2 KB Th. 6 Herhalingsles

Wat weten we nog?
1 / 44
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 44 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Wat weten we nog?

Slide 1 - Slide

Organismen en hun omgeving

Slide 2 - Slide

Ecologie
  • Het onderzoeken van de relatie tussen dieren en hun milieu: Ecologie
  • In de natuur hebben we biotische en abiotische factoren:

Slide 3 - Slide

Biotische factoren
Abiotische factoren

Slide 4 - Slide

Wat is ecologie?
Niveaus 
van 
ecologie


Slide 5 - Slide

Voedselrelaties

Slide 6 - Slide

Planteneters (eten planten): konijnen bijv
Vleeseters (eter vlees): een wezel bijvoorbeeld
Alleseters: eten zowel vlees als planten

Slide 7 - Slide

voedselketen 
schakel = deel van een voedselketen.

De eerste schakel van een voedselketen is altijd een plant.
De tweede schakel is altijd een planteneter. 
De derde schakel is altijd een vleeseter 

Slide 8 - Slide

VOEDSELWEB
Noem eens een voedselketen uit dit voedselweb? 

Slide 9 - Slide

Producenten
Halen koolstofdioxide
uit de lucht en zetten
die om naar voedsel 
voor consumenten.

Slide 10 - Slide

voedselketen
consument van de eerste orde

consument van de tweede orde
consument van de derde orde
consument van de vierde orde
producent
  

Slide 11 - Slide

Reducenten
Bacteriën en schimmels
ruimen dode organismen
op. --> reducenten

Hierbij komen 
voedingsstoffen vrij

Slide 12 - Slide

Reducenten

Slide 13 - Slide

Biologisch afbreekbaar afval
Afval dat wordt afgebroken door bacterien en schimmels
Biologisch afbreekbaar
afval dat door reducenten (schimmels en bacteriën) kan worden afgebroken

Slide 14 - Slide

Niet biologisch afbreekbaar afval
Afval dat niet door bacterien en schimmels wordt afgebroken.
Niet biologisch afbreekbaar
afval dat NIET door reducenten (schimmels en bacteriën) kan worden afgebroken

Slide 15 - Slide

Samenleven

Slide 16 - Slide

Populatiegrootte

Slide 17 - Slide

Biologisch evenwicht

Slide 18 - Slide

Concurrentie

Slide 19 - Slide

Samenwerking

Slide 20 - Slide

Rangorde

Slide 21 - Slide

Paarvorming

Slide 22 - Slide

Territorium

Slide 23 - Slide

Symbiose
Symbiose = langdurig samenleven van individuen van verschillende soorten

Slide 24 - Slide

parasitisme
Een soort heeft voordeel, de ander nadeel.

Slide 25 - Slide

Natuurbeheer

Slide 26 - Slide

De mens is afhankelijk van zijn omgeving
De mens is afhankelijk van zijn omgeving

Slide 27 - Slide

Biodiversiteit
Biodiversiteit

Slide 28 - Slide

Milieuproblemen 
Bedreigde diersoorten in de Wereld

Slide 29 - Slide

herintroductie
=terugbrengen van een  dier/ plantensoort in een land

maatregel om de bedreigde soorten weer in aantal te laten toenemen.

Slide 30 - Slide

soorten natuurbeheer

Slide 31 - Slide

Mens en milieu

Slide 32 - Slide

Milieuproblemen 
Milieuproblemen 


- Vervuiling               +            uitputting             = aantasting

Slide 33 - Slide

Versterkt broeikaseffect

  • Warmte straling
  •  Terugkaatsing
  • Versterkt broeikaseffect
  • Opwarming van de aarde

Slide 34 - Slide

Droogte
  • Hogere temperaturen kunnen tot droogte leiden.
  • Hierdoor is landbouw onmogelijk.
  • Er dreigt een tekort aan zoet water en drinkwater
  • Er is dus een nieuwe uitdaging.

Slide 35 - Slide

Duurzaamheid

Slide 36 - Slide

1. Duurzame energie
Biomassa
Windmolens
Zonnepanelen
Waterkracht

Slide 37 - Slide

2. Duurzame grondstoffen
Door hergebruik en recycling hoeven minder nieuwe grondstoffen te worden gebruikt.


Slide 38 - Slide

3. Duurzame landbouw
kringlooplandbouw
                                  


Slide 39 - Slide

Stadslandbouw
                                  


Slide 40 - Slide

Preciesie landbouw (technologie)
                                  


Slide 41 - Slide

4. Minder vervuiling
- Schepen en fabrieken mogen schadelijke stoffen niet lozen in het milieu. 
- Auto’s krijgen een katalysator , daardoor minder vervuilende uitlaatgassen
- Fabrieken moeten filters in hun schoorstenen aanbrengen 
boeren filteren de lucht uit de stallen


• geen vuurwerk afsteken met oud en nieuw
• geen hout stoken in houtkachel, vuurkorf of open haard

Slide 42 - Slide

5.Minder broeikasgassen

Slide 43 - Slide

Maken van de opdrachten

Test jezelf: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 en 6.5
Klaar? Maak de oefentoets
Slide 44 - Slide