herhalen h4-deel1

Herhalen H4
- productiesectoren
- Minimum(jeugd)loon
- Berekeningen met loon
- leidinggevend/uitvoerend
- arbeidsmotieven
- arbeidsmotieven
- overeenkomsten / CAO/ Bedrijfstak
1 / 23
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Herhalen H4
- productiesectoren
- Minimum(jeugd)loon
- Berekeningen met loon
- leidinggevend/uitvoerend
- arbeidsmotieven
- arbeidsmotieven
- overeenkomsten / CAO/ Bedrijfstak

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Welke 3 productiesectoren zijn er?

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

Je kunt de bedrijven verdelen in verschillende sectoren: 
Agrarische sector
industriële sector
dienstverlenende sector

Slide 3 - Drag question

This item has no instructions

Minimumjeugdloon           Minimumloon
vanaf 21 jaar en ouder
tot 21 jaar,
percentage van minimumloon

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Minimumloon 2021 obv 40 uur per week

Slide 5 - Slide

This item has no instructions


Umut (18) werkt voltijd in de horeca. Hij verdient daar 15% meer dan het minimumloon.
Bereken hoeveel Umut per jaar verdient.

A
€ 9.813,60
B
€ 42.511,04
C
€ 11.285,64
D
€ 940,47

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Nettoloon berekenen
Je berekent het nettoloon op de volgende manier:

Brutoloon - (loonbelasting+sociale premies) = Nettoloon

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Bruto- en nettoloon


Brutoloon - inhoudingen = nettoloon

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Bereken het nettoloon:
Brutoloon: €3.000, Loonbelasting: €800, sociale premies: €150.
A
€3.950
B
€2.200
C
€2.050
D
€1.950

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Wat gebeurt er op de arbeidsmarkt?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Arbeidsmarkt 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Bij werkloosheid is de vraag naar arbeid ..... dan het aanbod ervan.
Werkgevers die werknemers nodig hebben hoor bij de ... op de arbeidsmarkt.
Werkloze werknemers horen bij ... op de arbeidsmarkt. 
kleiner
groter
de vraag
het aanbod
de vraag
het aanbod

Slide 12 - Drag question

This item has no instructions

Sleep de woorden rechts naar de juiste plek
Post nl. hoeft geen nieuw personeel nodig .
Het bedrijf heeft geen
Sterker nog: Post nl onslaat mensen
De                                        neemt bij
PostNL af.  
De ontslagen werknemers horen, ook al
hebben ze 
geen werk meer, toch nog bij de                                        
De ontslagen
werknemers gaan op zoek naar ander werk. 
 Zij bieden zich aan op de arbeidsmarkt en horen
daarom 
bij het
vacatures
vraag naar arbeid
aanbod van arbeid
beroepsbevolking

Slide 13 - Drag question

This item has no instructions

Vrachtwagenchauffeur
Logistiek manager
Vulploegleider
Vakkenvuller
Brandweercommandant
docent economie
Uitvoerend
Leidinggevende

Slide 14 - Drag question

This item has no instructions

Noem 2 arbeidsmotieven

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Welk loon krijg je op je bankrekening gestort?
A
brutoloon
B
nettoloon

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Afspraken over loon, werktijden, pensioen en aantal vakantiedagen noem je:
A
primaire arbeidsvoorwaarden
B
secundaire arbeidsvoorwaarden

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Je krijgt een omschrijving. Zoek het juiste begrip erbij.

"Het werk bij bedrijven is verdeeld in verschillende banen"

Slide 18 - Mind map

Arbeidsverdeling 

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Maak je proeftoets af
al klaar? 
Start dan met het maken van de examenvragen
(einde hoofdstuk)

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Wat is een CAO?
A
Centrale Arbeidsovereenkomst
B
Collectieve Arbeidsonderneming
C
Centrale Arbeidsonderneming
D
Collectieve Arbeidsovereenkomst

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Dit is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer.
A
CAO
B
Arbeidsovereenkomst
C
Flexwerk
D
Arbeidsvoorwaarden

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een bedrijfstak?

Slide 23 - Open question

This item has no instructions