Psychogeriatrische aandoeningen

Dementie
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Dementie

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Dementie 
 • Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen, ook wel dementiesyndroom genoemd, waarbij de hersenen niet meer in staat zijn om informatie goed te verwerken. Er zijn ruim 50 hersenziekten die kunnen bijdragen aan  het krijgen van dementie.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions

Oorzaken dementie 
 • Slechte leefstijl (roken, alcohol, ongezond eten)
 • leeftijd 
 • erfelijkheid 
 
 • roken vergroot de kans op de ziekte van Alzheimer met ongeveer 45%!

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Vormen van dementie
 • Ziekte van Alzheimer
 • Vasculaire dementie
 • Frontotemporale dementie (FTD)
 • Lewy-body-dementie

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Verschijnselen
 • Geheugenverlies
 • Desoriëntatie in tijd, plaats en/of persoon
 • Afasie (taalproblemen)
 • Apraxie (problemen met handelingen)
 • Agnosie (herkenningsproblemen)
 • Decorumverlies (fatsoenverlies)

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Fasen van dementie


 • Fase 1: Bedreigde ik (begeleidingsniveau)
 • Fase 2: Verdwaalde ik (verzorgingsniveau)
 • Fase 3: Verborgen ik (verzorgings/verpleegniveau)
 • Fase 4: Verzonken ik (verpleegniveau)

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Behandeling dementie
Helaas geen adequate medische behandeling!

Veel onderzoek naar medicatie

Veel bewegen zorgt voor stimuleren bloedsomloop 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

stadium 1 
stadium 2
stadium 3
stadium 4
Beginnende dementie

bedreigde ik
matig ernstige dementie

verdwaalde ik
ernstige dementie: deels afhankelijk

verborgen ik
ernstige dementie: helemaal afhankelijk

verzonken ik

Slide 10 - Drag question

Bespreek:
- Per stadium wat de zorgvrager nog wel kan en wat niet.
- Welke begeleiding heeft de zorgvrager per stadium nodig?
Ziekte van Alzheimer
Bij 60 tot 70% van de mensen met 
verschijnselen van dementie is de 
ziekte van Alzheimer de oorzaak


- Ophopingen van bepaalde eiwitten  (zgn. Plaques) in de                   hersenen tussen de  hersencellen, zenuwcellen gaan kapot

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Verschijnselen Alzheimer

 • Afasie: Moeite met het vinden van de juiste woorden
 • Agnosie: moeite met herkennen van voorwerpen/geluiden
 • Apraxie: Moeite met praktische handelingen
 • Uitvoerende functies verstoord: abstract denken (bv rekenen)

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Vasculaire dementie

 • Ontstaat door stoornissen in de doorbloeding van de hersenen.
 • De oorzaak is meestal ziekte van hart en bloedvaten

 • Vaak hebben zorgvragers in het verleden chronische hoge bloeddruk, diabetes of een herseninfarct gehad

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Verschijnselen vasculaire dementie
 • Cognitieve stoornissen zie je eerder dan geheugen                      stoornissen
 • Vaker depressies omdat de zv zich lang bewust blijft van zijn    achteruitgang
 • Grilliger verloop
 • Combinatie van geestelijke/lichamelijke achteruitgang

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Lewy-bodydementie
Lewy-bodydementie: Door de gehele hersenen heen worden abnormale eiwitneerslagen gevonden in een typische vorm (lewy -lichaampjes). De arts die deze het eerst beschreven heeft, heette Lewy. 

Verschijnselen:
 • Wisselende verwardheid en hallucinaties  
 • Verschijnselen van de ziekte van Parkinson, zoals tremoren (beven).
 • Depressie 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Frontaalkwabdementie
Bij deze vorm van dementie zijn de frontale of voorkwab van de hersenen gekrompen door het afsterven van hersencellen tgv een defect gen..

Kenmerken:
 • Begint op jonge leeftijd (meestal tussen 50 en 60 jaar)  
 • Persoonlijkheidsveranderingen (extravert of juist terugtrekken)  
 • Onbeleefd, ongeduldig, egoïstisch of agressief gedrag  
 • Spraakproblemen of geheel verlies van spraak  

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Begeleiding 

In het boek worden vormen van begeleiden verteld, zoals reminiscentie individueel of in de een groep en belevingsgerichte benadering.
Onderstaande video (duur 17 min.)  geeft mooi de praktijk weer..........

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Dementie/verstandelijke handicap
Het herkennen van dementie is bij mensen met een verstandelijke beperking niet eenvoudig. 
Het risico bestaat daarom ook dat begeleiders, gedragsdeskundigen of naasten het veranderende gedrag verkeerd verklaren
Zo wordt weleens onterecht gedacht aan een depressie of een spannende gebeurtenis. Maar gedrag kan ook toegeschreven worden aan dementie, terwijl er een heel andere oorzaak is bijvoorbeeld een niet goed werkende schildklier of een verslechtering van het zicht.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Verschijnselen bij mensen met een verstandelijke
handicap?
 • Feitelijk zijn de verschijnselen van dementie bij mensen met een verstandelijke handicap niet anders
dan bij normaal begaafden.

 • Sommige mensen met een verstandelijke handicap hebben bepaalde vaardigheden echter nooit gehad. Bij andere
vaardigheden hebben zij altijd ondersteuning gehad
Achteruitgang in vaardigheden zijn daarom lastig op te merken.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

 • Sneller geïrriteerd zijn, ineens niet meer naar vaste activiteiten willen, zich steeds meer terugtrekken, passiever worden, of steeds vaker moeite hebben met dagelijkse taken. Dit zijn voorbeelden van gedragingen die kunnen wijzen op (beginnende) dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions