Paragraaf 4 Van alle markten thuis

1 / 18
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 18 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

programma
huiswerk klassikaal 
paragraaf 2; 7, 8, 10
paragraaf 3: 1, 4, 5, 6
huiswerk maken paragraaf 3

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
Aan het eind van deze les kan je: 
  • de vier marktvormen beschrijven op basis van de (verschillende) aanbieders 
  • welk type producten er horen bij die verschillende marktvormen  

Slide 3 - Slide

Marktvormen 

Slide 4 - Slide

Marktvormen
Soorten marktvormen:
1. Volkomen concurrentie 
2. Monopolistische concurrentie 
3. Oligopolie 
4. Monopolie 

Slide 5 - Slide

Monopolie
  • Eén aanbieder
  • Veel vragers
  • Homogeen product
  • Mogelijkheid tot kartels

Voorbeeld:
De NS, Microsoft met Windows,
Pro Rail, beheer spoorwegennet.

Slide 6 - Slide

Oligopolie


  • Enkele aanbieders
  • Veel vragers
  • Homogeen of heterogeen product

voorbeelden: supermarkt

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Volkomen concurrentie:
- Veel aanbieders
- Veel vragers
- Homogeen product: klant maakt geen onderscheid.

Monopolistische concurrentie
- Veel aanbieders
- Veel vragers
- Heterogeen product: klant maakt wel onderscheid


Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

De 4 marktvormen

1. Monopolie - 1 aanbieder - veel macht - niet transparant
2. Oligopolie - klein aantal aanbieders  - beetje macht - niet transparant
3. Monopolistische concurrentie- best wat aanbieders - niet zo veel macht - beetje transparant
4. Volkomen concurrentie - veel aanbieders - geen macht - heel transparant

Slide 11 - Slide

De 4 marktvormen: overzicht

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Kartel 
Kartel =  Afspraken tussen bedrijven om concurrentie te verminderen 
Kartelvorming =  Samenwerking van landen/bedrijven
Nadeel = Vermindert de concurrentiepostie  waardoor prijzen hoger worden 

Slide 14 - Slide

Kartelvorming - een voorbeeld
De muziekstreamingdiensten van Spotify, Amazon, Google, Apple en SoundCloud worden in een rechtszaak beschuldigd van kartelafspraken. De muziekdiensten zouden prijsafspraken hebben gemaakt.

Volgens de organisatie hebben streamingdiensten onderling afspraken gemaakt over wat er voor licenties wordt betaald. Wie niet akkoord gaat met die afgesproken prijzen zou worden buitengesloten van de streamingmarkt.
                                                                                                            RTL nieuws:  maart 2020

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

huiswerk paragraaf 4

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide