Kraamzorg les 1

Module 8 Kraamzorg


Weer in de schoolbanken. 
Iets te vertellen? Meldt het dan.
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Module 8 Kraamzorg


Weer in de schoolbanken. 
Iets te vertellen? Meldt het dan.

Slide 1 - Slide

Wat wil je van mij weten?

Slide 2 - Mind map

Wat heeft op jou het meeste indruk gemaakt tijdens je stage?

Slide 3 - Mind map

Kraamzorg
O nee, hier wil ik nog niets van weten!
Dat lijkt me interessant
Hier denk ik al wat van te weten.

Slide 4 - Poll

Waarom kraamzorg?
 • Staat in het kwalificatiedossier van vz
 • Je kunt te maken krijgen met cliënten die zwanger raken

Slide 5 - Slide

Aan het eind van deze week weet je:
Wat de volgende begrippen betekenen: 
- kraamvrouw
- prenatale fase
- natale fase
- postnatale fase
- partus
- LIP Landelijk Indicatie Protocol

 • Welke taken van zorg jij als kraamverzorgende hebt voor de baby, kraamvrouw en gezin hebt.
 • De ontwikkelfases van een baby tijdens de zwangerschap en de periode voor zwangerschap.
 • Welke maatregelen er genomen kunnen worden als natuurlijke bevruchting niet lukt.

Slide 6 - Slide

(Kraam)zorgketen
 • Verloskundige
 • ziekenhuis (gynaecoloog) 
 • kraamhotel
 • kraamzorg
 • thuiszorgorganisatie

Slide 7 - Slide

Welke hulp biedt een kraamverzorgende?

Slide 8 - Mind map

Landelijk indicatieprotocol kraamzorg (LIP)
Wettelijk minimum aan kraamzorg is 24 uur. (12 uur voor moeder 12 uur voor kind)
Uitloop naar maximaal 49 uur.

Slide 9 - Slide

kraamzorg

 • richt zich op een goede start van moeder en kind in het gezin
 • ondersteunt de eigen verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers
 • houdt rekening met de unieke situatie van het gezin
 • is individueel afgestemd, laagdrempelig, herkenbaar en (geprotocolleerd) toegankelijk

Slide 10 - Slide

werkplekken
Als kraamverzorgende werk je in de:

- thuiszorg 
- kraamhotel
- ziekenhuis

Multidisciplinaire samenwerking

Slide 11 - Slide

lees blz. hoofdstuk 1.1 blz. 3 t/m 7
Maak de digitale opdrachten van kraamzorg 2019: opdracht 1-2-3 van take care in de online omgeving
Meld je 10 minuten voor het einde van de les voor afsluitende vragen. 

Slide 12 - Slide