V4_SK_H3_Significantie_Wk45_Les2&3

1 / 20
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Programma
  • Opening les
  • Controle boeken en huiswerk
  • Weektaak
  • Leerdoelen
  • Keuze momenten
  • Aan opdrachten werken
  • Afsluiten les

Slide 2 - Slide

Weektaak
Gebaseerd op studiewijzer (Google Classroom):

- Bestuderen Hoofdstuk 3, Voorkennis uit het boek (blz 66)
- Maken opdracht 1 t/m 4 uit het boek (blz 66) of in de online omgeving

- Bestuderen Hoofdstuk 3, Paragraaf 1 uit het boek (blz 67).
- Maken opdracht 8, 9 en 11ab uit het boek (blz 69) of in de online omgeving
- Uitwerken Practicum volumetrisch gaswerk

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
- Ik kan het antwoord van een berekening aan een chemisch proces in het correcte aantal significante cijfers geven.
- Ik kan getallen weergeven in de wetenschappelijke notatie.
- Ik kan het verschil uitleggen tussen meetwaarden en telwaarden en dit toepassen op berekeningen.

Slide 4 - Slide

Keuze 1
Luisteren naar de uitleg
Keuze 2
Werken aan de weektaak:
- Bestuderen Hoofdstuk 3, Paragraaf 1 
- Maken opdracht 8, 9 en 11ab 
- Uitwerken Practicum volumetrisch gaswerk

Slide 5 - Slide

Significantie
Practicum volumetrisch gaswerk
- Beantwoord de vragen op het voorschrift.
- Maak aantekeningen in je schrift.

Slide 6 - Slide

Significantie
Je kan nooit meer getallen geven dan  je meetapparatuur geeft!

Opdracht:
Pak je geodriehoek en meet de afstand tussen de regels in je schrift. Op hoeveel cijfers kan je dit aflezen?

Slide 7 - Slide

Significantie
Vermenigvuldigen en delen door:
- Aantal significante cijfers
- Bijvoorbeeld de waarde, 3,00 bestaat uit 3 significante cijfers

Optellen en aftrekken:
- Aantal decimalen (cijfers achter de komma)
- Bijvoorbeeld de waarde, 3,00 heeft twee cijfers achter de komma


Slide 8 - Slide

Significantie
Significantie cijfers:
- Start met tellen bij het eerste getal niet gelijk aan 0 (van links naar rechts)

- Bijvoorbeeld 0,00030 heeft 2 significante cijfers

- Bijvoorbeeld 3,00000 heeft 6 significante cijfers


Slide 9 - Slide

Significantie
Bij gecombineerde berekeningen (dus meerdere stappen):
- NOOIT tussentijds afronden!!!
- ALLEEN het eindantwoord!!!
- Tip: Meestal komt dit neer op het aantal significante cijfers

Bijvoorbeeld (18,00 * 2,0) + (1,008 * 2,0) = 38 
- Want 2,0 heeft het kleinste aantal significante cijfers

Slide 10 - Slide

Wat is het aantal significante cijfers van het getal 0,00345
A
6
B
3
C
5
D
4

Slide 11 - Quiz

Wat is het correcte antwoord van de volgende som:
2,025 + 3,025 - 1,0 =
A
4,05
B
4,050
C
4,1
D
4

Slide 12 - Quiz

Geef het antwoord van de volgende som in de juiste significantie
2,035 * 2,0 + 39,0 =
A
43
B
43,1
C
83
D
43,07

Slide 13 - Quiz

Wetenschappelijke notatie
0,0010 wordt 1,0 * 10-3
0,010 wordt 1,0 * 10-2
0,10 wordt 1,0 * 10-1
1,0 blijft 1,0, want zit tussen de 1,0 en 9,9
10,0 wordt 1,0 * 101
100,0 wordt 1,0 * 102
1000,0 wordt 1,0 * 103

Slide 14 - Slide

Telwaarden vs meetwaarden
Telwaarden, die tel je.
- Bijvoorbeeld het Massagetal

Meetwaarden, die meet je.
- Bijvoorbeeld de molecuulmassa

Slide 15 - Slide

Wat is de wetenschappelijke notatie van het getal 0,0030045?
A
3,0045103
B
3,0103
C
0,30045102
D
3,0045103

Slide 16 - Quiz

Joep heeft een knikkerzak gevonden. Hij weegt de zak en leest 1,025 kg af. Is dit een meetwaarde of telwaarde?
A
Meetwaarde
B
Telwaarde

Slide 17 - Quiz

Joep telt vervolgens de knikkers. Hij telt er 200. Is dit een meetwaarde of een telwaarde?
A
Meetwaarde
B
Telwaarde

Slide 18 - Quiz

Weektaak
Gebaseerd op studiewijzer (Google Classroom):

- Bestuderen Hoofdstuk 3, Voorkennis uit het boek (blz 66)
- Maken opdracht 1 t/m 4 uit het boek (blz 66) of in de online omgeving

- Bestuderen Hoofdstuk 3, Paragraaf 1 uit het boek (blz 67).
- Maken opdracht 8, 9 en 11ab uit het boek (blz 69) of in de online omgeving
- Uitwerken Practicum volumetrisch gaswerk

Slide 19 - Slide

Afsluiting - Leerdoelen
- Ik kan het antwoord van een berekening aan een chemisch proces in het correcte aantal significante cijfers geven.
- Ik kan getallen weergeven in de wetenschappelijke notatie.
- Ik kan het verschil uitleggen tussen meetwaarden en telwaarden en dit toepassen op berekeningen.

Slide 20 - Slide