Instaptoets

Kraamzorg
Iets te melden? 


1 / 12
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Kraamzorg
Iets te melden? 


Slide 1 - Slide

Welke kennis heb je al?

Slide 2 - Slide

Het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) is een meetinstrument waarbij de kraamzorg wordt afgestemd op de zorgbehoefte van de kraamvrouw, de baby en de overige gezinsleden.
Over welke andere twee onderwerpen geeft het LIP informatie?
A
De samenwerking tussen verloskundige en kraamverzorgende wordt toegelicht.
B
Er is een overzicht opgenomen van bijscholingsmogelijkheden voor kraamverzorgenden.
C
Er is een overzicht opgenomen van welke zorg in verband met de bevalling vergoed wordt.
D
Er zijn richtlijnen opgenomen over hoe te handelen bij een vermoeden van mishandeling.

Slide 3 - Quiz

Het wettelijke minimum aan kraamzorg is 24 uur, met een uitloop naar 49 uur. Er zijn echter situaties waarin 49 uur kraamzorg niet voldoende is. In overleg met de verloskundige kunnen er extra uren geïndiceerd worden.

In welke situaties kan er een indicatie voor meer dan 49 uur kraamzorg afgegeven worden?

A
Als de kraamvrouw alleenstaand is.
B
Als de kraamvrouw problemen heeft met de voeding
C
Als de kraamvrouw zwanger is van een meerling.
D
Als er een kind onder de vier jaar aanwezig is.

Slide 4 - Quiz

De kraamzorg in Nederland is volop in beweging en de kwaliteit, toegankelijkheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid worden steeds verbeterd. Zo ben je als gediplomeerd kraamverzorgende tegenwoordig verplicht om je in te schrijven in het kwaliteitsregister. Waarom is het belangrijk dat je je inschrijft in het kwaliteitsregister?
A
Om ervaringen met andere gediplomeerden uit te kunnen wisselen.
B
Om je kennis (en daarmee je diploma) actueel te houden.
C
Om protocollen en richtlijnen te kunnen inzien.
D
Om (toekomstige) werkgevers aan te tonen dat je gediplomeerd bent

Slide 5 - Quiz

Als kraamverzorgende ondersteun je Michelle (28 jaar), die zwanger is van haar eerste kind. Terwijl Michelle de eerste weeën wegpuft, begint ze opeens vreselijk te huilen. Ze vertelt dat ze tijdens de eerste maanden van haar zwangerschap stiekem veel gerookt heeft. Ze maakt zich grote zorgen en vraagt aan jou om eerlijk te vertellen wat de gevolgen van roken tijdens de zwangerschap zijn.
Welk antwoord geef je Michelle?
A
Door roken is de placenta kleiner en minder goed ontwikkeld.
B
Roken vergroot de kans op een kind met een open ruggetje of een hazenlip.
C
Roken verstoort de ontwikkeling van organen, zoals het hart en de hersenen.
D
Roken zorgt voor een tekort aan vruchtwater in de baarmoeder.

Slide 6 - Quiz

Voor Claudia is het erg moeilijk om zwanger te raken, omdat het zaad van haar man van zeer slechte kwaliteit is.

Met welke behandeling heeft Claudia de grootse kans om zwanger te worden van haar eigen man?
A
Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI)
B
In Vitro Fertilisatie (IVF)
C
Intra Uterine inseminatie (IUI)
D
Kunstmatige inseminatie (KID)

Slide 7 - Quiz

Als een vrouw vermoedt dat ze zwanger is, kiest zij er in de meeste gevallen voor om thuis een zwangerschapstest te doen. Deze testen zijn te koop bij de apotheek en de drogisterij. De zwangerschapstest stelt de aan- of afwezigheid van het hormoon HCG vast.

Kies het juiste antwoord.
Dit hormoon bevindt zich na ..... dagen in de urine van de zwangere vrouw.
A
2
B
4
C
6
D
10

Slide 8 - Quiz

Het horen of zien van het hartje en het voelen bewegen van de baby is voor veel ouders een bijzonder moment.
Met een inwendige echo is het hartje vanaf.... te zien
A
2,5 week
B
5,5 week
C
10,5 week
D
11,5 week

Slide 9 - Quiz

Vanaf ... weken is de hartslag met een doptone te horen.
A
10
B
12
C
14
D
16

Slide 10 - Quiz

In de vierde maand vullen de ingewanden van de baby zich met een groenzwart mengsel dat na de geboorte de eerste ontlasting vormt.

Hoe heet de eerste ontlasting van de baby?

A
chorion
B
lanugo
C
vernix caseosa
D
meconium

Slide 11 - Quiz


A

Slide 12 - Quiz