Gino Severini 
                                     Gepantserde trein

Slide 21 - Slide

voor de volgende les: Anchichtkaart ( 2x)
Zoek een afbeelding die volgens jou kenmerkend is voor deze periode, kubisme / futurisme. Maak hiervan een (2x) anchichtkaart (A5 formaat)
Schrijf achterop de 5 meest kenmerkende begrippen voor deze periode.

Slide 22 - Slide

Voor de volgende les: 
maak de vragen in je werkboek,
kubsime en futurisme

Slide 23 - Slide

Huiswerk opdracht: Zoek een afbeelding, kunstwerk, uit de tijd vanaf 1950, die past bij jouw (2x) anchichtkaart uit het kubisme / futurisme: Maak nu hier een nieuwe kaart van.
zet op de achterkant de overeenkomsten en de verschillende kenmerken.

Slide 24 - Slide

futurisme
Expressionisme
Kubisme
constructivisme

Slide 25 - Drag question