Lichamelijk en motorische ontwikkeling

Welkom! 
Doelgroepbeschrijving naar ontwikkelingsfase > de baby (0-1,5 jaar) > de peuter (1,5 – 4 jaar) > het basisschoolkind: (4 – 12 jaar) - de kleuter (4 – 6 jaar) - het jonge schoolkind (6 – 9 jaar) - het oudere schoolkind (9 – 12 jaar) > de puber (12 – 16 jaar) > de adolescent (16 -21 jaar) > de volwassene: (21 – 65 jaar) - de jonge volwassene (21 – 40 jaar) - de middelbare leeftijd (40 – 45 jaar) - de vroege ouderdom (55 – 65 jaar) > de ouderdom (65 jaar en ouder)

1 / 21
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnHBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Welkom! 
Doelgroepbeschrijving naar ontwikkelingsfase > de baby (0-1,5 jaar) > de peuter (1,5 – 4 jaar) > het basisschoolkind: (4 – 12 jaar) - de kleuter (4 – 6 jaar) - het jonge schoolkind (6 – 9 jaar) - het oudere schoolkind (9 – 12 jaar) > de puber (12 – 16 jaar) > de adolescent (16 -21 jaar) > de volwassene: (21 – 65 jaar) - de jonge volwassene (21 – 40 jaar) - de middelbare leeftijd (40 – 45 jaar) - de vroege ouderdom (55 – 65 jaar) > de ouderdom (65 jaar en ouder)

Slide 1 - Slide

Inhoud
  • Lesdoel 
  • Motorische ontwikkeling
  • Lichamelijke ontwikkeling
  • Groepsopdracht
  • Evaluatie  

Slide 2 - Slide

1. Studenten zijn in staat minstens een fijn motorische handeling en minstens grof motorische handeling te benoemen.

2. Studenten zijn in staat per leeftijdsfase een passende vaardigheid te bedenken.
Lesdoel

Slide 3 - Slide

Lichamelijke & Motorische
ontwikkeling

Slide 4 - Mind map

Mijlpalen

Slide 5 - Mind map

Slide 6 - Slide

Motorische ontwikkeling
Peuters zijn voortdurend in beweging, oefening baart kunst.
  • Een van de vier ontwikkelingsgebieden
  • Grove motoriek 
  • Fijne motoriek 

Slide 7 - Slide

Lichamelijke ontwikkeling 

  • Groeitempo neemt af (daarmee eetlust ook)
  • Voornamelijk breedtegroei

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

De motorische ontwikkeling wordt beïnvloed door?
timer
0:20
A
mate van activiteit doorheen de dag
B
aanleg van het kind
C
aangereikt speelgoed en oefenmateriaal
D
omgeving waarin het kind zich bevindt

Slide 10 - Quiz

Welke ontwikkeling zie je op de afbeelding?
A
grove motorische ontwikkeling
B
fijne motorische ontwikkeling

Slide 11 - Quiz

Welke ontwikkeling zie
je op de afbeelding?
A
grove motorische ontwikkeling
B
fijne motorische ontwikkeling

Slide 12 - Quiz

Groepsopdracht
Bedenk samen met je groepje een activiteit die voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud gepast is.

Slide 13 - Slide

Wat is geen voorbeeld van lichamelijke ontwikkeling van een kleuter?
A
De kleuter groeit steeds meer in de lengte
B
De fijne motoriek ontwikkelt zich steeds meer
C
De kleuter doet het gedrag van anderen na
D
Het evenwichtsgevoel is in ontwikkeling

Slide 14 - Quiz

Noem het verschil tussen de grove en fijne motoriek.

Slide 15 - Slide

     Toets vragen studenten 

Slide 16 - Slide

Een meisje van 7 jaar maakt een unicorn met
strijkkralen? Hierbij gebruikt zij de grove motoriek!

timer
0:20
Waar
Niet waar

Slide 17 - Poll

Hoe noem je het onafhankelijk bewegen van de ledematen (zoals bij bijvoorbeeld zwemmen, huppelen, hinkelen, springen of schaatsen) ook wel?
timer
0:20
A
Gestaltwandel
B
Lateralisatie
C
Gedaanteverandering
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 18 - Quiz

Wat is het verschil tussen een vullingsfase en een strekkingsfase?

Slide 19 - Open question

Evaluatie

Slide 20 - Mind map

Slide 21 - Slide