4.4 Globalisering

Hoofdstuk 4.4 
Globalisering verandert de wereld
1 / 14
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 4.4 
Globalisering verandert de wereld

Slide 1 - Slide

Welzijn
Welvaart
Hoog BBP/hoofd
Naar school gaan
Voldoende voedsel kunnen kopen
Toegang tot zorg
Op vakantie kunnen
Een auto hebben

Slide 2 - Drag question

Hoe ontwikkeld een land is, kun je vaak weten door te kijken naar de beroepsbevolking. Wat voor soort werk doen de mensen?
Centrum
Periferie
Semi-periferie
Tertiaire sector
Secundaire sector
Primaire sector

Slide 3 - Drag question

Welk soort land, en waarom?

Slide 4 - Slide

Wat hebben de volgende dingen met elkaar te maken?

  • McDonald’s
  • Pepsi
  • Sushi
  • Tulpen
  • Samsung
  • Coronavirus

Slide 5 - Slide

Globalisering
Gebieden en mensen raken steeds meer met elkaar verbonden. Dat noem je globalisering.Slide 6 - Slide

Oorzaken globalisering
  • Multinationale onderneming (mno)
  • Open grenzen
  • Afstand 'krimpt'


Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Drie soorten goederen

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

De wereld krimpt

Globalisering betekent....
A
Dat gebieden minder verbonden raken
B
Dat veel gebieden toegang hebben tot internet
C
Dat gebieden meer verbonden raken
D
Dat veel gebieden belangrijk zijn in economie

Slide 11 - Quiz

Sleep de afbeeldingen naar de juiste categorie.
Grondstoffen
Half
fabricaten
Eindproducten

Slide 12 - Drag question

Vragen?
vragen?

Slide 13 - Slide

Weektaak
Lezen par. 4.4
Opdrachten 1, 2, 3, 5, 7

Slide 14 - Slide