V5 plus_ week 2_2024

1 / 12
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 12 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

V5 - Zermelo account + flexlessen
Tussen 9 en 12 januari zullen de coaches inventariseren welke leerlingen nog geen actief Zermelo-account hebben (inventarisatieformulier). 

Van 15 tot en met 19 januari nodigen we specifiek die leerlingen uit voor ondersteuning bij het activeren van Zermelo bij het ICT-servicepunt.

Van 15 tot en met 19 januari bieden we oefensessies aan waarin leerlingen kunnen oefenen met het intekenen voor flexlessen. De oefensessies zijn elke middag tussen 15.00 en 16.00 uur (behalve donderdagmiddag) in de lokalen 0.12, 0.21 en 0.23.

Van 23 tot en met 26 januari zullen alle leerlingen zich samen met de coaches voor de flexlessen intekenen. Daarnaast vullen zij een vragenlijst in die gekoppeld is aan deze onderwijsontwikkeling. Deze planning hiervoor zal zichtbaar zijn in SOM.

Slide 2 - Slide

Mobiele telefoons
. Daarom geldt vanaf 1 januari 2024:

De telefoon (smartwatch/tablet) is thuis of in de eigen kluis; gebruik in de pauzes of een tussenuur is niet toegestaan.

Praktische uitwerking in de eerste week van januari
- Alle leerlingen zullen de beschikking krijgen over een kluisje en een nieuw pasje om hun kluisje te openen;
- de regels voor handhaving en passende maatregelen worden gedeeld met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s);
- de nieuwe werkwijze voor het doorgeven van roosterwijzigingen overdag wordt bekend gemaakt;
- in overleg met de leerlingenraad wordt bepaald op welke manier we tijdens de pauzes meer sociale activiteiten
kunnen stimuleren.Slide 3 - Slide

Mobiele telefoons

De eerste week van januari geldt als overgangsweek. 
Vanaf 15 januari gaan we ervan uit dat de nieuwe schoolafspraak bij iedereen goed bekend is en wordt nageleefd.

Het gebruik van een mobiel kan in een aantal situaties noodzakelijk zijn. Vanuit dit oogpunt zijn er enkele uitzonderingen:
- Indien voor een educatieve activiteit een mobiel noodzakelijk is (en een laptop niet volstaat), kan een docent
besluiten om een les(deel) de mobiel toe te staan;
- leerlingen die afhankelijk zijn van een mobiel om medische reden of vanwege bijzondere omstandigheden
kunnen samen met hun ouders een verzoek tot uitzondering indienen bij de leerlingcoördinator.

Gedurende dit schooljaar zal de uitvoering van de schoolafspraak geëvalueerd worden, zodat voor schooljaar 2024-2025
kan worden bepaald of een aanpassing nodig is.
We verwachten dat door deze schoolafspraak het niet educatief mobielgebruik van de leerlingen op school zal afnemen
en dit ten goede komt aan het leer- en leefklimaat op de school. 

Slide 4 - Slide

Tests period 2
Tests period 2 - 
Domein D: Schrijfvaardigheid:
Writing an article for a magazine or writing a personal opinion for a newspaper


Domein C: Spreekvaardigheid: Presentation personal interest and analysis of style.

Slide 5 - Slide

Tests period 3
Tests period 3
Listening

Textual analysis personal interest Reading a/an (modern) English novel and analyzing theme from a current point of view

Tests period 4 - 
Literary argumentative essay
Reading and Use of English CPE level

Slide 6 - Slide

Today's class
Continue reading in Wuthering Heights (Part II)

Take notes + discussion on Byronic hero

Next classes:
Listening
Reading
Article writing (somtoday - lessonup slide + website)

Slide 7 - Slide

Byronic Hero 
Extreme variation of the Romantic hero archetype 
Byronic heroes characteristics:
 • Intelligent; Cunning
 • Ruthless; Arrogant
 • Depressive; Violent
 • Self-aware
 • Emotionally and intellectually tortured; Traumatized
 • Highly emotional
 • Manipulative, Self-serving
 • Spiritually doubtful
 • Often reckless or suicidal
 • Prone to bursts of anger
 • Prone to substance abuse; Self-destructive impulses
 • Pursuing matters of justice over matters of legality
 • Seductive and sexually appealing

Slide 8 - Slide

Catherine Earnshaw
(marries Edgar Linton)

Character traits


Heathcliff Earnshaw
(adopted by the Earnshaw family - marries Isabella Linton)

Character traitsSlide 9 - Slide

Catherine Earnshaw
(marries Edgar Linton)

Character traits
Passionate
Free-spirited, adventurous rebel
Spoiled
Often arrogant
Has a temper
Heartbreaker
(brings misery to the men that love her)

Heathcliff Earnshaw
(adopted by the Earnshaw family - marries Isabella Linton)

Character traits
Callously Passionate
Loyal
Obsessive
Can be violent


Slide 10 - Slide

Debate

Heathcliff is a victim 
and cannot be blamed for his temper
(agree or disagree)Slide 11 - Slide

Debate
In today's world, Heathcliff would be a social outcast 
(#metoo) and accused of abusive behavior

OR

Heathcliff would be considered a troubled, romantic soulSlide 12 - Slide