PDO Les 3 Werkvelden

Pedagogiek Didactiek & Ontwikkeling
                              PDO
1 / 15
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Pedagogiek Didactiek & Ontwikkeling
                              PDO

Slide 1 - Slide

Wat gaan we vandaag behandelen?
- Korte terugblik paragraaf 1.1
- Hoe gaat het met de individuele opdracht?
- Doelen van deze les
- Paragraaf 1.2
- Huiswerk

Slide 2 - Slide


Nodig bij de komende lessen:

* Leer- en werkboek: Basisboek Opvoeding en Ontwikkeling.
* Eventueel pen en papier voor aantekeningen.


Slide 3 - Slide

Je kunt het woord 'pedagogiek' het best omschrijven als:

omgangskunde
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quiz

Werkplekken van een pedagogisch werker kun je indelen in de volgende 3 werkvelden:

Kinderopvang, opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning, onderwijs.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quiz

Het woord 'doelgroep' is de groep waar je je in je
werk op richt.

BV.: de doelgroep van een BSO is het basisschoolkind.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quiz

De afkorting van BSO betekent:

Buiten Schoolse Opvoeding
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quiz

Doelen van deze les

Aan het einde van de les:
- ken je de kenmerken van de verschillende werkvelden.
- heb je inzicht in wat er van je gevraagd wordt in elk werkveld.
- weet je wat het vier-ogen principe inhoudt.

Je werkt samen in een groep van 3/4 studenten met als doel 
een korte presentatie te geven.


 

Slide 8 - Slide


Leerstrategie: Het nut zien

Stilstaan bij het belang

Doel: Inzet stimuleren
Inzet: In groepjes


Wat zou er gebeuren, wanneer je geen PDO-kennis hebt?
Hoe vervelend of lastig zou dat zijn?Slide 9 - Slide

                              Drie werkvelden als hoofdwerkveld

We splitsen ze in acht werkvelden:
- kinderdagverblijf
- peuterspeelzaal
- buiten schoolse opvang (BSO)
- integraal kindcentrum
- basisschool
- speciaal onderwijs
- voortgezet onderwijs
- opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning
 
Vraag: wat valt je op aan de kleuren?

Slide 10 - Slide

Opdracht

Jullie worden verdeeld in 8 groepjes van 3/4 studenten.
Het rad wordt gedraaid en elk groepje krijgt een werkveld.
 

Slide 11 - SlideMet je groepje bereid je een korte presentatie voor, waarin jullie aan de groep uitleggen waar jullie werkveld voor staat.

Voorbereiding: 10 minuten


Slide 12 - Slide

1.2 Werkvelden
Videofragment:  werken in het werkveld: opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning: jeugdzorg
                                                                                                        Duur: 2.51

Slide 13 - Slide

                     Vierogenprincipe

Het vierogenprincipe voor de kinderopvang betekent dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht/leidster die op de groep staat.
     Dit geldt voor de volgende werkvelden:
     - kinderdagverblijf
     - crèche en 
     - peuterspeelzaal 

Verplicht vanaf 2013 n.a.v. een grote zedenzaak door een pedagogisch medewerker. Doel: veiligheid voor de kinderen.

Slide 14 - SlideTijd over? 
- Doorlezen paragraaf 1.2: z. 13 t/m 22 in je basisboek 'Opvoeding en Ontwikkeling'.
- Theorievragen van paragraaf  1.2 werkboek 'Opvoeding en Ontwikkeling'.

Huiswerk:_______________________________________________________________________

-Bovenstaande nog niet aan toegekomen? Dan wordt dat huiswerk voor de komende les.


                                                             Slide 15 - Slide