Thema 6 Ecologie alle basisstoffen

Thema 2: Ecologie
1 / 42
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Thema 2: Ecologie

Slide 1 - Slide

Basisstof 1: Wat is ecologie?

Slide 2 - Slide

Wat leer je deze les

  • Je moet kunnen vertellen wat levende factoren(Biotische)zijn en niet levende (Abiotische) factoren.
  • De vier  niveaus van de ecologie kunnen weergeven. van groot naar klein.
  • Je moet het verschil tussen individu, populatie en ecosysteem kunnen benoemen.

Slide 3 - Slide


Alle organismen worden beinvloed door hun leefomgeving (milieu)

De leefomgeving wordt beinvloed door organismen

Slide 4 - Slide

Hoe wordt je als dier beïnvloedt door je leefomgeving?

Slide 5 - Open question

Hoe wordt de leefomgeving beïnvloedt door een dier?

Slide 6 - Open question

Milieu en relaties
Milieu: Omgeving van een organisme

Milieu en organisme hebben een relatie met elkaar

Het bestuderen van die relaties is ecologie

Slide 7 - Slide

Levende en niet-levende factoren

Slide 8 - Slide

Individu

Slide 9 - Slide

Populatie
populatie is een groep individuen  in een bepaald (leef)gebied.


Slide 10 - Slide

Levensgemeenschap

Slide 11 - Slide

Ecosysteem

Slide 12 - Slide

Opdrachten maken

Slide 13 - Slide

Leerdoelen
Je moet voorbeelden kunnen geven van beinvloeding

Je moet kunnen vertellen wat biotische en abiotische factoren zijn

Je moet het verschil tussen individu, populatie, levensgemeenschap en ecosysteem kunnen benoemen

Slide 14 - Slide

Basisstof 2: Voedselrelaties

Slide 15 - Slide

Leerdoelen
Je kunt benoemen wat producenten, consumenten en reducenten zijn
Je kunt een voedselketen en voedselweb maken
Je kunt uitleggen wat planteneters, vleeseters en alleseters zijn en waar zij in een voedselketen zitten
Je kunt uitleggen wat er met stoffen gebeurt in een voedselketen

Slide 16 - Slide

Voedselketen
Pijltje staat voor: Wordt gegeten door

Slide 17 - Slide

Voedselweb

Slide 18 - Slide

Producenten
Zijn altijd planten

Waarom producenten? Planten maken hun eigen voedsel en hoeven dus niet te eten

Slide 19 - Slide

Consumenten
Dieren zijn consumenten

Ze moeten eten om aan hun energierijke stoffen te komen
Ze kunnen die niet zelf maken

Slide 20 - Slide

Reducenten
De schimmels en bacterien

Zij ruimen dode planten en dieren resten op

Ze breken deze af; een ander woord voor afbreken is reduceren

Slide 21 - Slide

Kringloop van stoffen

Slide 22 - Slide

Opdrachten maken!

Slide 23 - Slide

Leerdoelen
Je kunt benoemen wat producenten, consumenten en reducenten zijn
Je kunt een voedselketen en voedselweb maken
Je kunt uitleggen wat planteneters, vleeseters en alleseters zijn en waar zij in een voedselketen zitten
Je kunt uitleggen wat er met stoffen gebeurt in een voedselketen

Slide 24 - Slide

Basisstof 3: Populaties

Slide 25 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat de populatiegrootte is

Je kunt uitleggen wat gunstige en ongunstige factoren zijn en voorbeeld noemen

Je kunt uitleggen wat een biologisch evenwicht is

Slide 26 - Slide

Populatiegrootte
Het aantal individuen waaruit een populatie bestaat

Hangt af van veel factoren

Slide 27 - Slide

Gunstige en ongunstige factoren
Gunstige factoren: Hierdoor groeit de populatie
Veel voedsel, weinig roofdieren, goede temperatuur etc.

Ongunstige factoren: Hierdoor wordt de populatie kleiner
Weinig voedsel, veel roofdieren, te koud of te warm etc.

Slide 28 - Slide

Biologisch evenwicht

Slide 29 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat de populatiegrootte is

Je kunt uitleggen wat gunstige en ongunstige factoren zijn en voorbeeld noemen

Je kunt uitleggen wat een biologisch evenwicht is

Slide 30 - Slide

Basisstof 4: Aanpassingen bij dieren

Slide 31 - Slide

Leerdoelen

Je kunt uitleggen welke aanpassingen waterdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen landdieren hebben

Slide 32 - Slide

Aangepast aan water

Slide 33 - Slide

Aangepast aan land

Slide 34 - Slide

Opdrachten maken!

Slide 35 - Slide

Leerdoelen

Je kunt uitleggen welke aanpassingen waterdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen landzoogdieren hebben

Slide 36 - Slide

Basisstof 5: Aanpassingen bij planten

Slide 37 - Slide

Leerdoelen
Je weet wat voor aanpassingen planten hebben voor een droge, vochtige, lichte (of donkere) omgeving

Je weet wat voor aanpassingen planten hebben aan bepaalde temperaturen

Slide 38 - Slide

Vochtige omgeving

Grote, platte bladeren

Klein wortelstelsel (oftewel, weinig wortels)

Slide 39 - Slide

Licht

Slide 40 - Slide

Opdrachten maken!

Slide 41 - Slide

Leerdoelen
Je weet wat voor aanpassingen planten hebben voor een droge, vochtige, lichte (of donkere) omgeving

Je weet wat voor aanpassingen planten hebben aan bepaalde temperaturen

Slide 42 - Slide