4.3 De verstedelijking van Nederland

4.3 De verstedelijking van Nederland
1 / 14
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

4.3 De verstedelijking van Nederland

Slide 1 - Slide

De industriële revolutie

Slide 2 - Slide

Industriële revolutie
Vanaf 1850

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Agglomeratie
Een stad die vastgegroeid is aan een andere stad of aan voorsteden. 

Slide 5 - Slide

Een agglomeratie is
A
een groot dorp
B
Stad met vastgegroeide randgemeenten
C
Een kleine stad
D
Een groot stedelijk gebied

Slide 6 - Quiz

Migratie van het platteland naar de steden heeft invloed op het sterftecijfer in de steden.
Leg deze invloed uit!

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Wat is het verschil tussen urbanisatie, suburbanisatie en re-urbanisatie

Slide 10 - Open question

Slide 11 - Slide


Welk begrip?
A
Stad
B
Agglomeratie
C
Stadsgewest
D
Stedelijk gebied

Slide 12 - Quiz


Welk begrip?
A
Stad
B
Agglomeratie
C
Stadsgewest
D
Stedelijk gebied

Slide 13 - Quiz

Stedelijke gebieden:

Slide 14 - Slide