H4. Ecologie/kringlopen

7.6 Kringlopen
Basisstof 6 Kringlopen
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

7.6 Kringlopen
Basisstof 6 Kringlopen

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
1. Je kunt de koolstofkringloop uitleggen
2. Je kunt de stikstofkringloop uitleggen
3. Je kunt de BINAStabellen gebruiken (93F en 93G)

Slide 2 - Slide

Voedselkringloop
Koolstofkringloop

Slide 3 - Slide

koolstofkringloop
 • Koolstof = C
 • In de lucht zit het vast in CO2
 • Autotrofe organismen maken van CO2 (uit de lucht) en H2O (uit de bodem) glucose (C6H12O6) --> koolstofassimilatie
 • Bij dissimilatie komt CO2 weer vrij in de lucht 


Slide 4 - Slide

koolstofkringloop

 • Consumenten eten de producenten en gebruiken de organische stoffen om andere organische stoffen te maken (voortgezette assimilatie). Bij het eten van een ander organisme komt de koolstof van het ene organisme terecht in het andere organisme

 • Alle dode resten en andere afvalproducten van organismen wordt samen detritus genoemd 
 • De organische stoffen in de detritus wordt door reducenten gebruikt voor dissimilatie

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

In de koolstofkringloop wordt door veel organismen stoffen verbrand. Welke organismen in de koolstofkringloop doen verbranding? Meerdere antwoorden mogelijk.

A
Producenten
B
Reducenten
C
Consumenten
D
Afvaleters

Slide 8 - Quiz

In welke vorm kan koolstof in de koolstofkringloop NIET voorkomen?
A
CO2
B
C6H12O6
C
N2
D
CH4

Slide 9 - Quiz

Stikstofkringloop
 • Stikstof = N
 • Organisch gebonden stikstof komt vooral voor in eiwit, nucleotiden en nucleïnezuren.
 • Stikstof komt ook voor in afvalproducten als ureum (basisstof van urine).

Slide 10 - Slide

Stikstofkringloop

 • Producenten nemen stikstof op via NO3- of NH4+
 • Stikstoffixerende bacteriën kunnen N2 uit de lucht omzetten in bruikbare stikstof voor planten. Dit kan alleen anaeroob. Vandaar dat deze bacteriën in symbiose leven met planten. 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Stikstof kringloop

Slide 13 - Slide

Gebruikelijke route
(vergelijk met BINAS 93G)
1: Planten nemen nitraat (NO3-) op.
2: Er vindt stikstofassimilatie plaats
     vorming aminozuren
(vorming eiwitten is voortgezette assimilatie)
3: Dier eet plant, verteert en assimileert eigen        organische stoffen.
4: Bij dissimilatie komt ureum vrij. 
5: Rottingsbacterien breken ureum af tot NH3
6: NH3 lost in (grond)water op tot NH4+
7: Nitrietbacterien zetten NH4+ om in NO2-
8: Nitraatbacterien zetten NO2- om in NO3-


Slide 14 - Slide

Andere routes
'Verstorende' routes:
- NO3-  > NH4+    ammonificatie
- NO3- > N2 (g)    denitrificatie

Er kan stikstof (tijdelijk) verloren gaan via:
- uitspoeling in de bodem (NH4- en NO3-)  
- vervluchtiging (NH3)

Slide 15 - Slide

Bijzondere route
Sommige bacteriën kunnen ammoniak (NH3) omzetten in N2(g). 
Gevolg: bodem minder voedselrijk voor planten.

Weer andere bacteriën kunnen N2 (g) omzetten in NH3 (zie afb. 29).
Gevolg: bodem voedselrijker.
!! Groenbemesten

Slide 16 - Slide

Denitrificerende bacteriën maken...
A
N2
B
NO3-

Slide 17 - Quiz

Stikstofbindende bacteriën gebruiken...
A
N2
B
NO3-

Slide 18 - Quiz

(Binas 93G) De omzetting van nitriet naar nitraat noemen we
A
ammonificatie
B
denitrificatie
C
nitrificatie
D
stifstoffixatie

Slide 19 - Quiz

(Binas 93G) De omzetting van eiwit naar ammoniak noemen we
A
ammonificatie
B
denitrificatie
C
nitrificatie
D
stifstoffixatie

Slide 20 - Quiz

(Binas 93G ) De omzetting van nitraat naar stikstofgas noemen we
A
ammonificatie
B
denitrificatie
C
nitrificatie
D
stifstoffixatie

Slide 21 - Quiz

Hoe kan NH3 uit de kringloop verdwijnen?
A
omzetten naar NH4+
B
ammonificatie
C
vervluchtiging
D
uitspoeling

Slide 22 - Quiz

Belangrijk
BiNaS 93F & 93G
Afbeelding 42 & 43 boek 4B

Slide 23 - Slide