9.1 Het zintuigenstelsel

Thema 9. Zintuigen


1 / 22
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Thema 9. Zintuigen


Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Voorkennis:
Wat is het verschil tussen een impuls en een prikkel?

Slide 3 - Open question

Sleep de tekst naar het juiste plaatje.
Zintuigen zetten prikkels om in impuls
Zenuwen sturen impuls naar hersenen
Bewust van de prikkel, hersenen nemen beslissing
Hersenen sturen impuls naar zenuwen
Lichaam reageert op prikkel

Slide 4 - Drag question

Zintuigen
Zintuig: orgaan dat reageert op een prikkel. 
Oren, ogen, neus, tong, huid
Prikkels zijn: geluid, licht, geur, aanraking, enz. 

Slide 5 - Slide

Zintuigen
In zintuigen liggen zintuigcellen aangesloten met de hersenen. 
Prikkels worden impulsen. Impulsen gaan door de zenuwen naar de hersenen. 

Slide 6 - Slide

Zintuigenstelsel
 1. Gezichtszintuig -ogen
 2. Gehoorzintuig -oren
 3. Evenwichtszintuig -oren
 4. Reukzintuig - neus
 5. Smaakzintuig - tong
 6. Warmtezintuig -huid
 7. Koudezintuig - huid
 8. Drukzintuig - huid
 9. Tastzintuig - huid

Slide 7 - Slide

Huid
 • Warmte (als iets warmer is dan je huid)
 • Kou (als iets kouder is dan je huid)
 • Druk (als er op je huid wordt gedrukt)
 • Tast (lichte aanraking)

Pijn (niet alleen in huid, ook dieper gelegen organen)

Slide 8 - Slide

De belangrijkste zintuigen liggen 
in je ogen, in je oren, in je neus, 
in je tong en in je huid.

Slide 9 - Slide

Hoe ontstaat een impuls?
Een zintuigcel zal een prikkel alleen in een impuls omzetten als de prikkel genoeg is.
De zwakste prikkel die een impuls veroorzaakt noem je de drempelwaarde.

Op welk punt hoor jij niets meer?

Slide 10 - Slide

Het onstaan van impulsen
Een type zintuigcel is heel gevoelig voor één bepaalde prikkel:
Dit heet de adequate prikkel.
(oor vangt geen licht op, oog hoort niet).
Zintuigcellen kunnen ook andere prikkels waarnemen, bv. 'sterretjes' zien als er iets hard tegen je ogen aan komt. De prikkel 'druk' wordt omgezet in een impuls 'licht".

Slide 11 - Slide

Waarneming
1. Gewenning: als er na verloop van tijd minder impulsen ontstaan in de zintuigcellen.
2. Door motivatie: als je aandachtig luistert hoor je zachtere geluiden wel. 
Tikkende klok
Geur in kamer
Pikant eten
Heet bad
Donkere kamer
Kleren

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Aan het werk! Biologie
Wat? 9.1  Het zintuigenstelsel - opdrachten 1 t/m 8

Hoe? Als het bord op rood staat werk je alleen en in stilte.
Als het bord op groen staat mag je fluisterend overleggen met je buurman. 
Heb je vragen? Steek je hand op en ik kom bij je. 
Klaar? Test Jezelf!

timer
1:00

Slide 14 - Slide

Even oefenen

Slide 15 - Slide

Combineer het zintuig met de juiste plek in het lichaam.
In de ogen
In de huid (2x)
In de neus
In de oren (2x)
In de tong
Gezichtszintuig
Evenwichtszintuig
Reukzintuig
Smaakzintuigen
Warmte- en 
Koudezintuigen
Druk- en 
tastzintuigen
Gehoorzintuigen

Slide 16 - Drag question

Combineer de juiste adequate prikkel met het zintuig.
Licht
Zwaartekracht
Geur
Smaak
Warmte
Geluid
Gezichtszintuig
Evenwichtszintuig.
Reukzintuig
Smaakzintuig
Gehoorzintuig
Warmtezintuig

Slide 17 - Drag question

Na verloop van tijd hoort iemand de klok niet meer tikken.
Wat is er met de drempelwaarde gebeurt?
Wat is de term voor dit verschijnsel?
A
De drempelwaarde is lager komen te liggen. Dit heet een adequate prikkel.
B
De drempelwaarde is hoger komen te liggen. Dit heet een adequate prikkel.
C
De drempelwaarde is lager komen te liggen. Dit heet gewenning.
D
De drempelwaarde is hoger komen te liggen. Dit heet gewenning.

Slide 18 - Quiz

Uitleg antwoord
Als de drempelwaarde hoger wordt, moet de sterkte van de prikkel groter zijn om een impuls te veroorzaken.
Als de klok ineens harder gaat tikken of gaat slaan (bv. bij een koekoeksklok), zul je het wel weer gaan horen. Dan is de prikkel weer sterk genoeg om impulsen te laten ontstaan.

Slide 19 - Slide

Wat gebeurt er met de drempelwaarde van je gehoor als je je concentreert om goed te luisteren?

A
De drempelwaarde wordt hoger.
B
De drempelwaarde wordt lager.

Slide 20 - Quiz

Uitleg antwoord
Voordat je je ging concentreren was de sterkte van de prikkel niet groot genoeg om een impuls te laten ontstaan. Als je je wel gaat concentreren, verlaag je bewust de drempelwaarde en ontstaan er al bij een zacht geluid impulsen.

Slide 21 - Slide

Aan het (Huis)werk 
Quayn 6.1 Het zintuigenstelsel
Lezen? Blz. 46 t/m 48 van je boek. 

Slide 22 - Slide