Workshop gehandicaptenzorg; BBL

Gehandicaptenzorg
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Gehandicaptenzorg BBLMBOStudiejaar 2

This lesson contains 22 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Gehandicaptenzorg

Slide 1 - Slide

Vandaag:
- Vormen van beperkingen 
- Verschillende video's 
- Uitleg van de opdracht. 

Slide 2 - Slide

Wie heeft er al ervaring in de gehandicaptenzorg? 

Slide 3 - Slide

Stoornis, beperking, handicap
Stoornis = als een orgaan of lichaamsfunctie ontbreekt, afwijkingen vertoont, of beschadigd is. 

Beperking = de moeilijkheden die iemand heeft met het uitvoeren van activiteiten. Een beperking kan het gevolg zijn van een stoornis. 

Handicap = een nadelige positie van iemand met een beperking in de maatschappij. 

Slide 4 - Slide

Lichamelijke beperkingen
Motorische handicaps
een dwarslesie, reumatische aandoening. de ziekte van parkinson, MS

Zintuiglijke handicaps
Visuele beperking, auditieve beperking of beide (syndroom van Usher

Chronische handicaps (soms ook door ouderdom)
Handicaps in de organen 


Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Communicatie
Communicatie met iemand die blind of slechtziend is, kan als lastig ervaren worden.

a. Waar moet je allemaal rekening mee houden wat betreft communicatie.

b. Wat zijn tips voor jou als Verzorgende om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Slide 7 - Slide

Hulpmiddelen
- Auditieve en visuele hulpmiddelen (bril, leesloep, hoorapparaat)
- Orthesen (beugels, spalken, steunzolen)
- Aanpassingen in – en aan de woning
- Hulpmiddelen voor de mobiliteit (looprek, rolstoel)


Slide 8 - Slide

Mate van verstandelijke beperking

Slide 9 - Slide

Wat is een licht verstandelijke beperking?
 • een IQ tussen de 50 en 75. 

 • Ze kunnen veel, maar vinden het soms moeilijk om dingen te begrijpen. 
 • Sommigen maken moeilijk contact met anderen. 

 • Bovendien hebben ze het vaak lastig op school, op het werk of thuis.

 • Sommige mensen met een licht verstandelijke beperking hebben leerproblemen, gedragsproblemen of een psychische aandoening.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Matig tot ernstig verstandelijke beperking
 • Hebben moeite de wereld om zich heen te begrijpen. 

 • Zij hebben de mensen uit hun omgeving hard nodig, om de opgedane ervaringen te ordenen en zich veilig te voelen. 

 • Ze hebben de ruimte nodig om in een vertrouwde omgeving zichzelf te kunnen zijn.

 • De ontwikkelingsleeftijd van mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking ligt tussen 2 en 6 jaar. 
Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Duidelijk communiceren
Als je met een zorgvrager met een ernstige verstandelijke beperking communiceert, gebruik je altijd eenvoudige taal. Welke van de volgende zinnen begrijpt de zorgvrager waarschijnlijk?
1. Als toetje kun je kiezen uit yoghurt of appelmoes. Waar heb je zin in?
2. Wil je nog een kopje thee?
3. Je mag je Jos niet slaan.
4. Voordat je zo naar bed gaat, help ik je met je pyjama.
5. We gaan zo naar buiten.
6. Wil je een banaan?

Slide 14 - Slide

Zeer ernstig verstandelijke beperking
Een zeer ernstige verstandelijke beperking betekent dat de verstandelijke beperking dusdanig ernstig is dat het IQ niet betrouwbaar te meten is.

In deze gevallen is het altijd een zeer ernstig meervoudige beperking, gezien het feit dat ze motorisch niet in staat zijn op de bewegen. 

Slide 15 - Slide

Ernstig meervoudige beperking
De term ernstige meervoudige beperkingen (EMB) wordt meestal gebruikt voor mensen die naast een (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen ook ernstige lichamelijke beperkingen hebben

Slide 16 - Slide

Algemene informatie EMB.
15.000 mensen in NL hebben een EMB. 

IQ = lager dan 25 
Ontwikkelingsleeftijd van maximaal 2 jaar.

Ervaringsordening van Timmers-Huijgens: lichamelijke ervaringsordening 
Alles wordt ervaren middels het lichaam (dit is hetzelfde als bij een baby)

Slide 17 - Slide

Ontstaan van EMB:
 • Aangeboren hersenletsel 
 • Een chromosomale afwijking
 • Een ernstige infectieziekte bij de moeder tijdens de zwangerschap, zoals hepatitis C
 • Een ernstige infectieziekte bij het kind, zoals een hersenvliesontsteking
 • Zuurstofgebrek bij de geboorte
 • Een zwaar trauma, zoals een ongeluk

Slide 18 - Slide

Begeleiding.
Mensen met EMB hebben ondersteuning nodig bij alle dagelijkse activiteiten.

Communicatie: 
Ze kunnen niet praten, moeilijk bewegen en soms ook slecht zien of horen. 

Communicatie gaat via signalen waarvoor je een zorgvrager goed met kennen, denk aan: 
-Geluiden, mimiek, spierspanning.

De meeste kinderen met EMB kunnen lachen, geluiden maken, trappelen en genieten van liedjes.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Slide 21 - Slide