2. De directe aanleiding tot de oorlog

2. De directe aanleiding tot de oorlog
De directe aanleiding tot WOI
1 / 35
next
Slide 1: Slide
PAVSecundair onderwijs

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

2. De directe aanleiding tot de oorlog
De directe aanleiding tot WOI

Slide 1 - Slide

Even opfrissen... Een wereldoorlog breekt niet zomaar uit. Welke spanningen waren er in Europa in het begin van de 20ste eeuw?

Slide 2 - Mind map

Het ontstaan van de aarde
Even opfrissen...
Twee grote machtsblokken komen in Europa tegenover elkaar te staan:
Triple Entente ("geallieerden")
Triple Alliantie ("centralen")

Slide 3 - Slide

Welke landen maakten deel uit van de Triple Entente (geallieerden)?

Slide 4 - Open question

Welke landen maakten deel uit van de Triple Alliantie (centralen)?

Slide 5 - Open question

Er waren bij deze vijandigheden ook enkele landen die neutraal wensten te blijven. Wat betekent dit precies?

Slide 6 - Open question

Het ontstaan van de aarde
De directe aanleiding tot WOI

Slide 7 - Slide

Op welke datum speelt het verhaal zich af?
A
28 februari 1914
B
28 juni 1914
C
28 augustus 1914
D
28 november 1914

Slide 8 - Quiz

In welk land gebeurt het drama?
A
Oostenrijk- Hongarije
B
Bosnië
C
Servië
D
Kosovo

Slide 9 - Quiz

Wie was Franz Ferdinand?

Slide 10 - Open question

Wat was "de zwarte hand"?

Slide 11 - Open question

Waarom werd Franz Ferdinand neergeschoten?

Slide 12 - Open question

De terroristen bombardeerden Ferdinands auto, waardoor hij stierf:
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quiz

Franz Ferdinand was op slag dood:
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quiz

Leg uit met je eigen woorden: “De geschiedenis is niets meer dan een dominospel.”

Slide 15 - Open question

Het ontstaan van de aarde
Het domino- effect
Oostenrijk-Hongarije zint op wraak en wil samen met Duitsland gebruik maken van de moord om weer macht te krijgen in de Balkan. Ze eisen een onderzoek en willen dat de moordenaars gestraft worden. Servië weigert dat onderzoek. Deze beslissing zal grote gevolgen hebben: vijf dagen later
verklaarde Oostenrijk- Hongarije de oorlog en viel het land binnen. 
Het ene na het andere land wordt als een dominoblokje meegesleurd in een oorlog die miljoenen slachtoffers zal eisen…

Slide 16 - Slide

Het ontstaan van de aarde
Het domino- effect
  • Rusland stond zijn bondgenoot Servië bij en verklaart de oorlog aan Oostenrijk- Hongarije
  • Duitsland had beloofd om Oostenrijk-Hongarije te helpen en verklaart de oorlog aan Rusland. Rusland krijgt dan weer de steun van Frankrijk.
  • Duitsland verklaart de oorlog aan Frankrijk. Duitsland denkt dat Groot-Brittannië zich toch niet zal mengen...
Vanaf nu zal het ene na het andere land als een dominoblokje meegesleurd worden in de oorlog:

Slide 17 - Slide

Het ontstaan van de aarde
Het domino- effect
Luisteropdracht - de directe aanleiding tot WOI
Opdracht

Slide 18 - Slide

Het ontstaan van de aarde
Gevecht aan twee fronten
Duitsland had bij de oorlog twee fronten:
  • Het westelijk front tegen Frankrijk: vanaf de Noordzee tot aan de Zwitserse grens;
  • Het oostelijk front tegen Rusland: vanaf de Baltische Zee tot de Zwarte zee.

Volgens de Duitse generaal Von Schlieffen zou het lang duren voordat Rusland gemobiliseerd en oorlogsklaar zou zijn en werd er dus besloten om eerst alle aandacht en kracht op het Westen te richten

Slide 19 - Slide

Het ontstaan van de aarde
België raakt betrokken in de oorlog...
België had zich oorspronkelijk neutraal opgesteld tegenover het conflict, maar werd toch ongewenst betrokken…
Duitse Von Schlieffen – Moltkeplan:
Duitsland wil Frankrijk een verrassingsaanval bezorgen door om de Franse verdedigingsforten heen, via een omweg door België, op te trekken naar Parijs. Als Parijs zich overgegeven heeft, kan daarna met Rusland worden afgerekend.
Uitspraak Duitse keizer: “lunch in Parijs, diner in Sint-Petersburg"

Slide 20 - Slide

Het ontstaan van de aarde
Een échte wereldoorlog
Hierdoor werd een Europees conflict een écht wereldconflict. Soldaten uit vijf continenten met meer dan 50 nationaliteiten raakten betrokken; Franse, Belgische, Duitse, Britse, Australische, Amerikaanse, Canadese en zelfs Afrikaanse en Aziatische (koloniale) troepen vochten aan het front en leden grote verliezen. 
Wanneer de Duitsers (het eerder neutrale) België binnenvallen, schiet
Groot – Brittannië te hulp en verklaart zelf Duitsland de oorlog... 
Groot- Brittannië was een grootmacht met veel kolonies. Wanneer er oorlog uitbrak, zouden ook de kolonies van de verschillende landen deelnemen aan de oorlog.  Want ook zij moesten meevechten aan de zijde van hun ‘baas’.
Britse koloniale imperium

Slide 21 - Slide

Duid de Britse kolonies aan op de wereldkaart
Australië
Canada
Zuid- Afrika
Nieuw- Zeeland
India

Slide 22 - Drag question

Het ontstaan van de aarde
Kleine handen in een grote oorlog
Zo’n honderd jaar geleden raasde de Eerste Wereldoorlog over alle continenten. Kinderen in vele landen beschreven hun belevenissen en diepste emoties in brieven en dagboeken. De verhalen van deze kinderen werden tot leven gebracht in een speciale serie. 
We kijken samen naar alle fragmenten die de verhalen van deze jongeren voor jullie voelbaar zullen maken. Iedere aflevering (deel) speelt zich in een ander land af en gaat over verschillende thema’s van de WO I. Het eerste fragment gaat over een Franse jongen van 14 jaar, Thierry Gilbert. We kijken samen naar zijn verhaal.

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Hoe reageert de Franse bevolking in het begin op de oorlog? Leg kort uit.

Slide 25 - Open question

Het ontstaan van de aarde
Kleine handen in een grote oorlog
Er heerste in Frankrijk een sterk gevoel van nationalisme en patriottisme:
  • Nationalisme: het streven om het eigen volk boven alles te stellen, het nationale te bevorderen en het vreemde te verwerpen
  • Patriottisme: vaderlandsliefde, een gevoel van trots voor (bepaalde aspecten van) het land van herkomst

Slide 26 - Slide

Geef een actueel voorbeeld van nationalisme/patriottisme in de 21ste eeuw

Slide 27 - Open question

Welke van onderstaande personen mag niet naar het Franse leger?
A
George, 26 jaar, 1m80
B
Louis, 31 jaar, 1m87
C
Simon, 17 jaar, 1m60
D
Stéphane, 21 jaar, 1m77

Slide 28 - Quiz

Ondanks de leeftijdsvereiste vochten toch ook kinderen mee in de oorlog. Hoe kan je dit verklaren?

Slide 29 - Open question

Wat is het verschil tussen het legeruniform van de Fransen en Duitsers?

Slide 30 - Open question

Slide 31 - Video

Het ontstaan van de aarde
Kleine handen in een grote oorlog
Uniform Frankrijk
Uniform Duitsland

Slide 32 - Slide

Het idee over de oorlog veranderde snel bij de Fransen. Leg uit.

Slide 33 - Open question

Wat werd er gedaan met soldaten die wilden vluchten en een bevel negeerden?

Slide 34 - Open question

De Duitsers slaagden er in om Frankrijk te veroveren
A
Waar
B
Niet waar

Slide 35 - Quiz