Duurzaamheid hoofdstuk 6

Duurzaam reizen
1 / 20
next
Slide 1: Slide
GroenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Duurzaam reizen

Slide 1 - Slide

Programma
Deze les gaat over duurzaam reizen. 

Slide 2 - Slide

Doel:
Aan het eind van deze les:
- kun je een aantal positieve en negatieve gevolgen van massatoerisme noemen,
- kun je uitleggen wat cultuurverlies betekent,
- weet je wat vliegreiscompensatie is en waar deze compensatie heen gaat

Slide 3 - Slide

Wat nou weer...
Nou moeten we al duurzamer eten (hoofdstuk 2),
We moeten duurzame energiebronnen gaan gebruiken (hoofdstuk3),
We moeten ons duurzamer kleden (hoofdstuk 4) én we moeten duurzamer gaan wonen (hoofdstuk 5).
Hoezo moet er nou óók nog duurzaam gereisd worden?!

Slide 4 - Slide

Duurzaam
reizen...hoezo?

Slide 5 - Mind map

Opdracht
Bekijk het filmpje in de volgende slide.
Het filmpje geeft een uitleg over 'overtoerisme'. 

Slide 6 - Slide

7

Slide 7 - Video

00:26
Hoeveel toeristen bezoeken jaarlijks
Venetië?
A
30.000
B
300.000
C
3 miljoen
D
30 miljoen

Slide 8 - Quiz

00:55
Wat vinden de bewoners van Venetië het meest irritant?

Slide 9 - Open question

01:32
In welke steden kampen ze ook met teveel toerisme?
A
Praag, Berlijn, Amsterdam, Madrid
B
Praag, Dubrovnik, Amsterdam, Barcelona
C
Parijs, Dubrovnik, Amsterdam, Madrid
D
Parijs, Dubai, Amsterdam, Barcelona

Slide 10 - Quiz

02:25
Waarom is het zo lastig om iets tegen overtoerisme te doen?

Slide 11 - Open question

03:23
Welke drie reisvormen zijn heel populair?

Slide 12 - Open question

04:10
5 pijlers van duurzaam reizen
Duurzame economische groei
Werkgelegenheid en armoedebestrijding
Alternatieve vervoersmiddelen
Meer reizen naar natuurgebieden
Milieubescherming en klimaatverandering
Meer loon voor mensen in de toerismesector
Bescherming van culturele waarden
en erfgoed
Begrip, vrede en veiligheid
Veiligheid, orde en rust

Slide 13 - Drag question

05:02
Noem een maatregel die lokale overheden nemen om overtoerisme tegen te gaan.

Slide 14 - Open question

                  
                     Lees vervolgens blz.59-61 van je boek.Slide 15 - Slide

Noem 2 positieve en 2 negatieve gevolgen van massatoerisme.

Slide 16 - Open question

Lees vervolgens blz.62 en blz.63 tot aan 'CO2-uitstoot'.

Slide 17 - Slide

Wat betekent cultuurverlies?

Slide 18 - Open question

Welke twee gevolgen kan cultuurverlies hebben?

Slide 19 - Open question

Een ecologische roadtrip.

Slide 20 - Slide