5.1 Verbranding

Reacties en energie
1 / 30
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 20 min

Items in this lesson

Reacties en energie

Slide 1 - Slide

5.1 Verbranding

Slide 2 - Slide

Verbranding

Slide 3 - Mind map

Branddriehoek
De drie voorwaarden voor het verlopen van een verbrandingsreactie

Slide 4 - Slide

Hoe blus je een brand?
  • Water
  • Schuim
  • Brandstof wegnemen
  • Uitblazen

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Reactievergelijking (RV) van verbranding
Altijd zeker 2 beginstoffen bij een verbrandingsreactie:
- Zuurstof - O2
- Brandstof

Temperatuur komt niet in RV


Slide 7 - Slide

Reactievergelijking (RV) van verbranding
Altijd zeker 2 beginstoffen bij een verbrandingsreactie:

  
 
O2 + CH4 --> ??

Slide 8 - Slide

Reactievergelijking (RV) van verbranding

Bij de verbranding van een stof ontstaan oxiden van de atomen die in de (brand)stof zatenO2 + CH4 --> CO2 + H2O

Slide 9 - Slide

Reactievergelijking (RV) van verbranding

Bij de verbranding van een stof ontstaan oxiden van de atomen die in de (brand)stof zaten


Het oxide van koolstof uit CH4 is koolstofdioxide
Het oxide van waterstof uit CH4 is diwaterstofoxide
O2 + CH4 --> CO2 + H2O

Slide 10 - Slide

Oxiden
Een oxide is een verbinding die bestaat uit twee atoomsoorten:
- zuurstof
- element dat is verbrand

Slide 11 - Slide

Oxiden

Slide 12 - Slide

(On)volledige verbranding
Volledige verbranding: Voldoende zuurstof aanwezig om alle brandstof te verbranden
Onvolledige verbranding: Te weinig zuurstof om alle brandstof te verbranden

Slide 13 - Slide

(On)volledige verbranding

Slide 14 - Slide

Reagentia
Reagens = stof die zichtbaar verandert in aanwezigheid van de stof die je wilt aantonen 

Slide 15 - Slide

Explosieve verbranding
Een explosie is een snelle en heftige verbrandingsreactie

Extra voorwaarden voor explosie:
- Fijn verdeelde brandstof en zuurstof (in verhouding)
- Reactie waarbij heel veel warmte vrijkomt, en er gassen worden gevormd

Slide 16 - Slide

Reagentia
Reagens = stof die zichtbaar verandert in aanwezigheid van de stof die je wilt aantonen 

Slide 17 - Slide

Koolstofdioxide --> koolstofmono-oxide + zuurstof

Deze reactie is een:
A
Volledige verbranding
B
Onvolledige verbranding
C
Geen verbranding
D
ontledings-reactie

Slide 18 - Quiz

Zonnebrand
A
Snelle verbranding
B
Langzame verbranding

Slide 19 - Quiz

volledige verbranding
onvolledige verbranding
voldoende zuurstof
onvoldoende zuurstof
giftige gassen
heetste vlam
koolstof mono-oxide
koolstof di-oxide

Slide 20 - Drag question


2C8H18+25O2>16CO2+18H2O
Octaan(l)+Zuurstof(g)>Koolstofdioxide(g)+Water(g)
A
Oxidatiereactie
B
Volledige verbranding
C
Ontledingsreactie
D
Onvolledige verbranding

Slide 21 - Quiz

Is proces 2 een volledige of een onvolledige verbranding?
A
Volledige verbranding
B
Onvolledige verbranding

Slide 22 - Quiz

H₂ 0 en CO₂ komen vrij bij...
A
Volledige verbranding
B
Onvolledige verbranding
C
Volledige- en Onvolledige verbranding
D
Bij beiden niet.

Slide 23 - Quiz

Wat is onvolledige verbranding?
Een verbranding met ........
zuurstof
A
te veel
B
te weinig
C
geen
D
genoeg

Slide 24 - Quiz

Bij de onvolledige verbranding van methaan ontstaan:
A
CO,C
B
CO2,CO,C
C
H2O,CO,C
D
CO2,H2O

Slide 25 - Quiz

Een explosie is een
A
harde knal
B
een hele snelle reactie
C
levensgevaarlijk
D
een hele snelle verbranding

Slide 26 - Quiz

Verbranding van aardgas is dat een exotherm of endotherm proces?
A
exotherm
B
endotherm

Slide 27 - Quiz

Welke reactieproducten ontstaan voornamelijk bij de verbranding van zwavel?
A
CO₂
B
H₂S
C
H₂O
D
SO₂

Slide 28 - Quiz

bij de verbranding van zwavel ontstaat

dit kun je aantonen met

de kleur veranderd dan naar
plaats de 3 juiste woorden
wit kopersulfaat
kalkwater
troebel wit
broomwater
Kleurloos
geel
blauw
water
koostofdioxide
zwaveldioxide

Slide 29 - Drag question

Maken H5.1 op de site van chemie overal

Slide 30 - Slide