Voorlichting advies en instructie

Voorlichting, advies en instructie
1 / 24
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Voorlichting, advies en instructie

Slide 1 - Slide

Eerst de presentaties
Peergroep 1 -> peergroep 2 geeft feedback
Peergroep 2 -> peergroep 3 geeft feedback
Peergroep 3 -> peergroep 4 geeft feedback
Peergroep 4 -> peergroep 1 geeft feedback

Slide 2 - Slide

Informatie geven over een specifiek onderwerp
Deskundige suggesties en raad geven
Iets uitleggen of laten zien hoe het beste te handelen in bepaalde situaties
Instructie
Advies
Voorlichting

Slide 3 - Drag question

Universele preventie
Selectieve preventie
Geïndiceerde of zorggerelateerde preventie
de gevolgen van een ziekte beperken of verzachten
Gezondheidsproblemen voorkomen
Ziektes opsporen en behandelen

Slide 4 - Drag question

Vier verschillende soorten. Hierop stem je je voorlichting af!

Slide 5 - Slide

Noem voorbeelden van preventie

Slide 6 - Mind map

Waarover zou jij voorlichting kunnen geven?

Slide 7 - Mind map

Uitvoering
 • Plaats en tijd
 • Structuur
 • Werkvorm, wijze waarop 
 • Ondersteunende middelen zoals een film, folder 
 • Zorg voor vertrouwen

Slide 8 - Slide

Voorbereiding
 • Wat is de voorlichtingsvraag
 • Wat is de voorlichtingsbehoefte 
 • Voorlichtingsdoel
 • Inhoud van de voorlichting
 • Wie gaat de voorlichting uitvoeren

Slide 9 - Slide

Welke uitspraak hoort niet thuis bij het geven van VAI
A
ben je bewust van het feit dat goed VAI vaak onnodig of schadelijk handelen kan voorkomen
B
het gaat om de VAI, begrip voor de zorgvrager is van ondergeschikt belang
C
goed luisteren is van essentieel belang bij VAI
D
zorg ervoor dat de zorgvrager vertrouwen in jou heeft

Slide 10 - Quiz

Zes fasen waarmee je rekening houdt in de voorbereiding en uitvoering van VAI
 1. openstaan
 2. begrijpen
 3. willen 
 4. kunnen
 5. doen
 6. blijven doen
 7. lees https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Huidletsel/0417%20Methodische%20voorlichting%20In%20zes%20stappen%20gedragsverandering[1].pdf 


Slide 11 - Slide

Welke uitspraak hoort niet thuis bij het geven van VAI
A
raffel vai niet af
B
bereid je goed voor
C
voorbereiding is niet nodig
D
pas de manier van vai aan aan de zorgvrager

Slide 12 - Quiz

Welke wetgeving is van belang?

Slide 13 - Slide

WMO - ZVW - WLZ

Slide 14 - Slide

WLZ Aanvraag
 • WLZ (wet langdurige zorg) intensieve zorg
 •  Langdurige zorg
 • CIZ (centrum  indicatiestelling zorg) Vergoed meeste kosten voor verblijf/dagbehandeling
 • Eigen bijdrage
 • CAK(centraal administratie kantoor) incasseert eigen bijdrage
 • Particuliere zorg valt niet onder WLZ daarvoor deel PGB (persoonsgebonden budget
 • Respijtzorg (vervangen mantelzorg) via CIZ

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Kwaliteitszorg
-(WLZ)Verplicht: zorgplanbespreking (z.s.m. na opstarten zorg)
* Zorgvrager moet zich er op voor kunnen bereiden
* Mantelzorg, met toestemming zv, altijd aanwezig
* Evt gebruik cliëntondersteuner
-Cliëntenraad (WMCZ wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen)
- Klachtenregeling

Slide 18 - Slide

Klachtenregeling
- Met zorgverlener zelf bespreken
- Klachtenfunctionaris
-Klachtencommissie (verplicht)
-Geschillencommissie zorginstellingen
- Tuchtcollege voor de gezondheidszorg
- Landelijk meldpunt zorg
(Wkkgz, wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)


Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

WMO Aanvraag
 • WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Zo lang mogelijk thuis wonen
 • Aanvragen bij de gemeente
 • Kortdurend verblijf en dagopvang
 • Eigen bijdrage
 • Respijtzorg (vervangen mantelzorg) via gemeente bij WMO

Slide 21 - Slide

Welke wetgeving hoort bij jouw casus?

Slide 22 - Mind map

Huiswerk!
Lees de protocollen door van:
- Subcutaan injecteren
- Bloedglucosewaarde bepalen
Insulinepen hanteren

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide