lewy body dementie

Lewy body dementie
Ontregeling in het denken
1 / 14
next
Slide 1: Slide
GezondheidskundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 65 min

Items in this lesson

Lewy body dementie
Ontregeling in het denken

Slide 1 - Slide

0

Slide 2 - Video

Uitleg oorzaak Lewy Body dementie
Bij iemand met Lewy body dementie bevinden zich zogenaamde Lewy bodies in de zenuwcellen van de hersenen. Dit zijn speciale eiwitafzettingen. Onderzoekers denken dat deze Lewy bodies ontstaan als een hersencel gevaar loopt, bijvoorbeeld omdat er een giftige stof aanwezig is. 

Bij Lewy body dementie zitten de afwijkingen voornamelijk in de hersenschors. Lewy body dementie is in het overgrote deel van de gevallen niet erfelijk.

Slide 3 - Slide

Uitleg verloop en kenmerken Lewy Body dementie
De geestelijke achteruitgang kan bij iemand met Lewy body dementie van dag tot dag sterk wisselen. Iemand met Lewy body dementie heeft in het begin vaak geen geheugenproblemen, maar bijvoorbeeld problemen met aandacht of hallucinaties.  Ook zijn er vaak verschijnselen van de ziekte van Parkinson, zoals tremoren (beven van bijvoorbeeld handen), stijfheid en afwijkende manier van lopen.  
Het verloop is meestal sneller dan bv bij de ziekte van alzheimer.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

behandeling Lewy body
momenteel lopen er onderzoeken naar een mogelijk nieuwe genetische oorzaak van lewy body dementie.
Tot op heden geen ziekteremmende of vertragende medicatie alleen geneesmiddelen om symptomen te onderdrukken.
Een extra "probleem" is dat mensen met Lewy body dementie vaak erg gevoelig zijn voor de bijwerkingen van medicatie tegen hallucinaties.

Slide 6 - Slide

het verschil met parkinson dementie
wanneer iemand dementieverschijnselen krijgt voor of binnen een jaar na de diagnose parkinson dan heet het lewy body dementie 
Krijgt men dementie in een later stadium van de parkinson dan spreekt men van parkinson dementie.

Slide 7 - Slide

Houding en vaardigheden

Wel doen
 • Oogcontact maken.
 • Gevoelens serieus nemen.
 • Vriendelijke gezichtsuitdrukking.
 • Spreek rustig met korte zinnen.
 • Eerst oogcontact maken, voordat je iemand aanraakt.
 • Iedere handeling uitleggen, benoemen.
 • Geef niet meer dan één advies of taak tegelijk. 
 • Stel niet meer dan één vraag tegelijk.                                       (Twee vragen onthouden lukt niet meer.)
 • Help de persoon met dementie met tijdsoriëntatie door regelmatig op te merken:
         - "Het is nu half elf, koffietijd".
         - "Het is vandaag donderdag uw dochter komt vanmiddag                  langs".
 • Praat mee als er iets gezegd wordt wat niet klopt en houdt zelf de grote lijn van het gesprek in de gaten.


Niet doen
 • Wel waar/ niet waar-discussie voeren
 • Doorvragen als de persoon het niet meer weet.
 • Blijven stimuleren wat de persoon niet meer kan.
 • Testsituaties (zorgt voor nog meer onzekerheid):
           - hoe oud bent u?
           - wat heeft u gisteren gegeten?
           - hoeveel kinderen heeft u?
           - weet u nog hoe ik heet?
 • Verbeteren wanneer iets gezegd wordt wat niet klopt,Schrik niet wanneer de persoon vreemde antwoorden geeft.

Leidt meestal tot spanningen, onrust en irritatie. 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Wat is de oorzaak van Lewy-Body dementie?
A
Bloedvoorziening in de hersenen is verstoord
B
Abnormale eiwitaanslagen in de hersenen
C
Genetisch afsterven van hersenencellen
D
Eiwitaanslagen en atrofie van de hersenen

Slide 10 - Quiz

Lewy Body dementie begint vaak met geheugenproblemen en verspreidt zich daarna.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 11 - Quiz

Wat zijn kenmerken van Lewy Body Dementie?
(Meerdere antwoorden zijn goed)
A
Hallucinaties
B
Slechte vaten
C
Bewegingsstoornissen
D
ziekte kan stabiliseren

Slide 12 - Quiz

Hoe herken je Lewy body dementie?
A
Lewy body dementie is te herkennen aan dat diegene niet meer kan lopen.
B
Lewy body dementie is te herkennen aan schommelingen in iemands lichamelijke achteruitgang.
C
Lewy body dementie is te herkennen aan schommelingen in iemands spraakgebied.
D
Lewy body dementie is te herkennen aan schommelingen in iemands geestelijke achteruitgang.

Slide 13 - Quiz

Iemand met Lewy body dementie heeft in het begin geen geheugenproblemen of moeite met het uitvoeren van handelingen.
Maar wat valt dan wel op?
A
Vaak valt het op dat iemand een eetstoornis stoornis krijgt. Ook kan iemand visuele hallucinaties krijgen: hij ziet dingen die er niet zijn.
B
Vaak valt het op dat iemand spraak stoornissen krijgt. Ook kan iemand visuele hallucinaties krijgen: hij ziet dingen die er niet zijn.
C
Vaak valt het op dat iemand aandacht stoornissen krijgt en Parkinson
D
Vaak valt het op dat iemand aandacht stoornissen krijgt. Ook kan iemand visuele hallucinaties krijgen: hij ziet dingen die er niet zijn.

Slide 14 - Quiz