Rivieren les 4

Rivieren 
Korte herhaling van les 3
Vervuiling
klimaatsverandering en de gevolgen1 / 20
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Rivieren 
Korte herhaling van les 3
Vervuiling
klimaatsverandering en de gevolgenSlide 1 - Slide

Wat zijn de drie waterwerken in Nederland?

Slide 2 - Open question

Zuiderzeewerken
Afsluitdijk
Drooglegging Flevoland
Polders
Gemalen

Slide 3 - Slide

Ruimte voor de rivier
Rivieren verbreden
Uiterwaarden aanleggen
Zomer- en winterdijken bouwen
Nevengeulen graven

Slide 4 - Slide

Deltawerken
Bouwen van 5 stormvloedkeringen
aanleg van 6 dammen
Bouwen van 2 sluizen

Slide 5 - Slide

Vervuiling in de Rijn. 

Slide 6 - Slide

Het water waarmee we ons toilet doorspoelen komt terecht in de Rijn.
A
juist
B
onjuist

Slide 7 - Quiz

Als er vervuiling komt in de Rijn heeft dit gevolgen voor de kwaliteit van ons drinkwater.
A
Juist
B
onjuist

Slide 8 - Quiz

Alleen Nederland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water in de Rijn.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 9 - Quiz

Slide 10 - Video

Vervuiling van de Yangtze

Slide 11 - Slide

De Yangtze-rivier
Teveel water

Slide 12 - Slide

Stroomgebied Yangtze
Stroomgebied = het gebied wat afwatert op een rivier of zijrivieren. 

De rode stippellijn is de waterscheiding

Aan de andere kant van die lijn is een ander stroomgebied!
Welke stroomgebieden liggen ten noorden en ten zuiden van de Yangtze?

Slide 13 - Slide

Hoe meet je de waterafvoer van een rivier?
 1. debiet = hoeveelheid water die passeert in de rivier op 1 bepaald punt.
 2. regiem= schommelingen in de waterafvoer van een rivier per jaar.
Bekijk de grafiek: regiem van de Rijn en de Maas.
Vragen:
1-  Welke soort rivier zijn deze rivieren?
2- Waarom is er een verschil in regiem tussen beide rivieren?

Slide 14 - Slide

Yangtze Rivier -> Feiten
Yangtze of Blauwe rivier -->
📌 stroomrichting = west —> oost
📌 lengte = 6300 km
📌 mondt uit in zee bij: Shanghai
📌 debiet = 31.900 km3/sec
📌 probleem = teveel water -> overstromingen
📌 Oplossing = Drieklovendam

Slide 15 - Slide

Oorzaken overstromingen Yangtze rivier
📌 natuurlijke oorzaak => 
 • piekafvoer in lente en zomer van regen- en smeltwater
📌 menselijke oorzaak => 
1. ontbossing hellingen in de boven- en middenloop.
 • gevolg = modderstromen —> wortels houden bodem niet meer vast.
 • gevolg = teveel zand in benedenloop -> sedimentatie groot
2 . dijken
 • gevolg = minder ruimte voor de rivier = overstromingen

Slide 16 - Slide

Oplossing waterprobleem Yangtze = Drieklovendam
 •  werelds grootste waterkrachtcentrale en dam
 •  gebouwd van 1994 tot 2000
Voordelen:

 • energieopwekking: hydro-elektriciteit
 • verbetering binnenvaart
 • verminderd risico overstromingen

 • drinkwater
 • irrigatiewater


Ligging Drieklovendam in de Yangtze

Slide 17 - Slide

Nadelen ->
 • 1,4 miljoen mensen moesten verhuizen voor de bouw van de dam (verplicht)
 • veel soorten planten en dieren verdwijnen
 • slibafzetting in bovenloop, minder vruchtbaar slib in benedenloop. 
 • afname aantal vissen
 • enorme vervuiling water door grote steden in Rode Bekken
 • slib in het stuwmeer, hierdoor kan er minder water in en dus ook minder water voor drinkwater en irrigatie gebruikt worden.
Het Rode Bekken ligt in de omgeving van de grote stad Chongqing. 
Ligt het Rode Bekken stroomopwaarts of stroomafwaarts van de Drieklovendam?

werking stuwdam

Slide 18 - Slide

De invloed van klimaatsverandering op rivieren


We gaan naar de VS!
Wat is het effect van klimaatsverandering op de Rio Grande?

Het steeds gebied in het zuidwesten van de VS wordt steeds droger.  De Amerikanen kampen met watertekort!

Slide 19 - Slide

Rio Grande rivier in de VS
Deze rivier ligt in een heel droog gebied. 
Conflicten tussen VS en Mexico
In de door droogte geteisterde grensstreek
tussen de VS en Mexico loopt de spanning over het gebruik van de Rio Grande hoog op. De VS dreigt met gerechtelijke stappen tegen Mexico, als dat land het water in de rivier niet beter beheert.
De boeren zijn slachtoffer
De boeren gebruiken normaal zo'n 80% van het water uit de rivier voor het irrigeren van landbouwgronden.

Slide 20 - Slide