opvoeding 2.1.

Opvoeding 2.1.
paragraaf 6.1.
1 / 34
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Opvoeding 2.1.
paragraaf 6.1.

Slide 1 - Slide

Hoe was jullie stage?
- Waar loop je stage?
- wat was je eerste indruk?
- wat heb je al mogen doen?

Slide 2 - Slide

Lesdoelen 2.1.
- Je weet dat verzorgingsmomenten ook opvoedmomenten zijn

- Je kent het belang van het stimuleren van zelfredzaamheid

- Je kent de verschillende regels en richtlijnen voor de verzorging van jonge kinderen
paragraaf 6.1.

Slide 3 - Slide

Noem voorbeelden van verzorgingsmomenten

Slide 4 - Mind map

Ontwikkeling stimuleren 
ontwikkeling stimuleren tijdens het verzorgen:
- veilig voelen
- persoonlijke aandacht geven
- communicerenSlide 5 - Slide

zelfredzaamheid

Slide 6 - Mind map

Wat wordt er bedoeld als je het bij de verzorging hebt over de 3 R'en?

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Video

Baby

Slide 9 - Slide

Wat is belangrijk tijdens de verschoning?

Slide 10 - Open question

Wat is er belangrijk bij het geven van voeding?

Slide 11 - Open question

Wat is belangrijk tijdens het naar bed brengen?

Slide 12 - Open question

Wat is er belangrijk tijdens het verplaatsen

Slide 13 - Open question

dreumes

Slide 14 - Slide

Wat is er belangrijk bij het verschonen van een dreumes?

Slide 15 - Open question

Wat is er belangrijk bij het voeden van een dreumes?

Slide 16 - Open question

Wat is er belangrijk als je een dreumes naar bed brengt?

Slide 17 - Open question

Peuter

Slide 18 - Slide

Wat is er belangrijk bij het stimuleren van zindelijkheid?

Slide 19 - Open question

Zindelijkheid
- let op een professionele houding, intieme zone!
- Vaak overdag zindelijk


tip: Zelfde stimulans als ouders en opvang!

Slide 20 - Slide

Wat is belangrijk bij het voeden van een peuter?

Slide 21 - Open question

Wat is er belangrijk bij het naar bed brengen van een peuter

Slide 22 - Open question

Kleuters

Slide 23 - Slide

Minder verzorgingsmomenten
- Blijf letten op veiligheid!
- Laat ze ontdekken en vies worden. 

Slide 24 - Slide

Wat doe je bij een ongelukje bij kleuters?

Slide 25 - Open question

Wat is er belangrijk tijdens het lunchen met kleuters?

Slide 26 - Open question

slaap kleuter
- kleuters slapen niet meer overdag
- eerste schoolweken heel moe (wennen)


Blijft de vermoeidheid aanhouden, overleg met ouders.

Slide 27 - Slide

Welke R hoort niet tot de 3 R'en?
A
Rust
B
Regelmaat
C
Regelen
D
Reinheid

Slide 28 - Quiz

Wat vindt Emmi Pikkler belangrijk?
A
Praten tijdens verzorgmomenten
B
Spelen met een kind

Slide 29 - Quiz

Een kleuter is vaak overdag zindelijk
A
Waar
B
Niet waar

Slide 30 - Quiz

Vragen?

Slide 31 - Slide

Eindopdracht 1
- maak een dagritme voor een baby of kleuter
- Verwerk hierin de eet, verschoon en slaapmomenten
- schrijf daarbij waar jij op moet letten tijdens de verzorgingsmomenten

tip: voorbeeld van een dagritme op de volgende sheet

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Volgende week
verzorging oudere kinderen

Slide 34 - Slide