H5 Kunst vh Moderne les 4

1 / 17
next
Slide 1: Slide
KunstMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Moderne Tijd 4
Herhaling -ismes
Herhaling Bauhaus
Kunst onder de Nazi's
Entarte Kunst

Slide 2 - Slide

Futurisme
Expressionisme
Kubisme
Surrealisme

Slide 3 - Drag question

Bauhaus
De Stijl
Dadaïsme
Suprematisme

Slide 4 - Drag question

Welk kenmerk hoort het meest bij de designstroming Bauhaus?
A
Degelijk design voor een groot publiek beschikbaar
B
Organische lijnen en vormen
C
Uitbundige decoraties
D
Sociaal betrokken

Slide 5 - Quiz

Bij het Constructivisme en het Bauhaus was materiaalonderzoek één van de belangrijkste drijfveren. Welk van onderstaande kenmerken hoort NIET bij de opvattingen van het Bauhaus?
A
Eerlijkheid van materiaal
B
Functioneel
C
Decoratief
D
Geometrische vormgeving

Slide 6 - Quiz

Bij het Constructivisme en het Bauhaus was materiaalonderzoek één van de belangrijkste drijfveren. Welk van onderstaande kenmerken hoort NIET bij de opvattingen van het Bauhaus?
A
Eerlijkheid van materiaal
B
Functioneel
C
Decoratief
D
Geometrische vormgeving

Slide 7 - Quiz

Een kathedraal symboliseert het
onderwijs van Bauhaus omdat.....
A
ze ambitie hadden als een hoge kathedraal
B
ze volgens het middeleeuwse principe -leerling-metgezel-meester werkten
C
kathedralen staan voor schilderkunst-beeldhouwkunst-architectuur
D
het bouwen van een kathedraal werd door ambachtslieden gedaan

Slide 8 - Quiz

Het Bauhaus legt het accent op...
A
de functionaliteit van producten
B
het weergeven van emoties
C
toeval
D
het zo nauwkeurig mogelijk weergeven van de werkelijkheid

Slide 9 - Quiz

Het weergeven van emoties
Toeval
 het zo nauwkeurig mogelijk weergeven van de werkelijkheid
Dadaïsme
Realisme
Expressionisme

Slide 10 - Drag question

Kunst onder het nazi regime
 • Hitler komt aan de macht in 1933
 • Hij was een totalitair leider; hij had de macht over ieder aspect van het leven van de Duitsers
 • Radio en film worden optimaal gebruikt als propagandamiddel
 • 'Entartete' kunst is out - neo-classicisme is in. 

Slide 11 - Slide

Kunst tijdens het Nazi regime
Kunst moet gemaakt zijn volgens 
de klassieke regels: neo-classisistisch.

Dit schilderij is door Hitler zelf gemaakt. 

Alles wat daar niet aan voldoet wordt ENTARTETE KUNST genoemd. Dat is Duits voor ONTAARDE KUNST.

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Entartete Kunst
 • Alle eerder besproken -ismes worden verboden door de Nazi's
 • Jazz en kunst gemaakt door joden worden meteen verboden
 • Andere moderne kunst wordt op grote schaal vernietigd en/of belachelijk gemaakt op entartete tentoonstellingen.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Entartete Kunst - bepaal welke kunst entartet is:
Entartete kunst
Kunst geaccepteerd door Hitler

Slide 16 - Drag question

Rest van de les
 • Huiswerkvragen nakijken (antwoorden op Magister.Me)
 • Vragen stellen over het huiswerk/de SE stof óf
 • Lambo Online: Kunst en Macht - blokken 1 en 2
 • Kunst en entertainment - blok 1

Slide 17 - Slide