Ontdek Gelijkwaardige Breuken!

Ontdek Gelijkwaardige Breuken!
1 / 13
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Ontdek Gelijkwaardige Breuken!

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoel
Aan het einde van de les kun je gelijkwaardige breuken herkennen en vereenvoudigen.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al over gelijkwaardige breuken?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Wat zijn gelijkwaardige breuken?
Gelijkwaardige breuken hebben verschillende tellers en noemers, maar vertegenwoordigen dezelfde hoeveelheid.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Voorbeeld van gelijkwaardige breuken
1/2 en 2/4 zijn gelijkwaardige breuken omdat ze dezelfde hoeveelheid vertegenwoordigen.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Aanvullen van teller of noemer
Leerlingen moeten de teller of noemer van gelijkwaardige breuken aanvullen om ze gelijkwaardig te maken.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Vereenvoudigen van breuken
Breuken vereenvoudigen betekent het delen van de teller en noemer door hetzelfde getal om de breuk te vereenvoudigen.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Oefening gelijkwaardige breuken
Los de volgende gelijkwaardige breuken op: 3/6, 4/8, 5/10

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Oefening vereenvoudigen van breuken
Vereenvoudig de volgende breuken: 8/16, 6/12, 9/18

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Samenvatting
Gelijkwaardige breuken vertegenwoordigen dezelfde hoeveelheid, maar kunnen verschillende getallen hebben. Breuken vereenvoudigen betekent het delen van de teller en noemer door hetzelfde getal.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.