Les 5: De leefomgeving in orde houden

H2.4 De leefomgeving in orde houden
1 / 14
next
Slide 1: Slide
MZMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

H2.4 De leefomgeving in orde houden

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
  • Aan het einde van de les kunt u de betekenis en het belang van Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen (HDL) begrijpen
  • Aan het einde van de les kunt u de principes van zelfredzaamheid toepassen
  • Aan het einde van de les kunt u de rol van mantelzorgers bij HDL begrijpen en waarderen
  • Aan het einde van de les kunt u de stappen van een aanleerprogramma voor HDL-activiteiten uitvoeren

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al over het ondersteunen van cliënten bij wonen en huishouden?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

HDL?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

HDL-activiteiten


-  Zorg voor de leefomgeving
- Zorg voor maaltijden
- Verzorging van kleding, linnengoed en schoeisel
Jouw taak? 


- Overname HDL-taken 
- Ondersteun  HDL-taken.
- Aanleren vaardigheden voor HDL-taken 


Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat betekent zelfredzaamheid?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Zelfredzaamheidsradar


https://zelfredzaamheidsradar.nl/ 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Hoe stimuleer je zelfredzaamheid?

Slide 8 - Mind map

grote taken opdelen in deeltaken;
taken geven die niet te moeilijk of te gemakkelijk zijn, maar liefst uitdagend;
laten zien dat je vertrouwen in iemand hebt;
je cliënten aandacht en ondersteuning geven;
zelf je afspraken nakomen;
complimenten geven;
duidelijke regels hanteren en ze zelf niet overtreden;
cliënten stimuleren mee te denken;
een vrolijk radioprogramma opzetten terwijl jullie aan het werk zijn;
kleine werkteams maken om samen een klus te doen, samenwerken motiveert meer dan alleen werken;
plannen: maak samen een overzichtelijke to-dolijst, zet de belangrijkste klussen bovenaan en vooral: vink ze af als ze klaar zijn.
AanleerprogrammaOntwikkelen en uitvoeren van een aanleerprogramma voor HDL-activiteiten'


Stap 1: Beginsituatie

Stap 2: Doel bepalen

Stap 3: Planning of methode van aanpak

(Stap 4: Het registratieformulier)

Stap 5: Praktische uitvoering

Stap 6: Evaluatie
Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Mantelzorgers
  • Belang van betrekken en waarderen van mantelzorgers in de zorg voor de leefomgeving

Slide 10 - Slide

Mantelzorg is onbetaalde, langdurige zorg voor chronisch zieken, mensen met een beperking en hulpbehoevenden door naasten die een persoonlijke band hebben met de zorgvrager (partner, familieleden, vrienden, kennissen en buren).
Definitielijst
  • HDL: Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen, de activiteiten die nodig zijn voor het voeren van het huishouden
  • Zelfredzaamheid: Het vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen
  • Mantelzorg: Onbetaalde, langdurige zorg voor chronisch zieken, mensen met een beperking en hulpbehoevenden door naasten die een persoonlijke band hebben met de zorgvrager
  • Aanleerprogramma: Een methode om de cliënt een nieuwe vaardigheid of nieuw gedrag te leren

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 12 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 13 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 14 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.