Organisatie op zorg les 2

Organisatie van de gezondheidszorg
1 / 20
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Organisatie van de gezondheidszorg

Slide 1 - Slide

Waardoor werd Florence Nightingale bekend? (meerdere antwoorden mogelijke)
A
's Nachts over de ziekenzalen lopen
B
Aanzet voor professionaliseren verpleegkundige beroep
C
Ze werd geboren in 1950
D
Ze bracht effect van hygiëne maatregelen onder de aandacht

Slide 2 - Quiz

lesdoel
Je kan na de les beschrijven wat de organisatie van de gezondheidszorg is waarbij begrippen als ketenzorg, cure, care en preventie uitgelegd kunnen worden.

Slide 3 - Slide

4 zorgsettings
 1. intramurale zorg
 2. extramurale zorg
 3. transmurale zorg
 4. semimurale zorg  

Slide 4 - Slide

Wat kan je uitleggen over intra- of extramurale zorg?

Slide 5 - Mind map

Slide 6 - Slide

Zou je naast het ziekenhuis nog één of meerdere instelling(en) kunnen noemen die onder de setting van intramurale zorg valt of vallen?

Slide 7 - Open question

Academisch ziekenhuis of 
universitair medisch centrum (UMC)


Verbonden aan een universiteit

Heeft elk specialisme

Leidt o.a. toekomstige artsen op

veel onderzoek

Slide 8 - Slide


Categoriaal ziekenhuizen
  

     Voorbeelden 
       revalidatie kliniek
       kinderkliniek
       hemodialyscentrum
       brandwondencentrum 

Slide 9 - Slide

Een voorbeeld van extramurale zorg is de huisarts. Welke zorg valt hier NIET onder?
A
Verloskundige zorg
B
Thuiszorg
C
Ambulante geestelijke gezondheidszorg
D
Dagbehandeling

Slide 10 - Quiz

Wat is nu precies transmurale zorg?
Filmpje

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Een van de doelen van transmurale zorg is de ligduur verkorten in het ziekenhuis
Waar
Niet waar

Slide 13 - Poll

Ketenzorg is een belangrijk begrip in de organisatie van zorg.
Wat weet jij hiervan?

Slide 14 - Mind map

Voorbeelden ketenzorg
Zorg rond:
 • dementie
 • diabetes 
 • kwetsbare ouderen
 • COPD
 •  .. 

Slide 15 - Slide

Doelen binnen de zorg: cure, care en preventie 

Cure: genezing en behandeling 
            voorbeelden werkveld:
Care: zorg
            voorbeelden werkveld:
Preventie: voorkomen van ziekten
            voorbeelden werkveld:


Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Huiswerk
 

Maken ZorgPad 1.3:

 • Pas je kennis toe, opdracht 2 en 3
 • Doorlezen voor volgende les: H1.4

Slide 18 - Slide

Lesdoel bereikt? 
Je kan na de les beschrijven wat de organisatie van de gezondheidszorg is waarbij begrippen als ketenzorg, cure, care en preventie uitgelegd kunnen worden.

Slide 19 - Slide

Volgende les; organisatie verpleegkundige zorg
Organisatie verpleegkundige zorg 

Slide 20 - Slide