Les 1: Begeleiden van cliënten (deel 1)

Basiszorg
Blauwe boek
1 / 21
next
Slide 1: Slide
basiszorgMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Basiszorg
Blauwe boek

Slide 1 - Slide

Basiszorg

Slide 2 - Mind map

Wat gaan we doen?
Periode 1:
  • Hoe is de gezondheidszorg geregeld?
  • Hoe draag je zorg voor het bed?
  • Hoe draag je zorg voor de persoonlijke verzorging?

Slide 3 - Slide

Beoordeling einde periode 1
- Opdrachten in het werkboek zijn voorwaardelijk aan de beoordeling --> die moeten dus af zijn.

- Opdrachten die jullie van mij krijgen zijn voorwaardelijk aan de beoordeling --> die moeten dus af zijn.

- Toets aan het einde van de periode.

Slide 4 - Slide

Begeleiden van cliënten
Hoofdstuk 1.1 en 1.2 in het blauwe boek.
Blz. 17

Slide 5 - Slide

Verschillende organisaties
De plek waar je hulp biedt en de langdurigheid van het verblijven delen de zorg op in drie soorten:
  • intramurale hulp
  • extramurale hulp
  • semimurale hulp

Slide 6 - Slide

Intramurale hulp

Cliënt woont in een instelling en krijgt binnen de instelling alle vormen van hulpverlening.

Slide 7 - Slide

Extramurale hulp

Client krijgt in de thuissituatie alle vormen van hulpverlening (thuisopvang/ ambulante hulpverlening)

Een ander woord is ambulante hulp.

Slide 8 - Slide

Semimurale hulp

Client woont thuis maar krijgt binnen de instelling hulpverlening zoals dagbesteding.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Intramurale zorg
Extramurale zorg
Semimurale zorg
Ziekenhuisopname na operatie
Groepsopvang voor dementerenden
Aantrekken van steunkousen door de wijkverpleegkundige

Slide 11 - Drag question

Waar spreek je van als een cliënt thuis woont en een helpende komt hem verzorgen.
A
Intramurale hulp
B
Extramurale hulp
C
Semimurale hulp

Slide 12 - Quiz

Verschillende werkzaamheden
De taken van een helpende is afhankelijk van de situatie van een cliënt, er kan zowel ondersteuning  als begeleiding nodig zijn.

Ondersteuning
= hulp
Bijv. hulp bieden bij persoonlijke verzorging en ADL.

Begeleiding betekend de cliënt sterker maken op lichamelijk, verstandelijk en sociaal gebied.

Slide 13 - Slide

Waar spreek je van als een cliënt overdag naar een organisatie gaat, maar nog wel thuis woont?
A
Intramurale hulp
B
Extramurale hulp
C
Semimurale hulp

Slide 14 - Quiz

Semimurale zorg is...
A
Zorg binnen de muren van de instelling.
B
Zorg buiten de muren van de instelling.
C
Zorg gedeeltelijk binnen de muren, gedeeltelijk buiten de muren.

Slide 15 - Quiz

Waar spreek je van als een cliënt in een zorginstelling woont?
A
Intramurale hulp
B
Extramurale hulp
C
Semimurale hulp

Slide 16 - Quiz

Huiswerk...
Opdrachten (blauwe) werkboek 
Blz. 12 opdracht 1 & 2.

'Inleveren'
Woensdag 8 september




Slide 17 - Slide

Extra uitleg voor thuis...

Slide 18 - Slide

Intramurale zorg
Uitleg

Slide 19 - Slide

Extramurale zorg
Uitleg

Slide 20 - Slide

Semimurale zorg
Uitleg

Slide 21 - Slide