Presentatie H2 'Nederland verandert' (3h)

H2: Nederland verandert
1 / 48
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 48 slides, with text slides.

Items in this lesson

H2: Nederland verandert

Slide 1 - Slide

Leefbaarheid
 • Wat is leefbaarheid?
 • Mate waarin een woonwijk geschikt is om er te leven


Slide 2 - Slide

Leefbaarheid
 • Wat is er nodig om de leerbaarheid in de stad Rotterdam te verbeteren?

Slide 3 - Slide

H2: Hoe kun je de leefbaarheid van Nederland verbeteren door de ruimtelijke inrichting aan te passen?

Slide 4 - Slide

Dit onderzoeken door....
 • §1. Rotterdam: op welke wijze zorgt stedelijke vernieuwing voor een levendige, aantrekkelijke en leefbare stad?
 • §2. Rotterdam: waarom blijft de leefbaarheid in de Afrikaanderwijk zo achter? Welke ruimtelijke maatregelen kun je nemen om de leefbaarheid daar te verbeteren?
 • §3. Nederland: wat zijn de oorzaken van de snelle mobiliteitsgroei in Nederland? Welke problemen  veroorzaakt deze groei?
 • §4. Regio's: op welke wijze tast demografische krimp de leefbaarheid aan de randen van Nederland?

Slide 5 - Slide

Voorzieningen

Slide 6 - Slide

Afrikaanderwijk: ruimtelijke maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid 

Slide 7 - Slide

Mobiliteitsgroei in Nederland

Slide 8 - Slide

Bevolkingskrimp aan de randen van Nederland

Slide 9 - Slide

§1: Waarom is het stadscentrum van Rotterdam verandert?

Slide 10 - Slide

 Historische binnenstad

Historische binnenstad: stadsdriehoek. Eeuwenlang Rotterdam niet veel groter dan de driehoek.

Slide 11 - Slide

Stadsuitbreiding
Na 1870: uitbreiding haven vanwege aan- en afvoerhaven industriegebied Ruhrgebied.  

Slide 12 - Slide

§1: Waarom is het stadscentrum van Rotterdam verandert?
Bombardement 14 mei 1940: verwoesting historische binnenstad.

Slide 13 - Slide

Oplossing: stedelijke vernieuwing. Snel en doelmatig opbouwen.

Slide 14 - Slide

Na 1980: ander doel vernieuwing
 • Werken, wonen en vrije tijd als uitgangspunt
 • Fabrieken moesten plaatsmaken voor Nieuwe kantoren. Deze waren noodzakelijk voor commerciele dienstverlening en niet commerciele dienstverlening; quartiare sector

Slide 15 - Slide

Geef eens een voorbeeld van een organisatie uit de quartiare sector.

Slide 16 - Slide

gezondheidszorg, onderwijs, defensie, brandweer.

Slide 17 - Slide

Beschrijf de inrichting van de stadsdriehoek Rotterdam per periode :


1870 - 1940

1940 - 1980

1980 - nu

Slide 18 - Slide

Inrichting stadsdriehoek per periode
 • 1870 - 1940. Het oude stadscentrum aan de zijrivier van de Maas, de Rotte ontstaan.
 • 1940 - 1980. WO II -> stedelijke vernieuwing -> centrale zakenwijk.
 • 1980-2018. Aantrekkelijk maken wonen, werken, vrijetijd.

Slide 19 - Slide

De oude havens in de binnenstad werden te klein voor moderne scheepvaart


Op welke manier heeft er herinrichting plaatsgevonden van het oude havengebied?

Slide 20 - Slide

De oude havens in de binnenstad werden te klein voor moderne scheepvaart
 • Nieuwe kantoren, musea, terrassen aan de noordoever van de Nieuwe Maas.
 • Kop van Zuid met hoogbouw aan gelegenheid om uit te gaan en verbinding door Erasmusbrug. 

Slide 21 - Slide

Re-urbanisatie. Verklaar waarom hier in Rotterdam sprake van is. 

Slide 22 - Slide

Re-urbanisatie in Rotterdam ontstaan door...
 • Door verandering en uitbreiding stadscentrum
 • Aandacht voor wonen
 • Met als gevolg: meer voorzieningen, zoals restaurents, bioscopen en theaters

Slide 23 - Slide

BB 164: 
 • Door verstedelijking van het platteland (suburbanisatie) nam bevolking van steden af.
 • Gevolg: meer stad bouwen -> oude bedrijventerreinen plaatsmaken voor woonwijken. Ook in binnenstad meer woningen. Bouwen tegen stad aan = compact stad-beleid.

Slide 24 - Slide

Aantekening (1) 
 • Door verstedelijking van het platteland (suburbanisatie) nam bevolking van steden af.
 • Gevolg: meer stad bouwen -> oude bedrijventerreinen plaatsmaken voor woonwijken. Ook in binnenstad meer woningen. Bouwen tegen stad aan = compact stad-beleid.

Slide 25 - Slide

B 166: Model van een stad.

1. Historische binnenstad/stadscentrum - kantoren
2. oude woonwijken - industrie
3. nieuwe woonwijken - ruimte

Slide 26 - Slide

BB 168: Grondprijs en ruimtegebruik 
 • Ruimtegebruik = gebruik voor winen, werken, verkeer of recreatie.
 • Verband grondprijs en afstand binnenstad.
 • Hoe dichter bij het stadscentrum, hoe hoger de prijzen en hoe hoger de bevolkingsdichtheid. 

Slide 27 - Slide

§2. Afrikaanderwijk

 • Achtergrond naam: vroeger Zuid-Afrika Republiek.
 • Straatnamen: kaapstraat, bloemfonteinstraat.

Slide 28 - Slide

Wat zeggen deze foto's over de leefbaarheid in de Afrikaanderwijk?

Slide 29 - Slide

§2. Profiel Afrikaanderwijk

 • 1900: nieuwe havens zuidoever Nieuwe Maas
 • Gevolg: veel werk havenarbeiders -> ontstaan Afrikaanderwijk
 • Kenmerken: goedkope woningen: klein, slechte staat, dicht op elkaar. 

Slide 30 - Slide

§2. Profiel Afrikaanderwijk

 • Nu: profiel Afrikaanderwijk verandert
 • Oorzaak: komst arbeidsmigranten Middellandse Zee 
 • Kenmerken: bevolking 75% niet-westerse allochtonen
 • Nieuwe situatie: havens stadscentrum te klein -> veel verlaten de wijk.
 • Gevolg: selectieve migratie. Achterstand in de wijk.

Slide 31 - Slide

§3 Nederland bereikbaar
 • Vijf factoren waardoor de mobiliteit in Nederland is toegenomen.
 • Mobiliteit = versplaatsing van mensen en goederen met behulp van een vervoermiddel. 

Slide 32 - Slide

§3 Nederland bereikbaar
 • Vijf factoren waardoor de mobiliteit in Nederland is toegenomen

 1. Toename woon-werkverkeer
 2. Groei van de bevolking
 3. Groei van de welvaart
 4. Meer vrije tijd
 5. Afname relatieve afstand door aanleg en verbetering snelwegen,

Slide 33 - Slide

Aantekening §3 
 • Vijf factoren waardoor de mobiliteit in Nederland is toegenomen

 1. Toename woon-werkverkeer
 2. Groei van de bevolking
 3. Groei van de welvaart
 4. Meer vrije tijd
 5. Afname relatieve afstand door aanleg en verbetering snelwegen,
timer
3:00

Slide 34 - Slide

§3 Nederland bereikbaar
 • Vier maatregelen files te verminderen en bereikbaarheid te verbeteren

 1. Uitbreiding infrastructuur. Nieuwe of verbrede snelwegen. Waarom is het effect vaak tijdelijk?
 2. Efficiente gebruik snelwegen. 
 3. Compacte stad-beleid. Bouwen in en tegen de steden
 4. Verbetering openbaar vervoer

Slide 35 - Slide

Aantekening §3 
 • Vier maatregelen files te verminderen en bereikbaarheid te verbeteren

 1. Uitbreiding infrastructuur. Nieuwe of verbrede snelwegen. 
 2. Efficient gebruik snelwegen. 
 3. Compacte stad-beleid. Bouwen in en tegen de steden
 4. Verbetering openbaar vervoer
timer
3:00

Slide 36 - Slide

In de Afrikaanderwijk is sprake van selectieve migratie. 

Wat betekent selectieve migratie?

Slide 37 - Slide

 • Migratie vanwege bepaalde kenmerken.
 • Voorbeelden: leeftijd, inkomen, opleidingsniveau.

Slide 38 - Slide

Noem nog twee speerpunten van stedelijke vernieuwing in de Afrikaanderwijk

Slide 39 - Slide

 1. Verbetering inrichting: opruimen oude spoorweg. Straten aansluiten op hoofdwegen
 2. Verbetering voorzieningen: nieuwe scholen, betere sportvoorzieningen.

Slide 40 - Slide

Na 1970 verhuisden duizenden inwoners van Utrecht naar Nieuwegein.

Waarom is hier sprake van suburbanisatie?

Slide 41 - Slide

 • Verstedelijking van het platteland

Slide 42 - Slide

Wat is een forens?

Slide 43 - Slide • Iemand die in een andere plaats woont dan hij werkt

Slide 44 - Slide

Wat is mobiliteit?

Slide 45 - Slide • Verplaatsing van mensen en goederen met behulp van een vervoermiddel

Slide 46 - Slide

Dagelijks doen zich files in Nederland voor.

Benoem vier manieren om files te verminderen.

Slide 47 - Slide


 1. Uitbreiding infrastructuur
 2. Slimmer gebruik snelwegen
 3. Aanpassing van de inrichting
 4. Aanleg extra sporen in het OV

Slide 48 - Slide