P4 - Cultuur van het moderne les 1

HAVO 4
Kunst Algemeen
Cultuur van het Moderne
les 1
1 / 48
next
Slide 1: Slide
KunstMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 48 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

HAVO 4
Kunst Algemeen
Cultuur van het Moderne
les 1

Slide 1 - Slide

planning
les 1
17 feb
toetsbespreking, inleiding nieuwe hoofdstukken, kunstbeschouwelijke 
les 2
3 mrt
8.1 Expressie, 8.1.1 Hoekig & 8.1.2 Niet westerse kunst (158-165)
les 3
10 mrt
8.1.3 Jazz, 8.1.4 Surrealisme (166-169) + kunstbesch. begrippen
les 4
17 mrt
8.2 Oorlog & 8.2.1 Interbellum, 8.2.2 Entartet (170-175)
les 5
24 mrt
herhaling + oefentoets
31 mrt
TOETS kunst Algemeen H8.1 & H8.2
H8 Cultuur van het Moderne

Slide 2 - Slide

indeling
lesindeling
bespreken toets
inleiding Cultuur van het moderne
 • paar topvoorbeelden
 • veelgemaakte fouten
 • eigen toets bekijken 
 • tussenliggende periode
 • opdracht
 • lesdoelencheck
analyseopdracht
H8 Cultuur van het Moderne

Slide 3 - Slide

lesdoelen
bespreken toets
tussenliggende periode
 • ik heb inzicht in mijn toets en weet welke opdrachten ik goed en niet goed heb gemaakt. 
 • Ik weet voor welke fouten ik 'gevoelig' ben en heb tips hoe ik dat de volgende keer kan voorkomen. 
 • ik ken de stijlperiodes rococo, classisisme, romantiek en realisme en ken globaal de kenmerken van iedere stijlperiode. 
 • ik  weet welke culturele en maatschappelijke ontwikkelingen hebben bijgedragen aan het ontstaan of de ontwikkeling van de stijlperiodes  
cultuur van het moderne
H8 Cultuur van het Moderne
 • ik weet over welke periode (in jaartallen) we de komende periode gaan behandelen. 
 • ik heb een beeld van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen van die periode
 • ik ken de term 'modernisme' en kan uitleggen wat deze term betekent
 • ik weet welke kunststromingen er binnen het modernisme vallen en welke overeenkomst(en) er zijn tussen deze kunststromingen 

Slide 4 - Slide

Wat is jouw gevoel over de toets?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 5 - Poll

voorbeelden
H8 Cultuur van het Moderne
Vraag De schilderijen van Caravaggio staan bekend om hun dramatiek. Ook de bijbelse gebeurtenis van de bekering van Saulus heeft Caravaggio afgebeeld met veel dramatiek. Noem twee beeldende aspecten van de voorstelling die dit schilderij dramatisch maken. 

de achtergrond is donker en mysterieus, dus je aandacht gaat naar wat er gebeurt op het schilderij
Paulus zijn ridderkleding ligt naast hem, alsof hij dat leven heeft opgegeven (Anniek)

Het licht donker effect maakt het zeker dramatisch. Hierdoor lijkt de situatie gelijk veel grimmeger en dramatischer. Ook de houding en de details maken het dramatischer. Je ziet aan de houding van Saulus en het paard heel goud dat ze beweging zijn. Het is een alsof ze elk moment kunnen gaan bewegen. Je word hierdoor het schilderij ingetrokken, en het maakt het dus vrij dramatisch. (Rhodé)

Slide 6 - Slide

voorbeelden
H8 Cultuur van het Moderne
Vraag Leg uit waarom het logisch is dat Oedipus Rex uitgevoerd werd bij de opening van Teatro Olimpico.

in die tijd was er een herintroductie van de klassieke kunsten, Oedipus Rex is een precies voorbeeld van een klassiek theaterstuk, dit stuk stond echt centraal in de klassieke oudheid. (Laura)

Slide 7 - Slide

voorbeelden
H8 Cultuur van het Moderne
Vraag De bovenstaande quote van George Orwell geeft aan dat kunst niet op zichzelf staat. Er is vaak een opdrachtgever met een doel. Dit doel probeerde Caravaggio te behalen door in zijn schilderijen volop gebruik te maken van dramatiek en realisme. Dit is zijn dé kenmerken van de stijlperiode Barok. Leg uit wie (1pt) er verantwoordelijk is voor deze ontwikkeling in Caravaggio's tijd en wat het doel was (1pt) met de realistische en dramatische kunst van de Barok.

De katholieke kerk kwam met de vraag voor een nieuwe kunststijl, omdat het gezag weg was na de reformatie. Het doel was om een stijl te cree√ęren waarbij mensen het verhaal konden herkennen, zodat de katholieke kerk haar gezag terug kon krijgen. Caravaggio was een van de eerste en een van de beste barokkunstenaars. Toen de stijl van de renaissance overging op de barok, was dit ineens heel duister. mensen werden overdonderd. (Sanne)

De paus was verantwoordelijke voor de ontwikkeling. Hij wilde alles groots en uitgebeeld hebben. het doel was om de mensen een verhaal te vertellen met het schilderij of beeld. omdat het er zo leven uit ziet, moet er wel een achterliggend verhaal zijn die het beeld verklaard. men kon ook de fantasie hun rol laten doen. door de beweging kon men zelf ook een verhaal bedenken achter het kunstwerk. (Kyra)

Slide 8 - Slide

voorbeelden
H8 Cultuur van het Moderne
Vraag Bekijk de afbeelding van vraag 5 nogmaals. Noem twee aspecten van de vormgeving en twee aspecten van de voorstelling die ervoor zorgen dat de Neptunus imponeert en macht uitstraalt.

ten eerste staan er onder hem allemaal kleine mensen waardoor het lijkt dat hij de baas is en dat hij de macht heeft. en de koets dat hij op een koets staat met veel paarden ervoor waardoor hij veel macht uitstraald(t). de vormgeving is dat hij groter is dan de mensen die onder hem staan en hij staat centraal. het is 1 grote fontein waar hij in het midden staat. (Daniel)

Slide 9 - Slide

fouten
H8 Cultuur van het Moderne
Veelgemaakte fouten


1. Geef antwoord op de vraag die wordt gesteld

2. Orden de vraag als het antwoord daarom 'vraagt'

3. Voorstelling of vormgeving?


opdracht
Bekijk jouw eigen toets op Learnbeat en zoek minstens twee van de bovenstaande drie veelgemaakte fouten op. 

Slide 10 - Slide

Welke veel voorkomende fouten herkende jij in je toets?
geen (compleet) antwoord
niet duidelijke geordend
voorstelling / vormgeving
geen enkele fout
meerdere fouten

Slide 11 - Poll

leerdoel: ik heb inzicht in mijn toets en weet welke opdrachten ik goed en niet goed heb gemaakt.
15

Slide 12 - Poll

leerdoel: ik weet voor welke fouten ik gevoelig ben en ik heb tips hoe ik dat de volgende keer kan voorkomen.
15

Slide 13 - Poll

HAVO 4
Kunst Algemeen
Cultuur van het Moderne
rococo, classisisme, romantiek & realisme

Slide 14 - Slide

tijdlijn
H8 Cultuur van het Moderne

Slide 15 - Slide

tijdlijn H3 - H8
H8 Cultuur van het Moderne

Slide 16 - Slide

tijdlijn H3 - H8
H8 Cultuur van het Moderne

Slide 17 - Slide

opdracht
3 leerlingen
ga naar Learnbeat
H8 Cultuur van het Moderne
Learnbeat
30 minuten
Je gaat in groepjes van drie leerlingen zelfstandig op ontdekking door de periode die we overslaan. Gebruik hiervoor je tekstboek, de filmpjes van de methode (zie Learnbeat) en de tijdlijn in LessonUp

Wanneer je alle opgaven gemaakt hebt worden de antwoorden zichtbaar. Beoordeel jouw eigen antwoorden samen met de groepsgenoten. 

Slide 18 - Slide

Wat is de link tussen maatschappelijke, sociale of politieke ontwikkelingen en het ontstaan van kunststromingen?

Slide 19 - Open question

leerdoelcheck: ik ken de stijlperiodes rococo, classisisme, romantiek en realisme en ken globaal de kenmerken van iedere stijlperiode.
15

Slide 20 - Poll

leerdoelcheck: ik weet welke culturele en maatschappelijke ontwikkelingen hebben bijgedragen aan het ontstaan of de ontwikkeling van de stijlperiodes
15

Slide 21 - Poll

verwerkingsopdracht 1
1 leerling
ga naar Learnbeat
H8 Cultuur van het Moderne
Learnbeat
60 minuten
Schrijf een brief van tenminste 200 woorden van een schilder in de 19e eeuw die in eerste instantie realistisch schildert. In de brief moet de schilder de volgende dingen verwoorden:

 • wat het doel van de schilder is met zijn realistische schilderijen
 • wat de opkomst van de fotografie voor de schilder en zijn kunstwerken betekent
 • wat zijn 'oplossing' is en hoe hij omgaat met de opkomst van fotografie. 

Slide 22 - Slide

verwerkingsopdracht 2
1-2 leerlingen
ga naar Learnbeat
H8 Cultuur van het Moderne
Learnbeat
60 minuten
Maak een podcast van 10 minuten over de opkomst van de rococo en het classicisme (H6) of de opkomst van de romantiek en het realisme (H7). De volgende onderdelen moeten in de podcast zijn opgenomen:
 • de oorzaken van het ontstaan van de stijlperiodes
 • de belangrijkste kenmerken van de stijlperiodes
 • ten minste √©√©n kunstenaar of kunstwerk als voorbeeld per stijlperiode

Slide 23 - Slide

verwerkingsopdracht 3
1 leerling
ga naar Learnbeat
H8 Cultuur van het Moderne
Learnbeat
60 minuten
Maak de verwerkingsopdrachten die op Learnbeat staan in de inleiding van hoofdstuk 8. Je maakt een aantal vragen die inhoudelijk ingaan op de verschillende periodes om een beter beeld te krijgen van die periode. 

Slide 24 - Slide

HAVO 4
Kunst Algemeen
Cultuur van het Moderne
inleiding

Slide 25 - Slide

modern

Slide 26 - Mind map

Slide 27 - Video

inleiding
H8 Cultuur van het Moderne
moderne tijd
1. secularisatie
2. voortgang / ontwikkeling - alles kan verbeterd worden
3. wetenschap - vervanging van God
4. individualiteit

Slide 28 - Slide

inleiding
H8 Cultuur van het Moderne
modernisme
Verzamelnaam voor verschillende stijlen en stromingen die ontstaan in korte tijd.

Lees de tekst op bladzijde 158 en 159 en leg uit waarom de afbeelding links symbool kan staan voor het ontstaan en de ontwikkeling van het modernisme. 
Edward Wadsworth

Slide 29 - Slide

Leg uit waarom de afbeelding symbool kan staan voor het ontstaan en de ontwikkeling van het modernisme.

Slide 30 - Open question

0

Slide 31 - Video

inleiding
H8 Cultuur van het Moderne
modernisme
expressionisme
futurisme
kubisme
Jugendstil
constructivisme
surrealisme

Slide 32 - Slide

inleiding
H8 Cultuur van het Moderne
modernisme
expressionisme
futurisme
kubisme
Jugendstil
constructivisme
surrealisme

Slide 33 - Slide

inleiding
H8 Cultuur van het Moderne
modernisme
expressionisme
futurisme
kubisme
Jugendstil
constructivisme
surrealisme
Modernisme
 • vanuit gedachte van de moderne tijd (-isme). Verwerpen van artistieke idee√ęn uit eerdere periodes.
 • kunst wordt niet meer gemaakt vanuit de gedachte van goddelijke inspiratie, maar vanuit artistiek 'belang'.   
 • artistiek belang: kunstenaars raken ge√Įnteresseerd in het beoefenen van de kunst zelf (in plaats vanuit een doel of opdracht) en de technieken en de manier waarop.
 • geloof in de mogelijkheid van het 'objectief verbeteren' van kunst. 

Slide 34 - Slide

leerdoel: ik weet over welke periode (in jaartallen) we de komende periode gaan behandelen.

15

Slide 35 - Poll

leerdoel: ik heb een beeld van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen van die periode

15

Slide 36 - Poll

leerdoel: ik ken de term 'modernisme' en kan uitleggen wat deze term betekent

15

Slide 37 - Poll

leerdoel: ik weet welke kunststromingen er binnen het modernisme vallen en welke overeenkomst(en) er zijn tussen deze kunststromingen

15

Slide 38 - Poll

H4 Hofcultuur
toets
wel leren
niet leren
betekenis aspecten muziek
jaartal waarop Poetica is geschreven
doelen van tragedie voor Grieken
invloed klassieke tijd op huidige tijd
naam Griekse tempel
jaartallen wereldgesch vs kunstgesch
verhouding wereldgesc -kunstgesc
kenmerken harmonie muziek

Slide 39 - Drag question

H4 hofcultuur
opdracht
                                Maak een schematische samenvatting van het paragraaf 4.1.3 Stravaganza. Doorloop de volgende stappen om tot een schematische samenvatting te komen:

1. lees één keer de hele tekst
2. lees de tweede keer een tekst en onderstreep de belangrijke begrippen, verwijzingen, signaalwoorden (dus, waardoor, om die reden, etc.) en opsommingen (1, 2, 3). 
3. maak op een leeg blaadje (liefst gekanteld) een schematische samenvatting. 
 • noteer de titel van de paragraaf
 • bepaal hoe de onderstreepte begrippen zich verhouden tot de titel. 
 • noteer oorzaak - gevolg situaties door middel van pijlen
 • noteer opsommingen door middel van 1, 2, 3
 • noteer eventuele andere belangrijke begrippen / verbanden

Vergelijk jouw schematische samenvatting eerst met de persoon naast je. Pas jouw schematische samenvatting eventueel nog aan. 

Vergelijk jullie schematische samenvatting met die van de docent. 

Slide 40 - Slide

H3 vroegrenaissance
Weten en meten
Dans als onderdeel van hoffeesten
toetsvraag
Je kunt een toetsvraag verwachten waarbij je moet aangeven waarom het logisch is dat de moresca met professionele dansers aan het hof een logische ontwikkeling is binnen de renaissance. 

Je kunt hier een verbinding maken met 4.1 Homo Universalis. In de Renaissance wordt telaent en kennis steeds meer gewaardeerd. Een dans die vooral wordt gedanst door professionale hofdansers past prima in die gedachten. 

Slide 41 - Slide

klassieken
samenvatting
schematische samenvatting
 • pijlen om verbanden aan te geven
 • / om een relatie aan te geven
 • ? voor een vraagstelling binnen het proces
 • = als begrippen (of groepen) gelijk zijn aan andere begrippen

doel
 • helpen met redeneren;
 • begrippen beter onthouden;
 • belangrijke informatie gemakkelijker opslaan.

Slide 42 - Slide

klassieken
toets
wel leren
niet leren
betekenis aspecten muziek
jaartal waarop Poetica is geschreven
doelen van tragedie voor Grieken
invloed klassieke tijd op huidige tijd
naam Griekse tempel
jaartallen wereldgesch vs kunstgesch
verhouding wereldgesc -kunstgesc
kenmerken harmonie muziek

Slide 43 - Drag question

H3 vroegrenaissance
lijnperspectief
Bij de lijnperspectief speelt de horizon een grote rol. Op de horizon liggen namelijk verdwijnpunten (ook vluchtpunten genoemd) van horizontale lijnen.

Slide 44 - Slide

                               Vergelijk jouw schematische samenvatting met die van de docent. Welke begrippen heb jij wel genoemd die de docent niet heeft genoemd? 

                               Bedenk bij beide paragrafen √©√©n mogelijke toetsvraag. Probeer verder te denken dan reproductievragen. 

                               Bekijk de leerdoelen op Learnbeat. Kruis aan welke leerdoelen van de tot nu toe behandelde paragrafen jij hebt behaald en waar je nog de kennis of het inzicht voor mist.   
3.3 Vlaamse polyfonie
opdracht
opdracht
opdracht
toetsvraag
Een voorbeeld van een toetsvraag gericht op reproductie is:

Noem twee eigenschappen van de 'danse basse'. 

Zo'n vraag is letterlijk te leren en vraagt geen inzicht of toepassing van geleerde begrippen. Deze vragen krijg je incidenteel, maar leveren weinig punten op en bereiden je ook niet voldoende voor op het examen. 

Slide 45 - Slide

                                Onderstreep de belangrijkste begrippen en maak een schematische samenvatting van paragraaf 5 'Weten en meten'. Hou de leerdoelen (Learnbeat of LessonUp) bij de hand om te kijken waar jouw schematische samenvatting aan moet voldoen. 

                                
3.5 Weten en meten
opdracht

Slide 46 - Slide

barok

Slide 47 - Mind map

Wie moesten er overdonderd worden tijdens de barok?
A
de Fransen
B
kerkverlaters en ongelovigen
C
de paus
D
Lodewijk XIV

Slide 48 - Quiz