2 KGT Th. 6.5 Mens en milieu

Wat weten we nog?
1 / 26
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, gLeerjaar 2

This lesson contains 26 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Wat weten we nog?

Slide 1 - Slide

Biotische factoren
Abiotische factoren

Slide 2 - Slide

Niveau's van ecologie

Slide 3 - Slide

Planteneters (eten planten): konijnen bijv
Vleeseters (eter vlees): een wezel bijvoorbeeld
Alleseters: eten zowel vlees als planten

Slide 4 - Slide

voedselketen
consument van de eerste orde

consument van de tweede orde
consument van de derde orde
consument van de vierde orde
producent
  

Slide 5 - Slide

Reducenten
Bacteriën en schimmels
ruimen dode organismen
op. --> reducenten

Hierbij komen 
voedingsstoffen vrij

Slide 6 - Slide

Populatiegrootte

Slide 7 - Slide

Biologisch evenwicht

Slide 8 - Slide

Symbiose
Symbiose = langdurig samenleven van individuen van verschillende soorten

Slide 9 - Slide

Biodiversiteit
Biodiversiteit

Slide 10 - Slide

bedreigd en (bijna) uitgestorven

Slide 11 - Slide

herintroductie
=terugbrengen van een  dier/ plantensoort in een land

maatregel om de bedreigde soorten weer in aantal te laten toenemen.

Slide 12 - Slide

soorten natuurbeheer

Slide 13 - Slide

Mens en milieu

Slide 14 - Slide

Leerdoelen
Je kunt enkele oorzaken en gevolgen noemen van uitputting en vervuiling

Je kunt enkele oorzaken en gevolgen noemen van klimaatverandering

Slide 15 - Slide

Begrippen uit de paragraaf

Milieuproblemen (vervuiling-uitputting)
Fossiele brandstoffen
grondstoffen
Lucht-, bodem-, watervervuiling
Broeikaseffecten en gassen
Klimaatverandering

Slide 16 - Slide

Milieuproblemen 
Milieuproblemen 


- Vervuiling               +            uitputting             = aantasting

Slide 17 - Slide

Luchtvervuiling

Slide 18 - Slide

Bodemvervuiling in Lekkerkerk 1980 - NL

Slide 19 - Slide

watervervuiling

Slide 20 - Slide

Versterkt broeikaseffect

  • Warmte straling
  •  Terugkaatsing
  • Versterkt broeikaseffect
  • Opwarming van de aarde

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Droogte
  • Hogere temperaturen kunnen tot droogte leiden.
  • Hierdoor is landbouw onmogelijk.
  • Er dreigt een tekort aan zoet water en drinkwater
  • Er is dus een nieuwe uitdaging.

Slide 23 - Slide

Vragen?

Slide 24 - Slide

Maken van de opdrachten
Th. 6.5  Mens en natuur  1   t/m  9
Klaar? Test jezelf *alles voldoende*

De opdrachten worden gecheckt. Foute antwoorden goed rekenen is niet toegestaan!!


Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video