Brits kolonialisme in India (1765-1885)

1 / 56
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 56 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Waarom is 1585 als startjaar gekozen voor de historische context: Het Britse Rijk?
A
De Britten plantten toen hun vlag op Amerikaanse bodem
B
De Britten eisten Noord- Amerika op
C
Britten stichtten een kolonie in New England
D
Britten stichtten een kolonie op Roanoke Island

Slide 2 - Quiz

Koppel de begrippen uit paragraaf 1 van HC Britse Rijk aan de kenmerkende aspecten
KA: protestantse reformatie
KA: Plantage-kolonieën en trans-Atlantische slavenhandel
KA: Rationeel optimisme en 'verlicht denken'
KA: De democratische revoluties
Pilgrim Fathers
Vestigingskoloniën
Plantage-economieën
Driehoekshandel
Royal African company
Trias politica
Volkssoevereiniteit
Natuurlijke rechten
Federale staat
Abolitionisme

Slide 3 - Drag question

Afschaffing slavernij VS
Kolonisatie Roanoke Island
Aankomst Pilgrim Fathers
Boston Teaparty
Onafhankelijkheid VS
Afschaffing slavernij GB
Afschaffing van de handel in slaven in het Britse Rijk
VS krijgt een president en een congres
1585
1620
1773
1776
1789
1807
1833
1865

Slide 4 - Drag question

Je ziet hieronder 2 gegevens over het Britse Rijk. De ene is het gevolg van de ander. Sleep beide teksten naar de juiste plaats.
Oorzaak 
Gevolg
India wordt het belangrijkste overzeese deel van het Britse Rijk
De Verenigde Staten van Amerika ontstaan

Slide 5 - Drag question

Welk KA uit tijdvak 6 hoort bij HC 'Britse Rijk'?
A
het streven van vorsten naar absolute macht;
B
wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie
C
de bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek;
D
de wetenschappelijke revolutie

Slide 6 - Quiz

De slavenhandel werd in het Britse rijk verboden in...
A
1807
B
1815
C
1822
D
1833

Slide 7 - Quiz

Leg uit wat we bedoelen met het volgende begrip:
(gebruik ook jaartallen als dit kan)

Royal African Company

Slide 8 - Open question

Het ontstaan van Brits-Indie
Leerdoel: hoe ontstond Brits-Indie?

Na de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten verschoof het zwaartepunt van het Britse
rijk naar India. Sinds het begin van de 17e eeuw had de East India Company hier factorijen van waaruit zij handel dreef met de Mogol-vorsten. Toen de positie van deze vorsten
verzwakte, breidde de East India Company haar macht over India uit. Het verdrag van Allahabad in 1765 betekende het begin van het Britse rijk in India.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Met welk KA heeft de kaart van de vorige dia te maken?

Slide 11 - Open question

EIC
 • East India Company
 • 1600
 • Opgericht door Britse koningin Elizabeth
 • Handel drijven Azië: specerijen, zijde, chinees porselein e.d.

Slide 12 - Slide

factorij 
Factorij

Slide 13 - Slide

 • Britten kwamen in eerste instantie niet koloniseren maar voor de handel
 • India: hoogontwikkelde cultuur, meerdere godsdiensten (islam, hindoeïsme), landbouwstedelijke samenleving
 • india is een vereniging van rijkjes olv de Mogol = islamitische keizer
 • had interne strubbelingen

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Slide

Het ontstaan van Brits-Indië
 • in de 18e eeuw verzwakte het gezag van de mogols
Er ontstond een machtsvacuüm waarvan de britten gebruik maakte om hun macht in India uit te breiden.
 • 1756 Vorst in Bengalen valt de britse factorij in Calcutta aan
Als reactie hierop bezette de EIC heel Bengalen. In 1765 werd de oorlog beïndigd met het verdrag van Allahabad.

Gevolgen van het verdrag:
 • Inheemse vorst bleef op de troon maar was een soort marionet (werkelijke macht bij de Britten)
 • Britten kregen het recht belasting te innen over de inwoners van Bengalen

Bengalen ligt aan de oost-kust van India. Tegen de grens met Bangladesh. 

Slide 17 - Slide

Het ontstaan van Brits-Indië
In de eeuw na het verdrag van Allahabad  1765 breidde de britten hun gezag uit over bijna heel het subcontinent.
 • vorsten sloten verdragen waardoor zij hun troon behielden maar hun zelfstandigheid verloren.
 • Soms dwongen de britten hun gezag militair af.

Lange tijd regeerde de EIC in naam van de Mogol. In 1857 koos de mogol de kant van opstandelingen tegen de Britten. Als reactie hierop sloegen de Britten de opstand hard neer en verbranden de mogol.
Na verbranding van de mogol werd koningin Victoria uitgeroepen tot keizerin van India (1877).

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Uitbreiding EIC en Britse invloed

Slide 20 - Slide

Het verdrag van Allahabad wordt gezien als het begin van het Britse Rijk. Waarom?

Slide 21 - Open question

Waarom verschoof het zwaartepunt van het Britse Rijk naar India na 1776?

Slide 22 - Open question

Slide 23 - Video

Het bestuur van Brits- Indie
leerdoel: hoe werd Brits-India bestuurd?
 
Al snel heerste de East India Company over een groot deel van het Indiase subcontinent en was het innen van belasting een belangrijke inkomstenbron.  
Bij de controle over het Britse rijk en voor het afdwingen en beschermen van de handel  speelden de Royal Navy en het Brits-Indische leger een grote rol. Dat leger bestond uit Indiase soldaten onder leiding van Britse officieren. Migratie vanuit Groot-Brittannië was er  nauwelijks. Een kleine groep Britten voerde het bestuur over miljoenen Indiërs. Zij maakten hierbij gebruik van het bestaande inheemse bestuur.

Slide 24 - Slide

Het verdrag van Allahabad (1765) was belangrijk voor de Engelse omdat ze juist op dat moment de kolonies in Amerika verloren.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 25 - Quiz

Handelskapitalisme was in zowel Amerika als India het doel van de kolonisatie van de Engelsen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 26 - Quiz

Engeland pakte het in India op dezelfde manier aan als in Amerika
A
Waar
B
Niet waar

Slide 27 - Quiz

Directe oorzaak of aanleiding
Indirecte oorzaken
Gevolg
V.S. wordt onafhankelijk van Engeland
Suikerplantages op Jamaica en Barbados zijn niet meer winstgevend
Mogolvorsten verliezen macht aan de lokale vorsten
Verhouding tussen Engeland en India veranderd. Engeland gaat India koloniseren.
Verdrag van Allahabad
Engeland wil meer grip krijgen op binnenlandse handel in India

Slide 28 - Drag question

Bestuur van Brits-Indië
verliep in eerste instantie rampzalig voor de inheemse bevolking (hongersnood, uitpersing door hebzuchtige EIC functionarissen, corruptie)

 • 1784 Britse regering zette de EIC onder toezicht en benoemde vanaf dan zelf de hoogste bestuurders. 
 • om corruptie te bestrijden kregen bestuurders een goed salaris en werd hun verboden om handel te drijven. (gevolg hiervan was een plichtsgetrouw, goed opgeleid en onomkoopbaar ambtenarencorps in India)

in de 19e eeuw werden de 200 miljoen inwoners van India bestuurd door slechts duizend britse ambtenaren. 


Slide 29 - Slide

Bestuur van Brits-Indië
Dit was mogelijk omdat de duizend britten werden ondersteund door een miljoen Indiërs. De britten gebruikte de plaatselijke vorsten en machthebbers. De normale Indiér zag slechts zelden een brit. 

Voor controle van het rijk en bescherming van de handel werd de Royal Navy ingezet. 
 • suez kanaal gaat open 1869 (niet meer om Afrika heen varen)
 • zeereizen ging sneller door de vervanging van zeilschepen door stoomschepen

 • ook werd de controle over India groter door de aanleg van het spoorwegennetwerk.

Slide 30 - Slide

Bestuur van Brits-Indië
Orde werd gehouden door het Brits-Indische leger. Dit leger werd geleid door britse officiers maar bestond voor het grootste deel uit inheemse soldaten. 

 • 1857 een deel van de soldaten komt in opstand en geweldsuitbarstingen tegen de britten zijn het gevolg. Deze opstand kwam vooral doordat de britten teveel probeerde om de Indiërs te bekeren tot het christendom en te laten 'verwesteren' met Europese ideeën.

Als gevolg op de opstand besloten de britten om de religies en gewoontes van de inheemse bevolking te respecteren. Verwesteren was nog steeds het doel, maar dit moest geleidelijk gebeuren. Ook zorgde ze ervoor dat de verhouding britse soldaten tot inheemse soldaten minder scheef was. 

Slide 31 - Slide

Uit de syllabus
Hoewel de Britten talrijke Indiase religieuze en sociale gebruiken afwezen, accepteerden veel Indiërs hun gezag. Toen het in 1857 toch tot een opstand kwam onder ontevreden Indiase soldaten sloegen de Britten deze hard neer. India kwam daarna onder direct gezag van de Britse regering. Koningin Victoria werd keizerin van India.

Slide 32 - Slide

* Brits bestuurder op paard letterlijk groter dan Indiase mensen
* Inheemse vorsten/adel net iets kleiner afgebeeld, maar ook op paard, zij besturen het land voor de Britten.  
Royal Navy: bescherming moederland-kolonie
Brits-Indische leger (tot 1857 300.000 indiers t.o. 40.000 europeanen)

+200 miljoen Indiase inwoners bestuurd door <1000 Britten 

Slide 33 - Slide

De Grote Indiase Opstand
1857

Soldaten Brits-Indisch leger kwamen in opstand de opstand  groeide uit tot een opstand v.d gehele bevolking

Aanleiding: introductie nieuwe patronen geweer 

Slide 34 - Slide

De Grote Indiase Opstand
1857

 • Deel v.d. soldaten weigerden het nieuwe geweer in gebruik te nemen. 
 • Zij werden zwaar gestraft door door de Britse officieren.
 • Met als gevolg dat ook andere soldaten en burgers in opstand kwamen.

Slide 35 - SlideOorzaken Grote Indiase OpstandGrote ontevredenheid bij Indiase bevolking door:
 • te hoge belastingen
 • hervormingen/afschaffing van de sociale en religieuze gebruiken
 • discriminatie 
 • corruptie binnen het bestuur

Slide 36 - Slide

Gevolgen grote Indiase Opstand
 • 1858 - Britten sloegen Grote Indiase Opstand neer;  Indiërs vormden geen sterke eenheid tegen Britten.
 • Voortaan kwam de kolonie onder direct gezag van de Britse regering
 • Einde Mogol-Dynastie 
 • Queen Victoria werd keizerin van India
 • De EIC bleef wel de dagelijkse gang van zaken in India regelen, maar had geen macht meer.

Slide 37 - Slide

Oorzaak/gevolg grote Indiase opstand
Handelsmonopolie
Verdrag van Allahabad
Nieuwe uitrusting 
wel of niet ingevet
Britsen normen en waarden worden ingevoerd

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide

Uit de syllabus
Heerschappij over India gaf politiek en militair aanzien maar was voor GB vooral economisch belangrijk. Zo werden ook in India plantages opgezet voor de teelt van handelsgewassen. Tegelijk werd het subcontinent een belangrijk afzetgebied voor Engelse industrieproducten.  De import hiervan concurreerde sterk met de Indiase huisnijverheid. Lokaal breidde de Britse koloniale macht zich uit via spoorwegen. Stoomschepen en de opening van het Suezkanaal zorgden daarnaast voor snellere verbinding met het moederland, hetgeen ook een grotere controle mogelijk maakte

Slide 41 - Slide

Modern Imperialisme
Britten vergrootten hun macht in kolonie India
past bij een grotere beweging: West-Europese volken gingen op zoek naar (meer) koloniën en breidden hun macht in de bestaande koloniën uit

Slide 42 - Slide

Oorzaken Modern Imperialisme India
 • India leverde grondstoffen voor de Britse industrie (katoen, thee en opium)
 • Groot-Brittannië gebruikte India als afzetmarkt voor de producten die in Britse fabrieken werden gemaakt (textiel!)
 • politiek aanzien
 • militair aanzien


Slide 43 - Slide

Britse machtsuitbreiding in India

 • India verandert in een plantagekolonie, wel zonder slaven
 • De Indiase huisnijverheid kon niet concurreren met de import van de goedkope Britse textielproducten; veel kleine lokale bedrijven gingen failliet. Hierdoor: armoede en hongersnood


Slide 44 - Slide

Britse machtsuitbreiding in India
De Britten zorgen voor aanleg van uitgebreid spoorwegennet
 • vervoer van grondstoffen en eindproducten
 • vervoer van soldaten en ambtenaren

En snellere verbindingen tussen India en het moederland (waardoor meer controle)
 • aanleg Suez kanaal
 • ontwikkeling stoomschepen

Slide 45 - Slide

Slide 46 - Slide

De aanleg van een uitgebreid spoorwegnetwerk is zowel een oorzaak als een gevolg van het modern imperialisme

Slide 47 - Open question

Uit de syllabus
. Vanuit een gevoel van superioriteit voerden de Britten de Engelse taal, hun rechtssysteem en hun onderwijssysteem in. Hoogopgeleide Indiërs richtten hierop in 1885 het Indian National Congres op. In eerste instantie streefden zij naar gelijke kansen binnen het Brits-Indische bestuur. De Britten gaven hier niet aan toe. Zij zagen het als hun taak om de wereld naar Brits model te beschaven. 

Slide 48 - Slide

Indiase cultuur onder druk
 • De Britten vergrootten hun greep op politiek en economisch gebied, maar ook op de Indiase cultuur. (Engels als voertaal, meer Britten, gebruiken verboden)
 • Britten voelden zich superieur t.o.v. de Indiërs, ze voelen het als hun plicht om de Indiërs beschaving bij te brengen.
 • Kinderen van hoge Indiase bestuurders mochten studeren in Groot-Brittannië. 
 • Deze kinderen ontdekken de verschillen tussen India en G.B. 

Slide 49 - Slide

Indian National Congres
1885

opgericht door hoogopgeleide Indiërs 
bijzonder want voor het eerst samenwerking tussen Indiërs uit alle regio's
doel korte termijn: deelnemen aan het koloniale bestuur om zo meer gelijkheid tussen Indiërs en Britten te creëeren
Doel lange termijn: India onafhankelijk van G.B. 

Slide 50 - Slide

Slide 51 - Slide

Reactie G.B.
afwijzing
Britse Rijk was het grootste rijk ter wereld; wij zijn dus superieur.
White mans burden - het is de plicht van de blanken om de andere volk beschaving bij te brengen.

Slide 52 - Slide

Slide 53 - Slide

Slide 54 - Slide

Slide 55 - Slide

Bron: Indian National Congress (1885).Wat was het korte termijn doel van de Indian National Congress?
A
Onafhankelijkheid van India
B
Eerlijke handel tussen Britten en Indiërs
C
Kiesrecht
D
Meer gelijkheid tussen Britten en Indiërs in het koloniale bestuur.

Slide 56 - Quiz