H5.2 Europa gaat de wereld overheersen

H5.2 Europa gaat de wereld overheersen

H5: Tijd van Burgers en Stoommachines
1 / 32
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

H5.2 Europa gaat de wereld overheersen

H5: Tijd van Burgers en Stoommachines

Slide 1 - Slide

Herhaling §1
Nationalisme: weet je het nog?

Slide 2 - Slide

Nationalisme

Slide 3 - Mind map

Noem één besluit van het Congres van Wenen

Slide 4 - Open question

Wat is géén gevolg van nationalisme?
A
Oorlogen tussen landen, omdat elk land het sterkste wil zijn
B
Europese landen gaan steeds meer met elkaar samenwerken
C
Er ontstaan nieuwe landen waarvan het volk zich al met elkaar verbonden voelde
D
Onafhankelijkheidsstrijden in landen waar veel volkeren samen wonen

Slide 5 - Quiz

Leg uit hoe de Belgische Revolutie (1830) een gevolg was van nationalisme

Slide 6 - Open question

Wat weet je al over imperialisme en kolonialisme?

Overleg in je duo (2 min.)

Slide 7 - Slide

imperialisme/kolonialisme

Slide 8 - Mind map

 • Je kunt beschrijven hoe de overzeese handelscontacten van Europeanen uitgroeiden tot een imperium.
 • Je kunt de belangrijkste oorzaken van het modern imperialisme noemen.
 • Je kunt een beschrijving geven van het bestuur en de economie in Brits-Indië.
Leerdoelen

Slide 9 - Slide

Opdracht

Lees nu paragraaf 2 en markeer de antwoorden op de  leerdoelen in de tekst

Slide 10 - Slide

Van handelspost naar imperium 
 • 16e/17e eeuw: wereldeconomie ontstaat en koloniën worden gesticht 
            Midden-/Zuid Amerika: plantages, slavernij, bevolking verdreven
            Afrika/Azië: handelsposten aan de kust, binnenland bleef onbekend

 • 19e eeuw: binnenlanden Afrika/Azië worden ook veroverd 

Slide 11 - Slide

Economisch nut van koloniën
 • Bevolking moet  produceren voor Europese markt
            koffie, katoen, tabak, etc.
 • Europeanen halen grondstoffen uit de koloniën voor hun industrie 
            tin, aardolie, rubber, etc.

Slide 12 - Slide

Modern Imperialisme
 • = Periode van 1800 - 1940 
 • Waarin Europese landen zoveel mogelijk koloniën veroveren
 • Om een imperium (=wereldrijk) te vormen

Slide 13 - Slide

Waarom was een groot imperium in de 19e eeuw voordelig voor een Europees land? Sleep naar het plaatje.
Europese fabriekseigenaren hadden eenvoudig toegang tot afzetmarkt en grondstoffen
Europese werkgevers konden goedkoop arbeiders uit de koloniën halen
Het Europese land kreeg betere wapens en snellere verbindingen
Het gaf Europeanen het gevoeldat zij tot een belangrijk land behoorden

Slide 14 - Drag question

Slide 15 - Slide


Opdracht

Maak nu opdracht 2 t/m 4 op Memo Online

Slide 16 - Slide

Oorzaken modern imperialisme 1
1.  Een kolonie was economisch voordelig: 
        - grondstoffen voor de Europese fabrieken
        - koloniën waren goed afzetgebied
2.   Door de industriële revolutie konden koloniën makkelijker               veroverd en bestuurd worden

Slide 17 - Slide

Oorzaken modern imperialisme 2
3.  Nationalisme -> Een imperium zorgde voor macht en aanzien
4.  Superioriteitsdenken:
      Europeanen dachten beter te zijn dan Afrikanen/Aziaten
      va. 16e eeuw: Christelijk geloof verspreiden
      va. 19e eeuw: koloniale volkeren moesten 'opgevoed' worden
      

Slide 18 - Slide

Racisme
 • Europeanen geloofden dat hun superioriteit biologisch was
 • 'Witte mensen zou beter ras zijn dan andere huidskleuren'
 • = racisme

Slide 19 - Slide


Opdracht

Maak nu opdracht 6 en 7 op Memo Online

Slide 20 - Slide

Brits-Indië
India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Myanmar

± 250 miljoen mensen

Slide 21 - Slide

Brits-Indië
 • Werd bestuurd door een indirect bestuur
        Indiase vorsten moesten doen wat Britten opdroegen
 • Belangrijk voor de Britse economie 
        Grondstoffen + afzetgebied voor Britse industrie

Slide 22 - Slide

Brits-Indië
 • Britten wilden van India een modern land maken
    Moderne infrastructuur
    Scholen om Indiase onderdanen 'op te voeden'

Slide 23 - Slide

Brits-Indië had 250 miljoen inwoners. Waarom was dat belangrijk voor de Britse economie?

Slide 24 - Open question

Welk politiek-bestuurlijk gevolg had dit grote aantal inwoners?
A
De Britten bouwden scholen om de bevolking te beschaven
B
De Britten konden niet alle gebieden van India besturen
C
De Britten maakten gebruik van de Indiase vorsten om dit grote aantal inwoners te besturen
D
De Britten hadden weinig te zeggen, want de Indiase vorsten waren feitelijk de baas

Slide 25 - Quiz


Opdracht

Maak nu opdracht 8, 10 en 11 op Memo Online

Slide 26 - Slide

‘Prins Mirza Babar Sahib mag prins blijven, als hij maar luistert’:

‘Niets is mooier dan een krachtig leger’
‘Nooit meer democratie: dat brengt alleen maar ellende’
‘Om sterk te zijn heeft ons land zoveel mogelijk koloniën nodig’
‘Onze westerse ideeën zijn beter dan de oosterse’
‘Van nature kunnen zwarte mensen erg goed dansen
‘Wij Schotten horen niet thuis in Groot-Brittannië’
Indirect bestuur
militarisme
restauratie
modern imperialisme
superioriteitsdenken
racisme
nationalisme

Slide 27 - Drag question

Kan je nu uitleggen wat nationalisme en imperialisme met elkaar te maken hebben?

Slide 28 - Open question

Begrippen uit deze les
 • Imperium
 • Modern imperialisme
 • Afzetgebied
 • Superioriteitsdenken
 • Racisme
 • Indirect bestuur

Slide 29 - Slide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 30 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 31 - Open question

Hoe goed begreep je deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 32 - Poll